Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit

Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit (NZJ), takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego, są skorelowane z zaburzeniami równowagi w obrębie mikrobioty.

Częstość występowania NZJ wynosi jeden przypadek na 1000 mieszkańców w Europie Zachodniej.1 Zaburzenia te mają istotny wpływ na jakość życia. Kliniczne objawy przedmiotowe i podmiotowe mogą być zróżnicowane (biegunka, ewentualnie krwotoczna, ból brzucha). Ich przebieg jest nieprzewidywalny, cechują się występującymi naprzemiennie okresami zaostrzenia i remisji.2 
W przypadku choroby Leśniowskiego-Crohna (ChC) zapalenie błony śluzowej jelit przechodzi stopniowo w zwężenie i przetoki lub ropnie. W przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) zmiany zapalne są zazwyczaj bardziej powierzchowne i mniej szkodliwe. Przewlekłe zapalenie może powodować nieodwracalne uszkodzenia anatomiczne i sprzyjać powstawaniu nowotworów układu pokarmowego.

Patofizjologia NZJ

Pojawienie się NZJ wynika z predyspozycji genetycznych, czynników środowiskowych, układu odpornościowego i mikrobioty jelitowej. Przeprowadzone na bliźniętach badania wykazały wpływ czynników genetycznych i środowiskowych.

Udział mikrobioty 

Prowadzone obecnie badania dotyczące mikrobioty sugerują istnienie zaburzeń równowagi między bakteriami „przeciwzapalnymi” i „prozapalnymi” u pacjentów z NZJ. Taka dysbioza wydaje się być powiązana z dominacją bakterii prozapalnych (Enterobacteria, Fusobacteria), występowaniem przytwierdzających się bakterii Escherichia coli oraz niewielką liczbą bakterii przeciwzapalnych z rodzaju Firmicutes (Clostridia, Faecalibacterium).

W szczególności dysbioza wywołana spadkiem liczebności Faecalibacterium prausnitzii może mieć działanie prozapalne.4 Dysbioza może prowadzić do zapalenia na dwa sposoby, które nie wykluczają się wzajemnie: bezpośrednio, poprzez wytwarzanie mikroorganizmów prozapalnych, albo też pośrednio, modyfikując elementy strukturalne ekosystemu jelitowego.

Jakie metody leczenia?

Celem leczenia jest złagodzenie objawów podmiotowych, lecz również ograniczenie ryzyka wystąpienia nieodwracalnych zmian anatomicznych i nowotworów wynikających z przewlekłego zapalenia. Leczenie kortykosteroidami, lekami immunomodulującymi i coraz częściej stosowanymi inhibitorami TNF pozostaje standardem postępowania w NZJ. W niektórych przypadkach niektóre probiotyki wykazały również umiarkowaną skuteczność w leczeniu NZJ.6

 

Źródła :
1. Cosnes J et al. Epidemiology and natural history oj inflammatory bowel diseases. Gastroenterology 2011 ; 140 : 1785-94. http://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(11)00164-8/abstract?referrer=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F
2.   Inserm.fr, microbiote intestinal et santé, http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/microbiote-intestinal-et-sante
3.  Halfvarson J, Bodin L, Tysk C, Lindberg E, Jarnerot G. Inflammatory bowel disease in a Swedish twin cohort: a long-term follow-up of concordance and clinical characteristics. Gastroenterology 2003 ; 124 : 1767-73. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12806610
4.  Sokol H, Seksik P, Furet JP, et al. Low counts of Faecalibacterium prausnitzii in colitis microbiota. Inflamm Bowel Dis 2009 ; 15 : 1183-9.
5.  Quevrain E, Maubert MA, Michon C, et al. Identification of an anti-inflammatory protein from Faecalibacterium prausnitzii, a commensal bacterium deficient in Crohn’s disease. Gut 2016 ; 65 : 415-25.
6.  Kostic AD, Xavier RJ, Gevers D. The microbiome in inflammatory bowel disease: current status and the future ahead. Gastroenterology 2014 ; 146 : 1489-99.

Choroby

 • Biegunka poantybiotykowa

  Antybiotyki, zakłócając mikrobiotę jelitową, mogą powodować mniej lub bardziej dotkliwą biegunkę.
  Voir
 • Czynnościowe zaburzenia jelit u osób dorosłych

  Wzdęcia funkcjonalne, biegunka i zaparcia, IBS. Wiele Zaburzeń czynnościowych jelit u dorosłych powstaje w wyniku braku ...
  Voir
 • Zaburzenia czynnościowe jelit u dzieci

  Wzdęcia, bóle brzucha, kolka niemowlęca. Dzieci mogą również odczuwać zaburzenia równowagi mikrobioty jelitowej.
  Voir
 • Biegunka podróżnych

  Profilaktyczne leczenie biegunki podróżnych: wpływ wzmocnienia mikroflory jelitowej? Niektóre badania to sugerują.
  Voir
 • Nowotwory układu pokarmowego

  Nowotwory układu pokarmowego mają wiele możliwych przyczyn. Choć oczywisty jest wpływ czynników genetycznych albo środow...
  Voir
 • Celiakia

  Celiakia jest chorobą z wieloma niewiadomymi. Dowody sugerujące, że pacjenci z celiaklią, u których wy...

  Voir
 • Biegunka zakaźna

  W przypadku biegunki zakaźnej dochodzi do znacznego zaburzenia równowagi jelitowej. Badanie ekosystemu mikroorganizmów w...
  Voir
 • Zespół krótkiego jelita

  Zespół krótkiego jelita (ZKJ) to zespół zaburzeń wchłaniania jelitowego po resekcji. Pozostały odcinek okrężnicy oraz...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir