Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Zaburzenia lękowe

Odkrycie roli, jaką mikrobiota jelitowa odgrywa w zaburzeniach lękowych dotykających setek milionów osób na całym świecie, daje nadzieję na badania nad nowymi metodami leczenia.

Zaburzenia lękowe (fobie, zespół stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne itp.) charakteryzują się nadmiernym, przewlekłym lękiem i dotykają 14% populacji europejskiej.1

Możliwe zaangażowanie mikrobioty 

Przez 10 lat badacze oceniali wpływ flory jelitowej na biochemię mózgu, a wyniki coraz większej liczby badań wskazują na istnienie połączenia między mikrobiotą jelitową i zaburzeniami lękowymi.3,4,5,6,7,8 Na przykład w ramach kanadyjskiego badania opublikowanego w 2011 roku przeanalizowano wpływ przeszczepów mikrobioty jelitowej między różnymi szczepami myszy (NIH Swiss oraz BALB/c) na występujące u nich tendencje do ograniczonej eksploracji otaczającego środowiska (zachowania reprezentatywne dla strachu lub lęku). Wnioski te wskazały, że „tendencja do eksploracji albo jej porzucenia” może być przenoszona za pośrednictwem mikrobioty jelitowej.9

Wiele szlaków działania

Zidentyfikowano już szereg potencjalnych szlaków działania. Niektóre działania są przenoszone poprzez aktywację nerwu błędnego1, który oddziałuje na receptory neurotransmitera GABA, biorące udział w patofizjologii zaburzeń lękowych.11 Szlaki przebiegające we krwi (transport cząsteczek bakteryjnych, które mogą przenikać barierę krew-mózg), jelitowe szlaki endokrynne (stymulacja wytwarzania neuropeptydów przez komórki endokrynne nabłonka jelitowego) oraz szlaki odpornościowe (wpływ na wytwarzanie cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych) mogą również być objęte tym wpływem.12 

Krok na drodze w kierunku nowych metod leczenia?

Obecnie metody leczenia zaburzeń lękowych to przede wszystkim psychoterapia i leki oddziałujące bezpośrednio na mózg, takie jak leki przeciwlękowe i antydepresanty. Coraz więcej badaczy przewiduje możliwość włączania probiotyków do dostępnych metod leczenia.13 Skuteczność tego podejścia pozostaje jednak wciąż nieudowodniona.

 

Źródła :
1- Wittchen, H.-U. et al. (2011). The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain in Europe 2010. European Neuropsychopharmacology, 21(9), 655-679. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21896369
2- Diaz Heijtz R et al. Normal gut microbiota modulates brain development and behavior. Proc Natl Acad Sci USA 2011 ; 108 : 3047-52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3041077/pdf/pnas.201010529.pdf
3- Clarke G et al. The microbiome-gut-brain axis during early life regulates the hippocampal serotonergic system in a sex-dependent manner. Mol Psychiatry 2013 ; 18 : 666-73. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+microbiome-gut-+brain+axis+during+early+life+regulates+the+hippocampal
4- Nishino R et al. Commensal microbiota modulate murine behaviors in a strictly contamination-free environment confirmed by culture-based methods. Neurogastroenterol Motil 2013 ; 25 : 521-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Commensal+microbiota+modulate+murine+behaviors+in+a+strictly+contamination-+free+environment+confirmed+by+culture-based+methods
5- Crumeyrolle-Arias M et al. Absence of the gut microbiota enhances anxiety-like behavior and neuroendocrine response to acute stress in rats. Psychoneuroendocrinology 2014 ; 42 : 207-17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Absence+of+the+gut+microbiota+enhances+anxiety-like+behavior+and+neu-+roendocrine+response+to+acute+stress+in+rats.
6- Neufeld KM et al. Reduced anxiety-like behavior and central neurochemical change in germ-free mice. Neurogastroenterol Motil 2011 ; 23 : 255-64. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reduced+anxiety-like+behavior+and+central+neurochemical+change+in+germ-free+mice
7- Desbonnet L et al. Gut microbiota depletion from early adolescence in mice: Implications for brain and behaviour. Brain Behav Immun 2015 ; 48 : 165-73.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25866195
8- Savignac HM et al. Bifidobacteria exert strain-specific effects on stress-related behavior and physiology in BALB/c mice. Neurogastroenterol Motil 2014 ; 26 : 1615-27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bifidobacteria+exert+strain-specific+effects+on+stress-related+behavior+and+phy-+siology+in+BALB%2Fc+mice
9- Bercik P et al. The intestinal microbiota affect central levels of brain-derived neurotropic factor and behavior in mice. Gastroenterology 2011 ; 141 : 599-609.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=The+intestinal+microbiota+affect+central+levels+of+brain-derived+neurotropic+factor+and+behavior+in+mice
10- Bravo JA et al. Ingestion of Lactobacillus strain regulates emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus nerve. Proc Natl Acad Sci USA 2011 ; 108 : 16050-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3179073/pdf/pnas.201102999.pdf
11- Kumar K et al. Therapeutic potential of GABA(B) receptor ligands in drug addiction, anxiety, depression and other CNS disorders. Pharmacol Bio- chem Behav 2013 ; 110 : 174-84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Therapeutic+potential+of+GABA(B)+receptor+ligands+in+drug+addiction%2C+anxiety%2C+depression+and+other+CNS+disorders
12- Collins SM et al. The interplay between the intestinal microbiota and the brain. Nat Rev Microbiol. 2012;10:735–42. doi: 10.1038/nrmicro2876. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23000955
13- Lye Huey Shi et al. (2016). Beneficial properties of probiotics. Tropical Life Sciences Research 27(2): 73–90. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5031164/pdf/tlsr-27-2-73.pdf

Choroby

 • Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, której rozwój zaczyna się na długo przed pojawieniem się pierwszy...

  Voir
 • Choroba Parkinsona

  Przez około 15 lat przypuszczano, że choroba Parkinsona nie rozpoczyna się tylko w mózgu, ale również w jel...

  Voir
 • Schizofrenia

  Formułowane w ostatnim czasie hipotezy sugerują, że zmiany w obrębie mikrobioty podtrzymujące zapalenie mog...

  Voir
 • Stwardnienie rozsiane

  Mikrobiota jelitowa może stać się celem leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Wyniki szeregu badań wykazały jej rolę...

  Voir
 • Zaburzenia nastroju

  Zaburzenia nastroju, depresja i zaburzenia dwubiegunowe dotykają ludzi w każdym wieku, czasami powodując ci...

  Voir
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu

  Określane wcześniej mianem schizofrenii dziecięcej, zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują obecnie zaburzenia autyst...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir