Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Reumatoidalne zapalenie

Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą autoimmunologiczną, która wpływa na stawy. Wydaje się być wieloczynnikowym zaburzeniem, uwzględniającym czynniki genetyczne i środowiskowe, jak również, co bardzo prawdopodobne, mikrobiotę jelitową i jamy ustnej.

Choroba obezwładniająca

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna, która dotyka około 0,3% populacji świata1,2, głównie u kobiet w wieku przedmenopauzalnym. Charakteryzuje ją przewlekły stan zapalny błony maziowej w stawach i przebiega z zaostrzeniami. Oprócz ból prowadzi ona do postępującej deformacji, po której następuje zniszczenie stawów.

Dysbioza jelit

Choroba ma wiele przyczyn: predyspozycje genetyczne, wstrząs emocjonalny i wreszcie czynniki środowiskowe.3Wydaje się, że mikrobiota jelitowa4,5 oraz jamy ustnej4,6również odgrywają rolę w rozwoju i natężeniu choroby. Badania przedkliniczne wykazały występowanie zmian we florze jelitowej. Ich wyniki wskazują, że zaburzenia te występują również w nieswoistych zapaleniach jelit: obniżona różnorodność mikrobiologiczna oraz zmniejszenie częstości występowania bakterii Firmicutes, znanych w właściwości immunoregulacyjnych, które częściowo wyrównuje się w ramach leczenia RZS.7 Stwierdzono jednakże, że u pacjentów z RZS wykazano zwiększone stężenie bakterii Prevotella copri w kale, co koreluje z genotypem HLA.

Mikrobiota w jamie ustnej podejrzana

Od dawna podejrzewa się, że istnieje związek między RZS i mikrobiotą w jamie ustnej ze względu na częstość występowania ciężkich chorób przyzębia u tych pacjentów,6,8,9,10  i wydaje się, że przeprowadzone niedawno prace potwierdzają te wyniki. DNA patobiontów dziąsłowych, takich jak na przykład Porphyromonas gingivalis, znaleziono w mazi stawowej uczestników z RZS.6,10

Nowe podejścia terapeutyczne

Stosowane obecnie metody leczenia obejmują stosowanie leków przeciwbólowych, leków przeciwzapalnych, leków immunosupresyjnych oraz leków biologicznych. Niemniej jednak nowo odkryte powiązania między RZS i mikrobiotą otwierają nowe perspektywy na odkrycie biomarkerów albo nawet nowych metod leczenia, które mogą obejmować probiotyki.7,11,12

 

Sources :
1. GuilleminF et al. Prevalenceofrheumatoidarthritis in France: 2001. Ann Rheum Dis 2005;64:1427–30.
2. American College of rheumathology. http://www.rheumatology.org/Learning-Center/Statistics/Prevalence-Statistics
3. Dossier Inserm sur la polyarthrite rhumatoïde, février 2011 http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/polyarthrite-rhumatoide
4. Zhang X, Zhang D, Jia H, et al. The oral and gut microbiomes are perturbed in rheumatoid arthritis and partly normalized after treatment. Nat Med 2015 ; 21 : 895-905. http://www.nature.com/nm/journal/v21/n8/abs/nm.3914.html
5. Schaeverbeke T, Truchetet ME, Richez C. Gut metagenome and spondyloarthritis. Joint Bone Spine 2013 ; 80 : 349-52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23806346
6. Scher JU, Bretz WA, Abramson SB. Periodontal disease and subgingival microbiota as contributors for rheumatoid arthritis pathogenesis : modifiable risk factors? Curr Opin Rheumatol 2014 ; 26 : 424-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4128331/
7. Breban M. Joint Bone Spine. 2016 Dec;83(6):645-649. doi: 10.1016/j.jbspin.2016.04.005. Epub 2016 May 26. Gut microbiota and inflammatory joint diseases. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27238190
8. Scher JU, Abramson SB. Periodontal disease, Porphyromonas gingivalis, and rheumatoid arthritis: what triggers autoimmunity and clinical disease? Arthritis Res Ther 2013 ; 15 : 122. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24229458
9. Scher JU, Ubeda C, Equinda M, et al. Periodontal disease and the oral microbiota in new-onset rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2012 ; 64 : 3083-94.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22576262
10. Wolff B, Berger T, Frese C, et al. Oral status in patients with early rheumatoid arthritis: a prospective, case-control study. Rheumatology 2014 ; 53 : 526-31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24273047
11. Yeoh N, Burton JP, Suppiah P, Reid G, Stebbings S. The role of the microbiome in rheumatic diseases. Curr Rheumatol Rep 2013 ; 15 : 314. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23378145
12. Wang P, Tao JH, Pan HF. Probiotic bacteria: a viable adjuvant therapy for relieving symptoms of rheumatoid arthritis. Inflammopharmacology. 2016 Oct;24(5):189-196. Epub 2016 Aug 31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27581587

Choroby

  • Toczeń

    Toczeń to przewlekła ogólnoustrojowa choroba zapalna, która przejawia się w różny sposób u różnych pacjentó...

    Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir