Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Zapalenie gruczołu krokowego

W ostrej postaci zapalenie prostaty, zwane również zapaleniem gruczołu krokowego, najczęściej wynika z zakażenia. W przewlekłej postaci bardziej prawdopodobne jest jednak, że winą należy obarczyć zaburzenia równowagi mikrobioty układu moczowego.

Zapalenie gruczołu krokowego dotyczy około 10% mężczyzn w populacji ogólnej.1 Objawy podmiotowe obejmują uczucie pieczenia i częste oddawanie moczu. Mogą występować również inne objawy, takie jak ból miednicy, ból okolic odbytnicy albo samej odbytnicy, jak również gorączka. 

Ostre zapalenie gruczołu krokowego: podłoże zakaźne

Ostre zapalenie gruczołu krokowego jest często wywoływane przez zakażenie. Może być przenoszone drogą płciową (jak chlamydia i rzeżączka), ale najczęściej powodują je bakterie jelitowe, gdzie w 80% przypadków wskazuje się na Escherichia coli.

Mikrobiota związana z przewlekłymi postaciami

Źródło przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego jest mniej jednoznaczne; bakterie rzadko udaje się wyizolować, a choroba ta może być wieloczynnikowa. Etiologia ma jednocześnie podłoże zakaźne i zapalne, jak również wynikające ze stresu. Wszystkie te trzy czynniki odgrywają istotną rolę w interakcjach między mikrobiotą a organizmem.2 U pacjentów stwierdzono korelacje między objawami podmiotowymi, natężeniem bólu i dysbiozą mikrobioty jelitowej w porównaniu ze zdrowymi uczestnikami.2 Mikrobiota układu moczowego2 również może ulec zaburzeniu, które obejmuje nadmierną ilość bakterii Burkholderia cenocepacia3 oraz Clostridia.4 Modyfikacja mikrobioty układu moczowego na skutek leczenia antybiotykami może być przyczyną przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego.Obserwacje te zdają się sugerować, że rozpoznanie tych bakterii może być przydatne do postawienia rozpoznania, natomiast ich modulacja może posłużyć do leczenia.

Przewlekłe postacie są czasami trudne do wyleczenia

Ostre zapalenie gruczołu krokowego leczy się prostymi antybiotykami.6 Leczenie postaci przewlekłych jest trudniejsze, a czasami wymaga wielodyscyplinarnego podejścia ze względu na bardziej złożoną etiologię.2. Możliwości przywrócenia równowagi mikrobioty układu moczowego z wykorzystaniem probiotyków wciąż pozostają na bardzo wczesnym etapie rozwoju.
 

Źródła :
1. Nickel JC et al.  Prevalence of prostatitis-like symptoms in a population based study using the National Institutes of Health chronic prostatitis symptom index. J Urol 2001 ; 165 (3) : 842-5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11176483
2. Arora HC et al. Gut microbiome and chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome. Ann Transl Med. 2017 Jan;5(2):30 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28217695
3. Nickel JC et al. Search for Microorganisms in Men with Urologic Chronic Pelvic Pain Syndrome: A Culture-Independent Analysis in the MAPP Research Network. J Urol. 2015 Jul;194(1):127-35 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25596358
4. Shoskes DA et al. The urinary microbiome differs significantly between patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and controls as well as between patients with different clinical phenotypes. Urology, 2016; 92: 26-32. http://www.goldjournal.net/article/S0090-4295(16)00267-3/abstract
5. Amarenco G. Microbiote urinaire et troubles mictionnels. Prog Urol 2015; 25,11:625-27. http://www.urofrance.org/nc/science-et-recherche/base-bibliographique/article/html/microbiote-urinaire-et-troubles-mictionnels.html
6. SPILF 2014.  Mise au point. Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires de l’adulte. http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/Recos/2014-infections_urinaires-long.pdf

Choroby

  • Zapalenie pęcherza moczowego

    W większości przypadków zapalenie pęcherza moczowego jest spowodowane pojawieniem się w pęcherzu szczepu Voir

Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir