Antybiotykooporność: światowe zagrożenie, globalna reakcja

W dłuższej perspektywie antybiotykooporność może zniweczyć sto lat postępów w medycynie.1 Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to prawdziwa bomba sanitarna z opóźnionym zapłonem. Z tego względu od 2015 r. Światowa Organizacja Zdrowia organizuje co roku Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (18–24 listopada). Instytut Mikrobioty aktywnie uczestniczy w tej inicjatywie. Przez cały listopad rozpowszechnia i udostępnia unikatowe materiały na temat wpływu antybiotyków na mikrobiotę jelitową. Przegląd. 

Opublikowano 29 Październik 2021
Zaktualizowano 27 Październik 2023

O tym artykule

Opublikowano 29 Październik 2021
Zaktualizowano 27 Październik 2023

Z jednej strony antybiotyki są wspaniałym odkryciem naukowym, które daje możliwość ratowania życia milionom ludzi. Z drugiej strony ich nadmierne i niekiedy nieodpowiednie stosowanie może prowadzić do licznych przypadków oporności ze strony mikroorganizmów (bakterii, wirusów, pasożytów, grzybów). W konsekwencji antybiotyki, które z założenia mają leczyć, stają się coraz mniej skuteczne, a w dłuższej perspektywie, w przypadku braku jakichkolwiek działań, istnieje ryzyko, że nie będą pomagały nam w walce z infekcjami. 

10 milionów Do 2050 r. oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stanie się przyczyną prawie 10 mln zgonów na świecie

Każdego roku antybiotykooporność jest przyczyną blisko 700 tys. zgonów na świecie.2  Jeżeli nic się nie zmieni, w 2050 r. choroby zakaźne mogą stać się jedną z głównych przyczyn śmiertelności na świecie i odpowiadać nawet za 10 mln zgonów.2

Światowa Organizacja Zdrowia przygotowuje globalną odpowiedź na taki scenariusz. Od 2015 r. w dniach 18–24 listopada WHO organizuje Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat tego globalnego zjawiska oraz zachęcanie społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do racjonalnego stosowania antybiotyków, aby zapobiec rozwojowi antybiotykooporności. 

Od 2020 r. aktywnym partnerem wydarzenia jest Instytut Mikrobioty (fr. Institut du Microbiote) — prawdziwy punkt odniesienia w zakresie wiedzy na temat mikrobioty. Przez cały listopad Instytut zaprasza do czytania artykułów, aktualności, oglądania filmów ekspertów i materiałów tematycznych, które pozwolą pogłębić wiedzę i poznać średnio- i długoterminowe skutki stosowania antybiotyków dla mikrobioty ludzkiej. Przykład? Pomimo potwierdzonej skuteczności w zwalczaniu bakterii (i braku przydatności w przypadku infekcji wirusowych)3 antybiotyki często wywołują dysbiozę. Jest ona powiązana z niektórymi dobrze znanymi zaburzeniami, w tym z biegunką poantybiotykową.

Antybiotyki – kamień węgielny nowoczesnych terapii – uratowały życie milionom ludzi. Z jednej strony, ich nadmierne, czasem nieodpowiednie stosowanie może prowadzić do wystąpienia wielu form oporności mikroorganizmów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) co roku organizuje Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (WAAW) w celu podniesienia poziomu wiedzy o tym problemie dotyczącym zdrowia publicznego. Przeczytaj poświęconą mu stronę.

Oporność na antybiotyki: mikrobiota na pierwszym planie

Masowe, często nieodpowiednie stosowanie antybiotyków powoduje, że są one coraz…

Ale to nie wszystko! Podejrzewa się również, że antybiotyki zwiększają ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekłych4 (alergii, astmy, otyłości, przewlekłych chorób zapalnych jelita itp.), zwłaszcza jeżeli były przyjmowane we wczesnym dzieciństwie. Czy można temu zaradzić? Tak! Poprzez propagowanie odpowiedzialnego przepisywania antybiotyków, aby zagwarantować ich prawidłowe stosowanie! A także poprzez udzielanie pacjentom informacji na temat ryzyka dysbiozy związanego z nadmiernym i nieodpowiednim stosowaniem antybiotyków. Ogłaszamy mobilizację na rzecz ograniczenia antybiotykooporności! Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni! 

Przedstawiamy profesora Sørensena, zdobywcę międzynarodowego stypendium Fundacji Biocodex Microbiota w 2022 r.

Jego zespół przeprowadził ambitne, pionierskie badanie rezystomu 700 dzieci, które ułatwi dokonanie przełomu w rozumieniu ewolucji i rozpowszechniania oporności na antybiotyki w jelicie ludzkim na wczesnym etapie życia.

Odkryj jego projekt

    Przeczytaj także