Antybiotykooporność: światowe zagrożenie, globalna reakcja

W dłuższej perspektywie antybiotykooporność może zniweczyć sto lat postępów w medycynie.1 Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe to prawdziwa bomba sanitarna z opóźnionym zapłonem. Z tego względu od 2015 r. Światowa Organizacja Zdrowia organizuje co roku Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach (18–24 listopada). Instytut Mikrobioty aktywnie uczestniczy w tej inicjatywie. Przez cały listopad rozpowszechnia i udostępnia unikatowe materiały na temat wpływu antybiotyków na mikrobiotę jelitową. Przegląd. 

Opublikowano 29 Październik 2021
Zaktualizowano 16 Listopad 2021

O tym artykule

Opublikowano 29 Październik 2021
Zaktualizowano 16 Listopad 2021

Z jednej strony antybiotyki są wspaniałym odkryciem naukowym, które daje możliwość ratowania życia milionom ludzi. Z drugiej strony ich nadmierne i niekiedy nieodpowiednie stosowanie może prowadzić do licznych przypadków oporności ze strony mikroorganizmów (bakterii, wirusów, pasożytów, grzybów). W konsekwencji antybiotyki, które z założenia mają leczyć, stają się coraz mniej skuteczne, a w dłuższej perspektywie, w przypadku braku jakichkolwiek działań, istnieje ryzyko, że nie będą pomagały nam w walce z infekcjami. 

Każdego roku antybiotykooporność jest przyczyną blisko 700 tys. zgonów na świecie.2  Jeżeli nic się nie zmieni, w 2050 r. choroby zakaźne mogą stać się jedną z głównych przyczyn śmiertelności na świecie i odpowiadać nawet za 10 mln zgonów.2

700,000  Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stałaby się odpowiedzialna za prawie 700 000 zgonów rocznie na całym świecie

Światowa Organizacja Zdrowia przygotowuje globalną odpowiedź na taki scenariusz. Od 2015 r. w dniach 18–24 listopada WHO organizuje Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat tego globalnego zjawiska oraz zachęcanie społeczeństwa, pracowników ochrony zdrowia i decydentów do racjonalnego stosowania antybiotyków, aby zapobiec rozwojowi antybiotykooporności. 

Od 2020 r. aktywnym partnerem wydarzenia jest Instytut Mikrobioty (fr. Institut du Microbiote) — prawdziwy punkt odniesienia w zakresie wiedzy na temat mikrobioty. Przez cały listopad Instytut zaprasza do czytania artykułów, aktualności, oglądania filmów ekspertów i materiałów tematycznych, które pozwolą pogłębić wiedzę i poznać średnio- i długoterminowe skutki stosowania antybiotyków dla mikrobioty ludzkiej. Przykład? Pomimo potwierdzonej skuteczności w zwalczaniu bakterii (i braku przydatności w przypadku infekcji wirusowych)3 antybiotyki często wywołują dysbiozę. Jest ona powiązana z niektórymi dobrze znanymi zaburzeniami, w tym z biegunką poantybiotykową. Ale to nie wszystko! Podejrzewa się również, że antybiotyki zwiększają ryzyko wystąpienia wielu chorób przewlekłych4 (alergii, astmy, otyłości, przewlekłych chorób zapalnych jelita itp.), zwłaszcza jeżeli były przyjmowane we wczesnym dzieciństwie. Czy można temu zaradzić? Tak! Poprzez propagowanie odpowiedzialnego przepisywania antybiotyków, aby zagwarantować ich prawidłowe stosowanie! A także poprzez udzielanie pacjentom informacji na temat ryzyka dysbiozy związanego z nadmiernym i nieodpowiednim stosowaniem antybiotyków. Ogłaszamy mobilizację na rzecz ograniczenia antybiotykooporności! Wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni! 

en_view en_sources