MNIEJ ANTYBIOTYKÓW, MNIEJ DYSBIOZY, MNIEJ ASTMY DZIECIĘCEJ

Lek

Spadek częstości występowania astmy dziecięcej zaobserwowany w ostatnich latach zdaje się być nieoczekiwanym pozytywnym następstwem rzadszego przepisywania antybiotyków niemowlętom. Jedno z możliwych wyjaśnień: rzadziej występująca dysbioza mikrobioty jelitowej.

Opublikowano 30 Październik 2020
Zaktualizowano 18 luty 2022
Photo : Fewer antibiotics, less dysbiosis, less childhood asthma

O tym artykule

Opublikowano 30 Październik 2020
Zaktualizowano 18 luty 2022

Astma dziecięca dotyka 8% młodych Amerykanów i Kanadyjczyków. Po podwojeniu swojej częstości występowania w drugiej połowieXXwieku, tendencja ta zdaje się zmierzać ku spadkowi. A co jeśli spadek ten jest związany z odchodzeniem od antybiotykoterapii, co z kolei wpływa na lepszą ochronę społeczności drobnoustrojów jelitowych? Aby zweryfikować tę hipotezę, autorzy badańprzeanalizowali dane administracyjne dotyczące diagnostyki astmy i (sidenote: Dane z rządowej bazy danych BC PharmaNet, która rejestruje wszystkie dane dotyczące opieki zdrowotnej tej prowincji (populacja bazy danych: 4,7 miliona) ) (Kanada), a także mikrobiotę jelitową u 2644 dzieci w kanadyjskiej kohorcie CHILD.

Mniej antybiotyków = mniej astmy

Na poziomie populacji, w latach 2000—2014, częstość występowania astmy u dzieci w wieku 1-4 lat została zmniejszona o 7,1 ‰ w wartościach bezwzględnych, z 27,3 ‰ do 20,2 ‰, zgodnie z kanadyjskimi danymi administracyjnymi. Jednocześnie przepisywanie antybiotyków u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia gwałtownie spadło (z 1 253,8‰ do 489,1‰); w 2014 r. 1 na 3 dzieci (34,8%) co najmniej raz otrzymało antybiotyk przed ukończeniem pierwszego roku życia, w porównaniu z 2 na 3 (66,9%) w 2000 r. Analiza statystyczna wykazuje jednak związek pomiędzy przepisywaniem antybiotyków a astmą: częstość jej występowania wzrasta o 24% przy każdym 10%-owym wzroście liczby przepisywanych antybiotyków. Tendencja ta zaobserwowana na poziomie całej populacji widoczna jest również w przypadku badań przeprowadzonych w kohorcie CHILD: po wykluczeniu dzieci, które otrzymywały antybiotyki w związku z objawami oddechowymi, rozpoznanie astmy u dzieci w wieku 5 lat jest częstsze, jeśli antybiotyki są przepisywane przed 1 rokiem życia. Jej częstotliwość wzrasta wraz ze wzrostem częstotliwości stosowania antybiotykoterapii: 5,2% przy niestosowaniu antybiotyków, 8,1% dla 1 antybiotykoterapii, 10,2% dla 2 i 17,6% dla 3 lub więcej.

Rola mikrobioty

Według autorów badania dysbioza mikrobioty jelitowej u niemowląt może wyjaśniać związek między zażywaniem antybiotyków a astmą u dzieci. U dzieci z astmą w wieku 5 lat stwierdzono mniejszą różnorodność mikrobioty jelitowej w wieku 1 roku; różnorodność była tym mniejsza, im więcej antybiotyków przepisywano oraz im młodsze było dziecko (gwałtowna redukcja przy przyjmowaniu przed 3 miesiącem życia). Spadkowi różnorodności towarzyszył spadek pięciu kluczowych taksonów bakteryjnych, szczególnie dwóch gatunków bakterii, biorących udział w produkcji immunomodulujących krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Zmniejszenie populacji niektórych gatunków może więc wpływać na rozwój immunologiczny dziecka i doprowadzić go do fenotypu alergicznego. Stąd potencjalna wartość strategii odbudowania różnorodności mikrobioty po antybiotykoterapii oraz konieczność ostrożnego stosowania antybiotyków przed 1 rokiem życia.

en_view en_sources