Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Egzema atopowa

Wydaje się istnieć złożony związek między skórnym układem odpornościowym i mikrobiotą, który odgrywa rolę w występowaniu egzemy atopowej. Jej modulowanie za pośrednictwem probiotyków może stanowić obiecującą możliwość profilaktyki.

Egzema atopowa, nazywana częściej atopowym zapaleniem skóry, może dotykać nawet 25% dzieci oraz 7% dorosłych w krajach uprzemysłowionych. Jej alergiczne podłoże przejawia się w postaci suchości i zmian skórnych, a choroba przebiega z zaostrzeniami: zaczerwienieniem, swędzeniem, pęcherzami i strupami.1 

Czynniki genetyczne i środowiskowe

Zapalenie skóry jest związane z predyspozycjami genetycznymi, które prowadzą do powstawania zaburzeń strukturalnych w obrębie skóry, jak również nadczynnością układu odpornościowego. Od 50% do 70% pacjentów z atopowym zapaleniem skóry ma krewnego pierwszego stopnia cierpiącego na tę chorobę. Podejrzewa się również, że czynniki środowiskowe zmieniają równowagę w układzie odpornościowym.1 

Mikrobiota układu pokarmowego związana z atopią

Mikrobiota jelitowa i skórna wydaje się przyczyniać do tego związku, choć mechanizmy tej zależności nie zostały jednoznacznie ustalone. W szeregu badań wykazano związek między mikrobiotą jelitową oraz alergią2, ze zmianami w mikrobiocie pojawiającymi się na przykład przed wystąpieniem zespołu atopowego.3 Dysbiozy występują również w mikrobiotach skórnych.4 Istnieją prawdopodobne powiązania między mikrobiotą jelitową i skórną polegające na przechodzeniu bakterii z jednej tkanki do drugiej albo też na zależnościach z innymi narządami, takimi jak układ odpornościowy i mózg.5,6,7,8 

Probiotyki są niezwykle obiecujące

Standardowe metody leczenia zaostrzeń atopowego zapalenia skóry opierają się na wykorzystaniu steroidów miejscowych albo miejscowych leków immunomodulujących w najcięższych przypadkach. Udowodniono również skuteczność fototerapii. 
Prowadzone obecnie badania ukierunkowane są na korygowanie dysbioz w ramach profilaktyki. Okres noworodkowy wydaje się szczególnie sprzyjać skutecznej immunomodulacji i obniżaniu ryzyka wystąpienia egzemy atopowej. Metaanaliza wykazała, że podawanie probiotyków, takich jak Lactobacillus rhamnosus GG kobietom ciężarnym wydaje się mieć obiecujące działanie w zakresie zapobiegania atopowemu zapaleniu skóry u dzieci.9 Co więcej, kilka badań wykazało przydatność Lactobacillus salivarius w leczeniu atopowego zapalenia skóry u osób dorosłych i dzieci.10,11

 

Źródła :
1.     Société française de dermatologie, http://dermato-info.fr/article/La_dermatite_atopique
2.    Candela M, Rampelli S, Turroni S, et al. Unbalance of intestinal microbiota in atopic children. BMC Microbiol 2012 ; 12 : 95. 
3.    Penders J, Thijs C, van den Brandt PA, et al. Gut microbiota composition and development of atopic manifestations in infancy: the KOALA Birth Cohort Study. Gut 2007 ; 56 : 661-7. 
4.    Dereure. Microbiome cutané et dermatite atopique : un second génome ? Réalités pédiatriques février 2015 ; 191 : 43-45
5.    Findley K, Grice EA. The skin microbiome: a focus on patho- gens and their association with skin disease. PLoS Pathog 2014 ; 10 : e1004436. 
6.    Collins SM, Bercik P. Gut microbiota: Intestinal bacteria influence brain activity in healthy humans. Nat Rev Gastroen- terol Hepatol 2013 ; 10 : 326-7.

7.    Bowe WP, Patel NB, Logan AC. Acne vulgaris, probiotics and the gut-brain-skin axis: from anecdote to translational medicine. Beneficial Microbes 2014 ; 5 : 185-199. 
8.    Arck P, Handjiski B, Hagen E, et al. Is there a “gut-brain-skin axis”? Exp Dermatol 2010 ; 19 : 401-5.

9.    Pelucchi C, Chatenoud L, Turati F, et al. Probiotics sup- plementation during pregnancy or infancy for the prevention of atopic dermatitis: a meta-analysis. Epidemiology 2012 ; 23 : 402-14. 
10.    Drago L. et al. Effects of Lactobacillus salivarius LS01 (DSM 22775) treatment on adult atopic dermatitis: a randomized placebocontrolled study. Int J Immunopathol Pharmacol. 2011;24:1037-48.
11.    Niccoli AA. et al. Preliminary results on clinical effects of probiotic Lactobacillus salivarius LS01 in children affected by atopic dermatitis. J Clin Gastroenterol. 2014;48 Suppl 1:S34-6.

Choroby

  • Trądzik

    Trądzik przypisuje się przede wszystkim zmianom hormonalnym, ale może też wiązać się ze specyficzną mikrobiotą skórną...

    Voir
  • Łuszczyca

    Zapalne tło łuszczycy pozostaje zagadką. Wyniki badań wykazały zmiany w zakresie mikrobioty u tych pacjentó...

    Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir