Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Łuszczyca

Zapalne tło łuszczycy pozostaje zagadką. Wyniki badań wykazały zmiany w zakresie mikrobioty u tych pacjentów.

Łuszczyca dotyczy około 2% populacji, niezależnie od wieku. Charakteryzuje się przewlekłym zapaleniem skóry. Pojawia się u ludzi o odpowiednich predyspozycjach, u których występują fizyczne albo psychologiczne czynniki ułatwiające jej początek. Zapalenie to prowadzi do niekontrolowanego namnażania się komórek nabłonka, gdzie keratynocyty są zastępowane co trzy zamiast 28 dni i występują w nich anomalie komórkowe. Ponadto u 20% pacjentów występują również bolesne zmiany w obrębie stawów1.

Zaburzenia mikrobioty jelitowej

Przyczyny zapalenia pozostają nieznane, natomiast badacze wykryli różnice między mikrobiotą jelitową (florą jelitową) zdrowych uczestników a osób z łuszczycą albo łuszczycą i zapaleniem stawów. Obserwacja ta sugeruje potencjalną rolę mikrobioty w rozwoju zmian skórnych i zapalenia stawów.

Różne dysbiozy połączone z zapaleniem stawów

Mikrobiota jelitowa chorych na łuszczycę jest mniej zróżnicowana i znajduje się w niej mniej bakterii Coprococcus.2 U osób z zapaleniem stawów liczba bakterii Ruminococcus oraz Akkermansia muciniphila jest niższa, tak jak u pacjentów z przewlekłymi nieswoistymi zapaleniami jelit.2 Trwające badania próbują określić, czy zaburzenia mikrobioty jelitowej poprzedzają początek zapalenia stawów, co może posłużyć do prowadzenia badań przesiewowych uczestników narażonych na ryzyko i może sugerować istnienie związku przyczynowego.2

Leczenie miejscowe i ogólnoustrojowe

W zależności od natężenia [leczenie] łuszczycy jest oparte na lekach miejscowych (steroidach, analogach witaminy D3 ) oraz fototerapii albo stosowaniu cząsteczek o działaniu ogólnoustrojowym (retinoidów, metotreksatu, cyklosporyny oraz leków biologicznych). Obecnie prowadzone są badania nad wpływem probiotyków na miejscowe zapalenie skóry i dysbiozę.

 

Źródło :
1. Société Française de dermatologie. http://dermato-info.fr/article/Le_psoriasis
2. Scher JU et al. Decreased bacterial diversity characterizes the altered gut microbiota in patients with psoriatic arthritis, resembling dysbiosis in inflammatory bowel disease. Arthritis Rheumatol 2015; 67: 128-39.

Choroby

  • Trądzik

    Trądzik przypisuje się przede wszystkim zmianom hormonalnym, ale może też wiązać się ze specyficzną mikrobiotą skórną...

    Voir
  • Egzema atopowa

    Wydaje się istnieć złożony związek między skórnym układem odpornościowym i mikrobiotą, który odgrywa rolę w ...

    Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir