Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Zapalenie dziąseł

Utrzymywanie się zapalenia dziąseł powinno zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia znacznie cięższych chorób przyzębia. Wynika to ze zmiany flory bakteryjnej w płytce nazębnej.

Pierwszy etap na drodze do chorób przyzębia

Zapalenie dziąseł występuje u 80% dorosłych.1 Charakteryzuje się często łagodnym zapaleniem dziąseł, z czym wiąże się obrzęk, zaczerwienieni oraz krwawienie podczas szczotkowania zębów. Jego ogniska często znajdują się pomiędzy dwoma zębami, ale mogą się rozprzestrzeniać, czasami w obrębie całej jamy ustnej.2

Zakłócenie mikrobioty w jamie ustnej

Niedostateczna higiena jamy ustnej jest głównym czynnikiem ryzyka. Niewystarczające szczotkowanie i nitkowanie zębów prowadzi do powstawania płytki nazębnej i nagromadzenia się bakterii w postaci biofilmów, które wywołują zapalenia dziąseł.2-5 Oprócz tego automatycznego odkładania się w ramach badań scharakteryzowano rzeczywistą zmianę mikrobioty płytki nazębnej, która towarzyszy pojawieniu się zapalenia dziąseł.4,6 Dominujący charakter przyjmuje przynajmniej osiem taksonów, w tym TM7, Leptotrichia, Selenomonas, Streptococcus, Veillonella, Prevotella, Lautropia oraz Haemophilus,.4,7 Zmiany obserwowane w zakresie mikrobioty płytki nazębnej mogą pomóc przewidywać natężenie zapalenia dziąseł u danej osoby.8

Kluczowe znaczenie usuwania płytki nazębnej

Co do zasady to zapalenie jest odwracalne i ustępuje bez dalszych następstw, a jego leczenie oparte jest na mechanicznym usuwaniu płytki nazębnej poprzez prawidłową higienę jamy ustnej.5 Z drugiej strony bez interwencji może się rozwinąć do cięższych chorób przyzębia i ewentualnej utraty zębów.

 

Źródła : 
1- Haute Autorité de santé. Parodontopathies : diagnostic et traitements, mai 2002. https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Parodontopathies_rap.pdf
2- Maladies parodontales. Union française pour la santé bucco-dentaire. http://www.ufsbd.fr/wp-content/uploads/2016/06/fiche-conseil-MALADIE-PARODONTALE.pdf
3- Arweiler NB. The Oral Microbiota. Adv Exp Med Biol. 2016;902:45-60
4- James O. Kistler et al. Bacterial Community Development in Experimental Gingivitis. PLoS ONE 2013 ;8: e71227
5- Zarco MF et al. The oral microbiome in health and disease and the potential impact on personalized dental medicine. Oral Diseases (2012) 18, 109–120
6- Diaz PI et al. Subgingival Microbiome Shifts and Community Dynamics in Periodontal Diseases. J Calif Dent Assoc. 2016 Jul;44(7):421-35.
7- Shi Huang et al. Preliminary characterization of the oral microbiota of Chinese adults with and without gingivitis. BMC Oral Health 2011, 11:33
8- Shi Huang et al. Predictive modeling of gingivitis severity and susceptibility via oral microbiota. The ISME Journal (2014) 8, 1768–1780

Choroby

  • Choroby przyzębia

    Choroby przyzębia są częstymi i nieodwracalnymi chorobami, które mogą ostatecznie prowadzić do poluzowania zębów...

    Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir