Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Mikrobiota pochwy

Mikrobiota pochwy to ekosystem, na który składają się mikroorganizmy, wśród których dominuje rodzaj Lactobacillus. Jej równowaga jest chwiejna, a zmiany jej składu powodują infekcje.

Mikrobiota pochwy, określana również mianem pałeczek Döderleina, była opisywana od 1894 roku. Jest to bardzo złożony ekosystem o dynamicznie zmieniającej się równowadze. Jej skład różni się znacznie u poszczególnych kobiet.1-2

Dominującym rodzajem bakterii jest Lactobacillus, który wytwarza kwas mlekowy, umożliwiający utrzymanie pH w warunkach normalnych w zakresie od 3,8 do 4,4. Takie kwasowe pH tworzy środowisko niesprzyjające namnażaniu się patogenów oportunistycznych.3-5 Mikrobiota pochwy stanowi kluczowy czynnik dla ochrony gospodarza przed różnymi patogenami bakteryjnymi, grzybiczymi albo wirusowymi. Odgrywa również nieodzowną rolę na początkowym etapie kolonizacji u noworodków, co pociąga za sobą konsekwencje dla rozwoju układu odpornościowego i nerwowego.6 Najczęściej występującymi gatunkami są L. crispatus, L. iners, L. jensenii oraz L. gasseri. Mają one właściwości antybakteryjne, wytwarzają biofilm i wspierają mechanizmy odpornościowe zabezpieczające błonę śluzową pochwy.7

Oprócz wymienionych powyżej mikroorganizmów opisano ponad 250 gatunków bakterii, zwłaszcza szczepów beztlenowych, takich jak Prevotella, Gardnerella vaginalis oraz Atopobium vaginae, lecz również Escherichia coli i drożdżaki Candida albicans.8 Ich charakter oraz stężenia różnią się w zależności od puli genowej, pochodzenia etnicznego, czynników związanych z lekami (antybiotyki), środowiska i zachowań (aktywność seksualna, higiena osobista itp.), a pewien wpływ wywierają na nie również flora jamy ustnej i flora jelitowa.9

Mikrobiota pochwy zmienia się w ciągu życia (hormony płciowe, menstruacja, ciąża, menopauza itp.), a czynniki te wywierają wpływ na skład tego ekosystemu.10

Choć u poszczególnych kobiet będzie ona różna, mikrobiota pochwy musi utrzymywać pewną równowagę, tak aby utrzymać prawidłowy stan dróg rodnych.4  Zburzenie równowagi mikrobioty pochwy (dysbioza) może prowadzić do powstawania albo sprzyjać powstawaniu różnych chorób ginekologicznych, zwłaszcza bakteryjnego zapalenia pochwy (A. vaginae, Clostridiales oraz G. vaginalis) i kandydozowe zapalenie sromu i pochwy. Miejscowe albo doustne podawanie probiotyków zdaje się sprzyjać utrzymaniu równowagi tej mikrobioty i może łagodzić objawy podmiotowe w przypadku infekcji pochwy, jak również ryzyko ich nawrotu.

Źródła
1.    Hummelen, R. et al. Vaginal microbiome and epithelial gene array in post-menopausal women with moderate to severe dryness. PloS One 6, e26602 (2011).
2.    Albert, A. Y. K. et al. A Study of the Vaginal Microbiome in Healthy Canadian Women Utilizing cpn60-Based Molecular Profiling Reveals Distinct Gardnerella Subgroup Community State Types. PloS One 10, e0135620 (2015)
3.    Tomusiak, A. et al. Efficacy and safety of a vaginal medicinal product containing three strains of probiotic bacteria: a multicenter, randomized, double-blind, and placebo-controlled trial. Drug Des. Devel. Ther. 9, 5345–5354 (2015). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26451088
4.    Mizock, B. A. Probiotics. Dis Mon. 2015 ;61:259-90 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25921792
5.    Romero, R. et al. The composition and stability of the vaginal microbiota of normal pregnant women is different from that of non-pregnant women. Microbiome 2014; 2, 4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484853
6.    Dominguez-Bello, M.G.et al., Delivery mode shapes the acquisition and structure of the initial microbiota across multiple body habitats in newborns. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2010; 107: 11971– 11975
7.    A. Schwiertz (Ed). Microbiota of the Human Body. Advances in Experimental Medicine and Biology 2016; 902: 83-93 http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-31248-4
8.    Li J et al. Importance of vaginal microbes in Reproductive health. Reprod Sci 2012; 19:235-242 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22383775
9.    Pretrocevic L et al. Characterisation of the oral, vaginal and rectal Lactobacillus flora in healthy pregnant and postmenopausal women. Eur J Gynecol Reprod Biol 2012; 160:93-99. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22088236
10.    Petrova, M. I. et al. Lactobacillus species as biomarkers and agents that can promote various aspects of vaginal health. Front. Physiol 2015;. 6: 81 

 

Choroby

Dysbioza może powodować wiele chorób mających wpływ na różne narządy

SPOSOBY MODYFIKOWANIA MIKROBIOTY

Une modulation du microbiote en vue d'un rééquilibrage est possible. 3 procédés existent à l'heure actuelle.

 • Probiotyki

  WHO definiuje probiotyki jako „żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiednich ilościach przynoszą korzyść zdrowotną gospodarzowi”.
  Voir
 • Prebiotyki

  Prebiotyki to substraty, które wspomagają rozwój bakterii. Tym samym są one niezbędne dla osiągnięcia zrównoważonej mikrobioty.
  Voir
 • Dieta

  Skład mikrobioty jelitowej zależy od spożywanego pożywienia i wpływa na ogólny metabolizm.
  Voir

ZRÓŻNICOWANA MIKROBIOTA

Mikrobiota jelitowa

Mikrobiota jelitowa stanowi wręcz oddzielny narząd.
Dzięki metagenomice, która pozwoliła ją lepiej poznać, powoli odsłania przed nami swoje tajemnice. Wysoce zróżnicowana, pozostaje w ścisłym związku ze swoim gospodarzem. Powstaje od dnia narodzin, jest charakterystyczna dla każdej osoby i pełni różne funkcje w organizmie: zapewnia efekt bariery, pełni funkcje troficzne, metaboliczne i odpornościowe itp., jak również inne, które pozostają dotychczas nieznane.

Voir

Mikrobiota pochwy

Mikrobiota pochwy to ekosystem, na który składają się mikroorganizmy, wśród których dominuje rodzaj Lactobacillus. Jej równowaga jest chwiejna, a zmiany jej składu powodują infekcje.

Voir

Mikrobiota okolic uszu nosa i gardła

Mikrobiota okolic uszu, nosa i gardła stanowi wyjątkowo zróżnicowaną mikrobiotę – szacuje się, że obejmuje ona przynajmniej 700 różnych gatunków.

Voir

Mikrobiota skóry

Mikrobiota skóry jest wyjątkowo zróżnicowana. Jej skład zmienia się w zależności od miejsca na skórze i jest różny u poszczególnych osób, natomiast zaburzenia jej równowagi wiążą się z chorobami skóry.

Voir

Mikrobiota płuc

Przez długi czas nie wiedziano nic na temat mikrobioty płuc, ponieważ powszechnie zakładano, że zdrowe płuca są jałowe. To założenie zostało poddane w wątpliwość po odkryciu poszczególnych rodzajów mikrobioty ludzkiej.

Voir

Mikrobiota układu moczowego

Mikrobiota układu moczowego została odkryta niedawno i dopiero pojawiają się jej pierwsze opisy. Zaburzenia równowagi tej flory mogą wiązać się z problemami w obrębie dróg moczowych.

Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir