Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, której rozwój zaczyna się na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów podmiotowych. Obecnie nie ma metody jej leczenia, ale szereg możliwości wygląda obiecująco.

Według WHO1 choroba Alzheimera dotyka ponad 35 milionów ludzi na całym świecie. Oczekuje się, że liczba ta będzie się niemal podwajać co 20 lat, osiągając 115,4 miliona w 2050 r.2

Utrata pamięci: pierwszy widoczny objaw podmiotowy choroby

Oprócz charakterystycznej utraty pamięci choroba Alzheimera może również powodować trudności z mówieniem i rozumieniem mowy, uwagą i koncentracją, utratę sprawności manualnej (apraksja), a w niektórych przypadkach problemy z rozpoznawaniem przedmiotów albo twarzy (agnozja). Objawy poznawcze ulegają zaostrzeniu z czasem, a oprócz tego zaczynają się pojawiać objawy behawioralne, takie jak niepokój, apatia, drażliwość, zaburzenia snu, odhamowanie i pobudzenie.

Z naukowego punktu widzenia

Dla choroby Alzheimera charakterystyczne są dwa rodzaje zmian: nieprawidłowe nagromadzenie się złogów płytki peptydu beta-amyloidowego oraz degeneracja włókien nerwowych. Choć przyczyny tych zjawisk pozostają nieznane, badany jest związek z mikrobiotą jelitową. Niektóre bakterie jelitowe wydają się wytwarzać peptydy amyloidowe podobne do tych występujących w mózgach tych pacjentów, które przyśpieszają związany z tą chorobą stan zapalny mózgu3.

Rozpoznane czynniki ryzyka

Zidentyfikowano szereg czynników genetycznych i środowiskowych2: wysokie ciśnienie krwi, wysoki poziom cholesterolu, stosowanie tytoniu, siedzący tryb życia, niezbilansowana dieta oraz brak stymulacji poznawczej.

Obiecujące perspektywy leczenia

Rozpoznanie choroby Alzheimera, sformułowane podczas specjalistycznej konsultacji badającej pamięć, opiera się na różnych badaniach: badaniu neuropsychologicznym, badaniu RM, nakłuciu lędźwiowym2 itp. 
Chociaż obecnie nie istnieje skuteczny lek na tę chorobę, immunoterapia4 wydaje się być obiecującą możliwością. Zmiana mikrobioty poprzez wpływ na dietę i włączenie probiotyków i prebiotyków może zapobiegać albo ograniczyć ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych.3,
 

 

Źródła :
1. La démence. OMS. Avril 2016. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs362/fr/ 
2. L'association pour la recherche sur Alzheimer http://alzheimer-recherche.org/wp-content/uploads/2015/01/FRA-Broch-instit-2015.pdf 
3. Pistollato F et al. M. Role of gut microbiota and nutrients in amyloid formation and pathogenesis of Alzheimer disease. Nutr Rev. 2016 Oct;74(10):624-34. doi: 10.1093/nutrit/nuw023
4. L'immunothérapie pour soigner la maladie d'Alzheimer. Inserm, décembre 2016 http://presse.inserm.fr/limmunotherapie-pour-traiter-la-maladie-dalzheimer/26111/ et Interleukin-2 improves amyloid pathology, synaptic failure and memory in Alzheimer’s disease mice, Brain, 20 décembre 2016 http://brain.oxfordjournals.org/content/early/2016/12/20/brain.aww330 
5. Microbiote intestinal et santé. Inserm. http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/microbiote-intestinal-et-sante

Choroby

 • Choroba Parkinsona

  Przez około 15 lat przypuszczano, że choroba Parkinsona nie rozpoczyna się tylko w mózgu, ale również w jel...

  Voir
 • Schizofrenia

  Formułowane w ostatnim czasie hipotezy sugerują, że zmiany w obrębie mikrobioty podtrzymujące zapalenie mog...

  Voir
 • Stwardnienie rozsiane

  Mikrobiota jelitowa może stać się celem leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Wyniki szeregu badań wykazały jej rolę...

  Voir
 • Zaburzenia lękowe

  Odkrycie roli, jaką mikrobiota jelitowa odgrywa w zaburzeniach lękowych dotykających setek milionów osób na cały...

  Voir
 • Zaburzenia nastroju

  Zaburzenia nastroju, depresja i zaburzenia dwubiegunowe dotykają ludzi w każdym wieku, czasami powodując ci...

  Voir
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu

  Określane wcześniej mianem schizofrenii dziecięcej, zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują obecnie zaburzenia autyst...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir