Dr Bruce Vallance,

Professor

Fundacja CH.I.L.D. Kierownik jednostki gastroenterologii dziecięcej oraz dyrektor programu Gut4Health Microbiome Core w Katedrze Pediatrii Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada).

Specjalizuje się w mikrobiocie jelit, patogenach bakteryjnych oraz nieswoistych zapaleniach jelit.