ROLA MIKROBIOTY GRZYBICZEJ W ASTMIE

Actu PRO Asthme : le microbiote fongique également en cause

Powiązanie pomiędzy dysbiozą a astmą dziecięcą powstaje we wczesnych miesiącach życia. Badanie przeprowadzone w sielskim Ekwadorze przeciera szlak dla nowych sposobów zapobiegania tej chorobie poprzez stymulację bakterii i grzybów o działaniu ochronnym.

 

W 2016 r. międzynarodowy zespół badający dzieci z Kanady odkrył, że astma rozwija się w pierwszych miesiącach życia, a mikrobiota jelitowa jest głównym czynnikiem predykcyjnym.  W ramach nowego badania ten sam zespół sprawdził, czy ten fenomen występuje również w krajach rozwijających się. Naukowcy skoncentrowali na rolniczym obszarze Ekwadoru, gdzie częstość występowania astmy również wynosi około 10%, a warunki sprzyjają rozwojowi mikrobioty, która bardzo różni się od zaobserwowanej w krajach rozwiniętych.

Dysbioza u dzieci ze świszczącym oddechem

W okresie trzech lat badacze pobrali próbki kału od 2404 noworodków w trzecim miesiącu życia.  Pięć lat później utworzyli oni dwie grupy, jedną obejmującą 27 dzieci z atopowym świszczącym oddechem i grupę kontrolną złożoną z 70 zdrowych dzieci, a następnie przeprowadzili analizę ich mikrobioty jelitowej. W ramach badania odkryto, że u dzieci z astmą w Ekwadorze również występowała dysbioza, chociaż była ona inna niż stwierdzona w ramach wyjściowego badania przeprowadzonego w Kanadzie. Dysbiozę tę charakteryzowała nadmierna liczebność bakterii z rodzaju Streptococcus Bacteroides oraz mniejszy odsetek rodzaju Bifidobacterium. Potwierdziło to, że sygnatura mikrobiologiczna związana z późniejszym rozwojem astmy występuje w pierwszych miesiącach życia.

Wspólny metabolizm mikroorganizmów

Ze względu na to, że krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (short chain fatty acids, SCFA) mogą stymulować regulatorowe limfocyty T, które są w stanie ograniczać alergiczną reakcję zapalną, zmierzono ich stężenie (w tym maślanu, propionianu i octanu). Celem było powiązanie dysbiozy mikrobiologicznej ze zmianami metabolicznymi w mikrobiocie. U dzieci ze świszczącym oddechem włączonych do dwóch badań występowało niższe stężenie octanu w kale, co sugerowało, że u dzieci z astmą występuje taki sam metabolizm mikroorganizmów. Innymi słowy, niższe stężenie octanu w mikrobiocie dziecka może prowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia u niego astmy w późniejszym życiu.

Mykobiota a regulacja odporności

Analiza mikrobioty grzybiczej dała jeszcze bardziej zaskakujące rezultaty: badacze skoncentrowali się na tym aspekcie, ponieważ wcześniejsze badania niekliniczne wykazały, że w pierwszych trzech miesiącach życia kultury grzybicze są znacznie bardziej zróżnicowane niż w późniejszym życiu, co odgrywa rolę w regulacji odporności (u myszy dysbioza wywołana antybiotykami prowadzi do proliferacji gatunku Candida albicans, który powoduje zapalenie oskrzeli). W przypadku badania przeprowadzonego w Ekwadorze dysbioza grzybicza była bardziej wyraźna niż dysbioza bakteryjna, a u dzieci z astmą występowała duża liczebność drożdży Pichia kudrazvezii. Wyniki te potwierdzają potrzebą przeprowadzenia dalszych badań dotyczących tych wciąż nieznanych elementów mikrobioty jelitowej i przedstawiają obiecujące wskazania dotyczące możliwości zapobiegania astmie w pierwszych miesiącach życia poprzez skorygowanie zaburzeń mikrobioty (w tym grzybów).

 

Źródła:

MC Arrieta et al. Associations between infant fungal and bacterial dysbiosis and childhood atopic wheeze in a nonindustrialized setting. J Allergy Clin Immuno 2017 Nov 30. pii: S0091-6749(17)31649-4