Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Mikrobiota układu moczowego

Mikrobiota układu moczowego została odkryta niedawno i dopiero pojawiają się jej pierwsze opisy. Zaburzenia równowagi tej flory mogą wiązać się z problemami w obrębie dróg moczowych.

Poddano w wątpliwość koncepcję dotyczącą tego, że pęcherz moczowy stanowi jałowe środowisko i że zakażenia dróg moczowych są powiązane z bakteriami pochodzenia jelitowego. Niedawne prace przedstawiły dowody na istnienie mikrobioty układu moczowego u zdrowych pacjentów.1-3 Odkrycie to otwiera zupełnie nowe pole badań zmierzających do scharakteryzowania tej mikrobioty, określenia mechanizmów jej regulacji i zrozumienia jej fizjologicznej i patologicznej roli. Pierwsze dostępne dane wskazują, że choć jest ona mniej liczna niż mikrobiota jelitowa, na poziomie około 105 CFU* na mililitr moczu w porównaniu do 1012 CFU na gram stolca.9 Wydaje się również być mniej zróżnicowana niż mikrobiota układu pokarmowego. Składa się na nią kilkanaście gatunków bakterii, różnych u poszczególnych osób.1,4 Często spotyka się rodzaje Lactobacillus, a rzadziej Gardnerella, Streptococcus albo Corynebacteria.4,5 Trwają badania, których celem jest zidentyfikowanie czynników wpływających na jej skład i zmiany, jej interakcje z mikrobiotą pochwy i mikrobiotą jelitową, a zwłaszcza jej rola w powstawaniu chorób układu moczowego. Zaburzenia równowagi tej flory mogą wiązać się z zakażeniami układu moczowego, nietrzymaniem moczu albo chorobami prostaty.5-8

*CFU: jednostka formowania kolonii (colony-forming unit).

Źródła
1- Fouts DE et al. Integrated next- generation sequencing of 16S rDNA and metaproteomics differentiate the healthy urine microbiome from asymptomatic bacteriuria in neuropathic bladder associated with spinal cord injury. J Transl Med 2012;10:174. 

2- Siddiqui H et al. Assessing diversity of the female urine microbiota by high throughput sequencing of 16S rDNA amplicons. BMC Microbiol 2011;11:244. 

3- Wolfe AJ, et al. Evidence of uncultivated bacteria in the adult female bladder. J Clin Microbiol 2012;50:1376-83. 

4- Brubaker L, Wolfe A. The female uriniary microbiota, urinary health and common urinary disorders.Annals of Translational Medicine 2017;5:34
5- Pearce MM, et al. The female urinary microbiome: a comparison of women with and without urgency urinary incontinence. MBio 2014;5:e01283-14.
6- Thomas-White KJ et al. Incontinence medication response relates to the female urinary microbiota. Int Urogynecol J 2016;27:723-33.
7- Khasriya R et al. Spectrum of bacterial colonization associated with urothelial cells from patients with chronic lower urinary tract symptoms. J Clin Microbiol 2013;51:2054-62.
8- Amarenco G, Microbiote urinaire et troubles mictionnels. Progrès en urologie 2015 ; 25, 615-627

Choroby

Dysbioza może powodować wiele chorób mających wpływ na różne narządy

SPOSOBY MODYFIKOWANIA MIKROBIOTY

Une modulation du microbiote en vue d'un rééquilibrage est possible. 2 procédés existent à l'heure actuelle.

  • Probiotyki

    WHO definiuje probiotyki jako „żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiednich ilościach przynoszą korzyść zdrowotną gospodarzowi”.
    Voir
  • Dieta

    Skład mikrobioty jelitowej zależy od spożywanego pożywienia i wpływa na ogólny metabolizm.
    Voir

ZRÓŻNICOWANA MIKROBIOTA

Mikrobiota jelitowa

Mikrobiota jelitowa stanowi wręcz oddzielny narząd.
Dzięki metagenomice, która pozwoliła ją lepiej poznać, powoli odsłania przed nami swoje tajemnice. Wysoce zróżnicowana, pozostaje w ścisłym związku ze swoim gospodarzem. Powstaje od dnia narodzin, jest charakterystyczna dla każdej osoby i pełni różne funkcje w organizmie: zapewnia efekt bariery, pełni funkcje troficzne, metaboliczne i odpornościowe itp., jak również inne, które pozostają dotychczas nieznane.

Voir

Mikrobiota pochwy

Mikrobiota pochwy to ekosystem, na który składają się mikroorganizmy, wśród których dominuje rodzaj Lactobacillus. Jej równowaga jest chwiejna, a zmiany jej składu powodują infekcje.

Voir

Mikrobiota okolic uszu nosa i gardła

Mikrobiota okolic uszu, nosa i gardła stanowi wyjątkowo zróżnicowaną mikrobiotę – szacuje się, że obejmuje ona przynajmniej 700 różnych gatunków.

Voir

Mikrobiota skóry

Mikrobiota skóry jest wyjątkowo zróżnicowana. Jej skład zmienia się w zależności od miejsca na skórze i jest różny u poszczególnych osób, natomiast zaburzenia jej równowagi wiążą się z chorobami skóry.

Voir

Mikrobiota płuc

Przez długi czas nie wiedziano nic na temat mikrobioty płuc, ponieważ powszechnie zakładano, że zdrowe płuca są jałowe. To założenie zostało poddane w wątpliwość po odkryciu poszczególnych rodzajów mikrobioty ludzkiej.

Voir

Mikrobiota układu moczowego

Mikrobiota układu moczowego została odkryta niedawno i dopiero pojawiają się jej pierwsze opisy. Zaburzenia równowagi tej flory mogą wiązać się z problemami w obrębie dróg moczowych.

Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir