Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Schizofrenia

Formułowane w ostatnim czasie hipotezy sugerują, że zmiany w obrębie mikrobioty podtrzymujące zapalenie mogą sprzyjać schizofrenii. Usunięcie dysbiozy jelitowej może stać się nową metodą leczenia.

Schizofrenia, która dotyka około 0,7% populacji światowej, charakteryzuje się szerokim spektrum objawów podmiotowych, takich jak zmiana stosunków społecznych, problemy poznawcze, majaczenie i halucynacje. U podłoża tej choroby leżą złożone interakcje między genami i czynnikami środowiskowymi, takimi jak zakażenia występujące u matki w trakcie rozwoju płodowego albo spożywanie konopii indyjskich.1

Rola odporności

Rośnie rola, którą według naszego postrzegania w rozwoju choroby odgrywają zaburzenia odporności, a zwłaszcza dużych stanów zapalnych. Dlatego też rozpoczynane są badania nad tym, czy prozapalna dysbioza jelitowa może być za to odpowiedzialna.

Obowiązki mikrobioty

Zaburzenia składu mikrobioty układu pokarmowego występowały u pacjentów ze schizofrenią3, podobnie jak podwyższona przepuszczalność jelit, zwłaszcza wynikająca ze zwiększenia stężenia krążących CD14 (markerów translokacji bakteryjnej).4,5

Krok na drodze w kierunku nowych metod leczenia?

Od 20% do 30% pacjentów ze schizofrenią nie odpowiada albo wykazuje niewielką odpowiedź na dostępne obecnie leki przeciwpsychotyczne.1Oddziaływanie na oś jelita-mózg, zwłaszcza poprzez przywrócenie równowagi mikrobioty w celu złagodzenia stanu zapalnego, zaczyna być rozważaną opcją.6 Badania wykazały, że podawanie probiotyków może mieć działanie immunomodulujące poprzez oddziaływanie na stężenie czynników neurotroficznych w osoczu7, natomiast obecnie nie wykazano klinicznej skuteczności żadnej tego rodzaju metody leczenia.
 

Źródła :
1- Inserm. Schizophrénie [en ligne]. Dossier réalisé en collaboration avec Marie-Odile Krebs. Mai 2014. Disponible à l'adresse : http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/schizophrenie
2- Ellul P. et al. Focus sur la schizophrénie : infections, auto-immunité et dysbiose intestinale, L'INFORMATION PSYCHIATRIQUE, 10/2016 (Volume 93), p. 797-802. https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=INPSY_9210_0797
3- Sherwin E et al. May the Force Be With You: The Light and Dark Sides of the Microbiota-Gut-Brain Axis in Neuropsychiatry. CNS Drugs 2016 ; 30 : 1019-41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5078156/pdf/40263_2016_Article_370.pdf
4- Severance EG et al. Seroreactive marker for inflammatory bowel disease and associations with antibodies to dietary proteins in bipolar disorder. Bipolar Disord 2014 ; 16 : 230-40. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4075657/pdf/nihms591287.pdf
5- Nemani K et al. Schizophrenia and the gut-brain axis. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2015 ; 56 : 155-60. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nemani+K%2C+Hosseini+Ghomi+R%2C+McCormick+B%2C+Fan+X.+Schizophrenia+and+the+gut-brain+axis.+Prog+Neuropsychopharmacol+Biol+Psychiatry+2015+%3B+56+%3A+155-60.
6- Dickerson FB et al. Effect of probiotic supplementation on schizophrenia symptoms and association with gastrointestinal functioning: a randomized, placebo-controlled trial. Prim Care Companion CNS Disord. 2014; 16(1)10.4088/PCC.13m01579. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4048142/
7- Tomasik J, Yolken RH, Bahn S, Dickerson FB. Immunomodulatory Effects of Probiotic Supplementation in Schizophrenia Patients: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Biomark Insights. 2015 Jun 1;10:47-54. doi: 10.4137/BMI.S22007. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26052224

Choroby

 • Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, której rozwój zaczyna się na długo przed pojawieniem się pierwszy...

  Voir
 • Choroba Parkinsona

  Przez około 15 lat przypuszczano, że choroba Parkinsona nie rozpoczyna się tylko w mózgu, ale również w jel...

  Voir
 • Stwardnienie rozsiane

  Mikrobiota jelitowa może stać się celem leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Wyniki szeregu badań wykazały jej rolę...

  Voir
 • Zaburzenia lękowe

  Odkrycie roli, jaką mikrobiota jelitowa odgrywa w zaburzeniach lękowych dotykających setek milionów osób na cały...

  Voir
 • Zaburzenia nastroju

  Zaburzenia nastroju, depresja i zaburzenia dwubiegunowe dotykają ludzi w każdym wieku, czasami powodując ci...

  Voir
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu

  Określane wcześniej mianem schizofrenii dziecięcej, zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują obecnie zaburzenia autyst...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir