Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia nastroju, depresja i zaburzenia dwubiegunowe dotykają ludzi w każdym wieku, czasami powodując ciężki dystres umysłowy. Istnieją skuteczne metody leczenia i trwają badania dotyczące oceny wpływu mikrobioty jelitowej na te zaburzenia.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja dotyka ponad 350 milionów ludzi na całym świecie. Czasami wywołuje ciężki dystres umysłowy, który może prowadzić do samobójstwa i jest najważniejszą przyczyną niepełnosprawności zawodowej i społecznej na świecie. Dotyczy to w większym stopniu kobiet niż mężczyzn.1 Zaburzenia nastroju obejmują zaburzenia depresyjne i dwubiegunowe. 

Zaburzone reakcje na stres

Wydarzenia życiowe, takie jak utrata małżonka, pracy albo separacja, wiążą się ze zwiększonym ryzykiem występowania zaburzeń nastroju. Jednak podatność na depresję, która ma częściowo podłoże genetyczne, dotyczy każdego człowieka.2 Dlatego też każda osoba, której rodzic cierpi na depresję, jest od dwóch do czterech razy bardziej narażona na wystąpienie epizodu depresyjnego w ciągu życia. Upośledzona regulacja układu stres-reakcja z nadmiernie wysokim wydzielaniem kortyzolu, czyli hormonu stresu, również może wywoływać stan depresyjny. I w końcu oś mikrobiota-jelita-mózg umożliwia komunikację różnymi szlakami (przywspółczulny układ nerwowy, układ odpornościowy, krew) i bierze udział w patofizjologii powstawania zaburzeń nastroju.3 Niedawne badania dotyczące mikrobioty jelitowej wykazały zależności między dysbiozą i depresją.

Jakie metody leczenia? 

Leczenie jest oparte na podawaniu antydepresantów w połączeniu z terapią kognitywno-behawioralną w przypadku zaburzeń depresyjnych i podawaniu leków stabilizujących nastrój.2-4 Rola mikrobioty może być obiecująca. Wyniki przeprowadzonego niedawno randomizowanego, prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby badania z kontrolą placebo wykazały, że codzienne spożywanie przez zdrowych ochotników skojarzenia probiotyków Lactobacillus helveticus oraz Bifidobacterium longum poprawiało nastrój i obniżało poziomy lęku.5

 

Źródła :
1 – OMS, avril 2016, la dépression http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/fr/
2 – INSERM, dépression, août 2014, http://www.inserm.fr/thematiques/neurosciences-sciences-cognitives-neurologie-psychiatrie/dossiers-d-information/depression
3 – Cryan JF, Dinan TG. Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour. Nat Rev Neurosci 2012 ; 13 : 701-12.
4 - Haute Autorité de Santé (HAS), décembre 2010, prise en charge d'un trouble bipolaire, http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2011-01/ald_23_gp_troublebipolaire_web.pdf
5 -  Messaoudi M et al. Assessment of psychotropic-like properties of a probiotic formulation (Lactobacillus helveticus R0052 and Bifidobacterium longum R0175) in rats and human subjects. Br J Nutr 2011 ; 105 : 755-64. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20974015

Choroby

 • Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, której rozwój zaczyna się na długo przed pojawieniem się pierwszy...

  Voir
 • Choroba Parkinsona

  Przez około 15 lat przypuszczano, że choroba Parkinsona nie rozpoczyna się tylko w mózgu, ale również w jel...

  Voir
 • Schizofrenia

  Formułowane w ostatnim czasie hipotezy sugerują, że zmiany w obrębie mikrobioty podtrzymujące zapalenie mog...

  Voir
 • Stwardnienie rozsiane

  Mikrobiota jelitowa może stać się celem leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Wyniki szeregu badań wykazały jej rolę...

  Voir
 • Zaburzenia lękowe

  Odkrycie roli, jaką mikrobiota jelitowa odgrywa w zaburzeniach lękowych dotykających setek milionów osób na cały...

  Voir
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu

  Określane wcześniej mianem schizofrenii dziecięcej, zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują obecnie zaburzenia autyst...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir