Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Cukrzyca

Cukrzyca typu 2 jest nieustannie rosnącym zagrożeniem, a środki higieny i zróżnicowane diety nie są wystarczające, żeby ten proces powstrzymać. Modulowanie mikrobioty jelitowej może wkrótce stać się narzędziem diagnostycznym i / lub terapeutycznym.

Nieustannie rośnie

W 1980 r. Chorzy na cukrzycę stanowili 4,7% światowej populacji dorosłych. Od tego czasu liczba ta praktycznie się podwoiła, szczególnie w krajach o niskim lub średnim dochodzie1,2. Dziewięćdziesiąt procent przypadków to cukrzyca typu 2 (T2D). WHO przewiduje, że choroba będzie siódmą wiodącą przyczyną śmierci na świecie w 20301.

Zaangażowanie mikrobioty

T2D jest najczęściej związany z nadwagą i siedzącym trybem życia, które prowadzą do zaburzeń metabolicznych związanych z zapaleniem i utratą wrażliwości komórek na insulinę1,3. Liczne badania sugerują, że choroba wiąże się z dysbiozami3-9. U zwierząt określony profil bakteryjny w mikrobiocie jelitowej jest przyczyną tego zaburzenia metabolicznego6. Obfitość Akkermansia muciniphila jest odwrotnie związana z masą tkanki tłuszczowej i nietolerancją glukozy u myszy10. Te zaburzenia równowagi w mikrobiocie jelitowej mogą przyczyniać się do zjawisk zapalnych i odgrywać znaczącą rolę w rozwoju choroby i jej nasileniu4,5. Ogólnie rzecz biorąc, mikrobiota jelitowa u pacjentów z cukrzycą jest mniej zróżnicowana niż u osób bez cukrzycy11, na przykład 11, występuje zmniejszenie liczby gatunków bakterii wytwarzających maślan9,11,12 i wzrost Lactobacillus u niektórych pacjentów12-14.

Wykrywanie i leczenie: rola mikrobioty

Leczeniem cukrzycy pierwszego rzutu są środki higieniczne i dietetyczne oraz, w razie potrzeby, dodanie hipoglikemików lub insuliny. Ponadto odkrycie specyficznej sygnatury bakteryjnej powiązanej z anomaliami metabolicznymi może być wykorzystane do identyfikacji pacjentów zagrożonych. Jednocześnie leczenie dysbioz poprzez modulowanie mikrobioty za pomocą probiotyków i prebiotyków może być wówczas częścią arsenału terapeutycznego w walce z T2D. W tym celu przeprowadzono badania u pacjentów otyłych i chorych na cukrzycę po diecie niskokalorycznej. Autorzy wykazali, że obecność A. muciniphila wiąże się z lepszym stanem metabolicznym i poprawą wrażliwości na insulinę.15.

Źródła: 

1. OMS, Diabète avril 2016. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/fr/
2. IDF Diabetes Atlas http://www.diabetesatlas.org/ 
3. Jin C, Henao-Mejia J, Flavell RA. Innate immune receptors: key regulators of metabolic disease progression. Cell Metab 2013 ; 17 : 873-82 http://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(13)00201-5
4. Cani PD et al. Metabolic endotoxemia initiates obesity and insulin resistance. Diabetes 2007 ; 56 : 1761-72.

5. Cani PD  et al. Selective increases of bifidobacteria in gut microflora improve high-fat-diet induced diabetes in mice through a mechanism associated with endotoxaemia. Diabetologia 2007 ; 50 : 2374-83. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-007-0791-0
6. Matteo S et al.. Metabolic adaptation to a high-fat diet is associated with a change in the gut microbiota.. Gut, BMJ Publishing Group, 2012, 61 (4), pp.543-53.
7. Backhed F  et al. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage. Proc Natl Acad SciUSA 2004 ; 101 : 15718-23.

8. Serino M  et al. Metabolic adaptation to a high-fat diet is associated with a change in the gut microbiota. Gut 2012 ; 61 : 543-53.
9. Turnbaugh PJ, Backhed F, Fulton L, Gordon JI. Diet- induced obesity is linked to marked but reversible alterations in the mouse distal gut microbiome. Cell Host Microbe 2008 ; 3 : 213-23.
10. Le Chatelier E  et al. Richness of human gut microbiome correlates with metabolic markers. Nature 2013 ; 500 : 541-6.
11. Everard A  et al. Cross-talk between Akkermansia muciniphila and intestinal epithelium controls diet-induced obesity. Proc Natl Acad Sci USA 2013;110:9066–71
12. Qin J  et al. A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes. Nature 2012 ; 490 : 55-60.

13. Karlsson FH  et al. Gut metage- nome in European women with normal, impaired and diabetic glucose control. Nature 2013 ; 498 : 99-103.
14. Sato J  et al. Gut dysbiosis and detection of “live gut bacteria” in blood of Japanese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2014 ; 37 : 2343-50.

15. Dao MC  et al. Akkermansia muciniphila and improved metabolic health during a dietary intervention in obesity: relationship with gut microbiome richness and ecology. Gut 2016 ; 65 : 426-36.

Choroby

 • Niedożywienie dzieci

  Niedożywienie dzieci nie wynika wyłącznie z niedoboru ani nadmiaru pokarmu dostarczanego wraz z dietą. Może...

  Voir
 • Otyłość

  Wiele badań wykazuje istnienie związku miedzy otyłością a mikrobiotą. Niezrównoważona dieta i nieprawidłowy skład mikro...
  Voir
 • Odżywianie dojelitowe

  Odżywianie dojelitowe jest związane z dysbiozą mikrobioty, często powodującą biegunkę. Probiotyki okazały się skuteczne ...
  Voir
 • Dyslipidemia

  Dyslipidemia jest częstym zaburzeniem, które znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Leczenie ...
  Voir
 • Zespół metaboliczny

  Występowanie sercowo-naczyniowych i metabolicznych czynników ryzyka, takich jak podwyższona glikemia i cholesterol, nadc...
  Voir
 • Choroby wątroby

  W świetle ścisłego związku między wątrobą i przewodem pokarmowym mikrobiota jelitowa może wywierać wpływ na pojawienie s...
  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir