Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Symbiotyki

Synbiotyki to produkty łączące w sobie prebiotyki i probiotyki w celu zwiększenia korzystnego wpływu na mikrobiotę.

Synbiotyki składają się ze skojarzenia prebiotyków i probiotyków1,2. Te drugie pomagają przywrócić równowagę mikrobioty w przypadku dysbiozy, a te pierwsze dostarczają energii, której bakterie potrzebują do wzrostu. Ich połączenie jest niezbędna dla umożliwienia rozrostu bakterii, które przyczyniają się do utrzymania zdrowej równowagi w obrębie mikrobioty.
Możliwe są zatem liczne skojarzenia prebiotyków i probiotyków. Jest na przykład możliwe połączenie lactobacilli albo bifidobacteria (probiotyków) z oligosacharydami albo inuliną. Połączenie prebiotyków i probiotyków wydaje się również poprawiać przeżywalność bakterii probiotycznych, które są jeszcze bardziej skuteczne, ponieważ wzrasta ich prawdopodobieństwo przeżycia w jelitach, gdzie wywierają swoje działanie.

Łączenie korzystnych czynników

Opracowanie synbiotyków stanowi kierunek do zbadania w celu leczenia niektórych chorób i zdrowego przywrócenia mikrobioty. W tym zakresie przeprowadzono badanie, które pokazało, że w przypadku stosowania synbiotyków (w tym przypadku skojarzenia Bifidobacterium breve i galaktooligosacharydów) w modelu mysim dochodziło u nich do szybszego przywrócenia normalnej mikrobioty po zakażeniu salmonellą leczonym streptomycyną, która obniżyła obciążenie bakteryjne w kale zwierząt do niewykrywalnych poziomów. Wyniki były nawet lepsze niż w przypadku stosowania samego probiotyku.3 Co więcej połączenie prebiotyków i probiotyków wykazuje korzystny wpływ na leczenie zaparć w zespole jelita drażliwego.4

 

Sources :

1. Bengmark S. et al. Prebiotics and synbiotics in clinical medicine. Nutr Clin Pract. 2005 ; 20(2) : 244-61. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16207660

2. Schrezenmeir J et al. Probiotics, prebiotics, and synbiotics--approaching a definition. Am J Clin Nutr. 2001 ; 73(2 Suppl) : 361S-364S. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11157342

3. Rastall RA et al. Prebiotics and synbiotics: towards the next generation. Curr Opin Biotechnol. 2002 ; 13(5) : 490-6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12459343

4. Dughera L et al. Effects of symbiotic preparations on constipated irritable bowel syndrome symptoms. Acta Biomed. 2007 ; 78(2) : 111-6. http://www.mattioli1885journals.com/index.php/actabiomedica/article/viewFile/1912/1433

 

Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir