Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Choroba Parkinsona

Przez około 15 lat przypuszczano, że choroba Parkinsona nie rozpoczyna się tylko w mózgu, ale również w jelitach. Niemniej jednak wciąż konieczne jest wyjaśnienie potencjalnych mechanizmów biologicznych tych zjawisk.

Choroba Parkinsona dotyka 6,3 mln osób na całym świecie, 1 większość powyżej 50. roku życia. Jest to spowodowane obumieraniem neuronów w istocie czarnej, która odpowiada za kontrolę ruchu. Objawy dotyczące motoryki, takie jak spowolnienie ruchowe, sztywność i drżenia mięśni rozwijają się stopniowo, a towarzyszą im również zaburzenia snu, epizody depresyjne i zaburzenia ze strony układu pokarmowego.2

Głównym czynnikiem jest wiek, natomiast opisywano też predyspozycje genetyczne3 oraz czynniki środowiskowe, takie jak narażenie na pestycydy4. W ciągu ostatnich 15 lat rozwinęła się hipoteza dotycząca potencjalnej roli mikrobioty jelitowej w rozwoju tej choroby.

Nowa hipoteza

Koncepcja ta została wyjściowo opracowana po zaobserwowaniu związku między przewlekłym zakażeniem bakteriami Helicobacter pylori i ryzykiem pojawienia się choroby Parkinsona.5 Dysbiozę obserwowano częściej u pacjentów z chorobą Parkinsona, u których występowały znacznie mniejsze ilości przypuszczalnie „przeciwzapalnych” i większe ilości „prozapalnych” bakterii.Niemniej jednak związek przyczynowo-skutkowy między nieprawidłową mikrobiotą jelitową i chorobą Parkinsona nie został jeszcze wykazany.

Obiecujące metody leczenia

Obecnie leczenie koncentruje się na złagodzeniu objawów dotyczących motoryki wywoływanych przez chorobę poprzez zastosowanie prekursorów dopaminy albo rzadziej stymulacji głębokich partii mózgu.7 Jednakże te metody leczenia nie zapobiegają postępom choroby. Dlatego też podjęcie bardzo wczesnych działań dotyczących mikrobioty poprzez podjęcie interwencji z zakresu odżywiania i interwencji farmakologicznych, mających na celu obniżenie ryzyka wystąpienia tej choroby poprzez skorygowanie dysbiozy, jest analizowaną obecnie opcją.8

 

Źródła :
1- Dorsey ER et al. Projected number of people with Parkinson disease in the most populous nations, 2005 through 2030. Neurology. 2007;68(5):384–386. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17082464
2- Clairembault T et al.  Structural alterations of the intestinal epithelial barrier in Parkinson’s disease. Acta Neuropathol Commun 2015a; 3:12. https://actaneurocomms.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40478-015-0196-0
3- Cheon SM et al. Genetics of Parkinson's disease—a clinical perspective. J Mov Disord. 2012; 5(2):33–41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4027661/pdf/jmd-5-2-33-1.pdf
4- Elbaz A et al. Professional exposure to pesticides and Parkinson’s disease. Ann Neurol 2009; 66 (4): 494-504. http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1002/ana.21717/full
5- Dobbs SM et al. Link between Helicobacter pylori infection and idiopathic parkinsonism. Med Hypotheses. 2000;55:93–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10904422
6- Keshavarzian A et al.  Colonic bacterial composition in Parkinson’s disease. Mov Disord 2015; 30: 1351-60. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.26307/abstract
7- Bronstein J et al. . (2011). Deep brain stimulation for Parkinson disease: an expert consensus and review of key issues. Arch. Neurol. 68, 165. 10.1001/archneurol.2010.260 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4523130/pdf/nihms691775.pdf
8- Mulak A, Bonaz B. Brain-gut-microbiota axis in Parkinson's disease. World J Gastroenterol. 2015;21:10609-20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4588083/pdf/WJG-21-10609.pdf

Choroby

 • Choroba Alzheimera

  Choroba Alzheimera jest chorobą neurodegeneracyjną, której rozwój zaczyna się na długo przed pojawieniem się pierwszy...

  Voir
 • Schizofrenia

  Formułowane w ostatnim czasie hipotezy sugerują, że zmiany w obrębie mikrobioty podtrzymujące zapalenie mog...

  Voir
 • Stwardnienie rozsiane

  Mikrobiota jelitowa może stać się celem leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Wyniki szeregu badań wykazały jej rolę...

  Voir
 • Zaburzenia lękowe

  Odkrycie roli, jaką mikrobiota jelitowa odgrywa w zaburzeniach lękowych dotykających setek milionów osób na cały...

  Voir
 • Zaburzenia nastroju

  Zaburzenia nastroju, depresja i zaburzenia dwubiegunowe dotykają ludzi w każdym wieku, czasami powodując ci...

  Voir
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu

  Określane wcześniej mianem schizofrenii dziecięcej, zaburzenia ze spektrum autyzmu obejmują obecnie zaburzenia autyst...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir