Dr Travis J. De Wolfe, PhD

Postdoctoral Researcher

Pracownik naukowy Katedry Pediatrii Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada).

Jego badania dotyczą roli mikrobioty jelita
w podatności na zapalenia żołądka i jelit, w tym nieswoiste zapalenia jelit oraz infekcje Clostridioides difficile.