Pr. Premysl Bercik

Pr. Premysl Bercik

Profesor wydziału gastroenterologii i członek Farncombe Family Digestive Health Research Institute na Uniwersytecie McMastera w Kanadzie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na roli flory bakteryjnej jelit w interakcjach na osi jelita–mózg w kontekście funkcji jelit, niskiego stopnia zapalenia (LGI) i zachowania, w tym lęku i depresji.

Zawartość od Pr. Premysl Bercik