Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Toczeń

Toczeń to przewlekła ogólnoustrojowa choroba zapalna, która przejawia się w różny sposób u różnych pacjentów. Ta autoimmunologiczna choroba wydaje się być wynikiem złożenia czynników genetycznych i środowiskowych. Trwają badania nad ewentualnym wpływem mikrobioty.

Różnorodne objawy

Toczeń jest rzadką chorobą, występującą szacunkowo w od 10 do 150 przypadków na 100 000 mieszkańców.1 Jest to ogólnoustrojowa choroba autoimmunologiczna, która przebiega z zaostrzeniami, a jej objawy są mocno zróżnicowane: zmęczenie, ból stawów, wysypka, uszkodzenie nerek, zaburzenia naczyniowe, sercowe i neurologiczne, utrata włosów itp. Toczeń rumieniowaty układowy stanowi 70% przypadków. Dziewięciu na dziesięciu pacjentów w wieku od 15 do 45 lat to kobiety.2 Brak specyficznych objawów podmiotowych komplikuje postawienie rozpoznania, które musi być oparte na szczegółowym wywiadzie i wynikach badania krwi, które prowadzi się między innymi, w poszukiwaniu przeciwciał przeciwjądrowych oraz ilościowego oznaczenia białek dopełniacza.2

Etiologia do ustalenia

Choroba ta może być wynikiem działania czynników genetycznych i środowiskowych.1 Zidentyfikowano szereg czynników predysponujących: estrogen, niektóre leki, promieniowanie UV, stres oraz wirus Epsteina-Barr. Przeprowadzono również kilka badań dotyczących potencjalnej roli mikrobioty. Dysbioza jelitowa została opisana u osób z toczniem w fazie remisji.3,4 Autorzy zazwyczaj obserwowali różnorodność mikrobiologiczną porównywalną z występującą u zdrowych uczestników, natomiast ze stosunkiem bakterii Firmicutes/Bacteroidetes znacznie niższym u pacjentów z toczniem i obniżeniem liczebności niektórych rodzin Firmicutes.3

Leczenie

Leczenie łączy kilka możliwości, dobranych według charakteru i natężenia objawów podmiotowych (niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwmalaryczne, kortykosteroidy, leki immunosupresyjne).5 Zdrowy tryb życia również pomaga utrzymać chorobę w ryzach (zrównoważona dieta i regularna aktywność fizyczna, w możliwym zakresie).2,5 Jeśli rola mikrobioty zostanie potwierdzona, jej modulowanie może stać się obiecującą metodą leczenia.3,4

 

Sources
1- Le lupus systémiques, Orphanet https://www.orpha.net/data/patho/Pub/fr/LupusErythemateuxSystemique-FRfrPub124.pdf
2- Arthritis Foundation
http://www.arthritis.org/about-arthritis/types/lupus/what-is-lupus.php
http://www.arthritis.org/about-arthritis/types/lupus/diagnosing.php

http://www.arthritis.org/about-arthritis/types/lupus/treatment.php

3- Hevia A, Milani C, López P, et al. Intestinal dysbiosis asso-ciated with systemic lupus erythematosus. MBio 2014 ; 5 : e01548-14.

4- Zhang, H., Liao, X., Sparks, J. B., & Luo, X. M. (2014). Dynamics of Gut Microbiota in Autoimmune Lupus. Applied and Environmental Microbiology, 80, 7551–7560. http://doi.org/10.1128/AEM.02676-14
5- Lupus systémique, Société Nationale Française de Médecine Interne (SNFMI) http://www.snfmi.org/content/lupus-systemique

Choroby

  • Reumatoidalne zapalenie

    Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą autoimmunologiczną, która wpływa na stawy. Wydaje się być wieloczynnikowy...

    Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir