Monitorowanie progresji WZW B poprzez analizę mikrobioty jest możliwe!

Progresji przewlekłego zapalenia wątroby typu B do marskości i strasznego raka wątrobowokomórkowego towarzyszy specyficzna dla danego etapu dysbioza jelitowa, ujawnia badanie w Frontiers in Microbiology1. Powiązane sygnatury bakteryjne mogłyby służyć jako biomarkery do nieinwazyjnego monitorowania choroby.

Opublikowano 13 Październik 2022
Zaktualizowano 13 Październik 2022

O tym artykule

Opublikowano 13 Październik 2022
Zaktualizowano 13 Październik 2022

Dziś mówimy o "osi jelitowo-wątrobowej". Pochodzące z tej samej warstwy zarodkowej wątroba i jelita są rzeczywiście połączone na poziomie anatomicznym i funkcjonalnym, w szczególności poprzez wydzielanie żółci i układ wrotny wątroby. Ponadto istnieje coraz więcej dowodów na związek pomiędzy WZW B a zmianami w składzie mikrobioty jelitowej. W żadnym badaniu nie badano jednak tych zmian w miarę postępu choroby od choroby przewlekłej, poprzez marskość wątroby do raka wątrobowokomórkowego.

Zespół przeprowadził więc systematyczną metaanalizę wyników sekwencjonowania 16S (z publicznych baz danych) z próbek kału pobranych od pacjentów zakażonych HBV na wszystkich etapach choroby wątroby. Sygnatury ostatecznie zidentyfikowanej mikrobioty zostały następnie zwalidowane w niezależnych kohortach (23 pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B, 20 pacjentów z marskością wątroby, 22 pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym i 15 osób z grupy kontrolnej).

296 mln osób żyły z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B na całym świecie w 2019 r.

820 tys. zgonów Rozprzestrzenianie się choroby spowodowało 820 tys. zgonów. Szczególnie dotknięte tą plagą są regiony Afryki i zachodniego Pacyfiku, w tym Chiny.

(sidenote: Hepatitis B WHO (2017) )

Sygnatury mikrobioty zależne od progresji 

Badacze zidentyfikowali 13 rodzajów bakterii, które różniły się na każdym etapie choroby wątroby, spójne między publicznymi zbiorami danych i kohortami walidacyjnymi. Podczas gdy rodzaje Monoglobus i Colidextribacter były bardziej obecne w zdrowych grupach kontrolnych, gatunki należące do rodziny Lachnospiraceae były szczególnie zwiększone w przewlekłym zapaleniu wątroby typu B, podczas gdy Bilophia były zmniejszone. Rodzaje Prevotella i Oscillibacter były zmniejszone w marskości wątroby, Coprococcus i Faecalibacterium w raku wątrobowokomórkowym. Zdaniem autorów, wyniki te wskazują na zmniejszenie liczby kluczowych taksonów mikrobioty jelitowej na każdym etapie choroby i coraz wyraźniejszą dysbiozę w miarę pogarszania się choroby. 


Ich analizy potwierdzają wyniki poprzednich badań: Monoglobus, Colidextribacter i Bilophila były związane z ochroną przed zapaleniem i/lub uszkodzeniem wątroby, a Prevotella i Oscillibacter okazały się obniżone w ciężkim alkoholowym zapaleniu wątroby. Ponadto Coprococcus i Faecalibacterium produkują maślan, którego niedobór jest uważany za czynnik zmieniający przepuszczalność jelit i zwiększający translokację bakterii promujących raka.

Nowe nieinwazyjne biomarkery?

Zastosowanie tych 13 rodzajów bakterii ujawnia moc diagnostyczną pozwalającą na odróżnienie wszystkich stadiów choroby, z różną dokładnością (potwierdzoną na danych z baz danych i niezależnych kohort). Te sygnatury mikrobiologiczne mogłyby służyć jako biomarkery do nieinwazyjnego monitorowania WZW B, jak twierdzą badacze, ale mogłyby również przyczynić się do rozwoju terapii opartych na mikrobiocie jelitowej.

en_view en_sources

    Przeczytaj także