Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Astma

Mikrobiota jelitowa i płucna może odgrywać rolę w początkach astmy. Trwają badania.

Astma to przewlekłe zapalenie oskrzeli, które powoduje ich nadwrażliwość przy wystawieniu na działanie niektórych substancji albo w określonych sytuacjach. Dotyka ona około 235 milionów ludzi na całym świecie.1

Wiele czynników wyzwalających

Napadom astmy towarzyszy niedrożność oskrzeli prowadząca do problemów z oddychaniem. Może je wywołać kontakt z alergenami, czynnikiem drażniącym (zanieczyszczenia, dym, farby itp.), wirusem atakującym drogi oddechowe, niektórymi lekami albo nawet aktywność fizyczna.2

Rola mikrobioty

Szereg badań sugeruje, że istnieje związek z dysbiozą mikroflory jelitowej.3-6 Na przykład jej niskie zróżnicowanie w pierwszych miesiącach życia 3 albo kolonizacja kału w wieku trzech miesięcy przez Bacteroides fragilis albo Clostridiumcoccoides XIVa4  stanowią czynniki ryzyka astmy Co więcej przyjmowanie antybiotyków przez matkę w okresie ciąży albo przez dziecko w pierwszych latach życia jest powiązane ze zwiększeniem ryzyka wykształcenia się astmy u dzieci.7 Dysbioza wywoływana przez antybiotyki, występująca w pierwszych tygodniach albo nawet pierwszych miesiącach życia, gdy mikrobiota jelitowa stabilizuje się,8 może być związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia astmy. Określono również rolę mikrobioty płucnej9 . Odkrycie indywidualnej i specyficznej flory płucnej sugeruje, że odgrywa ona rolę w rozwoju astmy.10-12 Wręcz przeciwnie, wystawienie na działanie mikroorganizmów we wczesnym wieku dziecięcym może być korzystne dla zapobiegania astmie: wydaje się, że istnieje obniżone ryzyko wykształcenia się astmy u dzieci urodzonych w ramach porodu pochwowego,13, 14 albo u tych dzieci, które miały kontakt ze zwierzętami domowymi15 albo gospodarskimi16.

Leczenie objawowe

Podstawowe działania obejmują, w miarę możliwości, wyeliminowanie czynników wyzwalających. Długotrwałe i przynoszące szybką ulgę metody leczenia zmniejszają również częstotliwość napadów i pozwalają kontrolować ich nasilenie. Oprócz tego w przypadku astmy o podłożu alergicznym badania przedkliniczne wykazały, że prebiotyki GOS i FOS, jak również niektóre probiotyki,17,18 mają istotnie korzystny wpływ na modulację odpowiedzi immunologicznej.

 

Źródła :
1- OMS, avril 2017 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs307/fr/
2- Recommandations GINA (2017) : Guide for asthma management and prevention. http://ginasthma.org/2017-pocket-guide-for-asthma-management-and-prevention/
3- Abrahamsson TR, Jakobsson HE, Andersson AF, Björkstén B, Engstrand L, Jenmalm MC. Low gut microbiota diversity in early infancy precedes asthma at school age. Clin Exp Allergy 2013. doi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24330256 https://pdfs.semanticscholar.org/4421/476df50d20ba512ad954eb9867b6b10f3801.pdf
4- Vael C, Nelen V, Verhulst S, Goossens H, Desager K. Early intestinal Bacteroides fragilis colonisation and development of asthma. BMC Pulm Med 2008: 8: 19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18822123
5- Songjinda P, Nakayama J, Tateyama A, et al. Differences in developing intestinal microbiota between allergic and nonallergic infants: a pilot study in Japan. Biosci Biotechnol Biochem 2007 ; 71 : 2338-42 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17827672
6- Vael C, Vanheirstraeten L, Desager KN, Goossens H. Denaturing gradient gel electrophoresis of neonatal intestinal microbiota in relation to the development of asthma. BMC Microbiol 2011 ; 11 : 68 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21477358
7- Murk W et al. Prenatal or early-life exposure to anti- biotics and risk of childhood asthma: a systematic review. Pediatrics 2011 ; 127 : 1125-38.
8- Azad MB, Kozyrskyj AL. Perinatal programming of asthma: the role of gut microbiota. Clin Dev Immunol 2012 ; 2012 : 932072.
9- Hilty M, Conor Burke et al. Disordered Microbial Communities in Asthmatic Airways. PLOS One. 2010 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0008578
10- Sullivan A et al. The Microbiome and the Pathophysiology of Asthma. Respir Res. 2016 Dec 5;17(1):163. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5139145/
11- Hauptmann M et al. Linking microbiota and respiratory disease. FEBS Lett. 2016 Nov;590(21):3721-3738. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27637588
12- Michon AL et al. Revue francophone des laboratoires.Février 2015 N°469 p37-49
13- Huang L, Chen Q, Zhao Y, Wang W, Fang F, Bao Y. Is elective cesarean section associated with a higher risk of asthma? A meta-analysis. J Asthma 2015;52:16-25.
14- Azad MB, Konya T, Maughan H, et al. Gut microbiota of healthy Canadian infants: profiles by mode of delivery and infant diet at 4 months. CMAJ 2013;185:385-94.
15- Ownby DR, Johnson CC, Peterson EL. Exposure to dogs and cats in the first year of life and risk of allergic sensitization at 6 to 7 years of age. JAMA 2002;288:963-72.
16- Riedler J, Braun-Fahrlander C, Eder W, et al. Exposure to farming in early life and development of asthma and allergy: a cross-sectional survey. Lancet 2001;358:1129-33.
17- Juan Z, Zhao-Ling S, Ming-Hua Z, Chun W, Hai-Xia W, Meng-Yun L, Jian-Qiong H, Yue-Jie Z, Xin S. Oral administration of Clostridium butyricum CGMCC0313-1 reduces ovalbumin-induced allergic airway inflammation in mice. Respirology. 2017 Jan 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28122397
18- Fonseca VM, Milani TM, Prado R, Bonato VL, Ramos SG, Martins FS, Vianna EO, Borges MC . Oral administration of Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 prevents allergic asthma in mice. Respirology. 2017 Feb 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28166610

Choroby

 • Zimowe infekcje układu oddechowego

  Występujące w zimie infekcje (przeziębienie, zapalenie nosogardzieli, zapalenie oskrzeli oraz zapalenie oskrzeli...

  Voir
 • Mukowiscydoza

  Mukowiscydoza jest rzadką chorobą genetyczną, którą charakteryzują ciężkie zaburzeni układu oddechowego i pokarm...

  Voir
 • Zapalenie zatok

  Zapalenie zatok to przewlekłe zakażenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, którego mechanizmy fizjopatolo...

  Voir
Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir