Światowy Dzień Mikrobiomu 2022: skupmy się na badaniach mikrobioty!

Słyszeliście o Światowym Dniu Mikrobiomu? To już dziś! 27 czerwca każdego roku skupiamy się na miliardach drobnoustrojów zamieszkujących nasze organizmy… i na nowinkach medycznych. Celem Światowego Dnia Mikrobiomu jest wspieranie badaczy z całego świata w informowaniu o tym, jak ważna dla naszego zdrowia jest mikrobiota. Aby uświetnić ten szczególny dzień, instytut Biocodex Microbiota Institute oddaje głos członkom jednej z najbardziej obiecujących międzynarodowych społeczności badawczych: Zdobywcom grantów krajowych fundacji Biocodex Microbiota Foundation.

Opublikowano 29 Kwiecień 2024
Zaktualizowano 29 Kwiecień 2024
logo WMD

O tym artykule

Opublikowano 29 Kwiecień 2024
Zaktualizowano 29 Kwiecień 2024

To lojalne partnerstwo. Już trzeci rok z rzędu instytut Biocodex Microbiota Institute świętuje Światowy Dzień Mikrobiomu, skupiając się na dwóch celach: pogłębianiu świadomości społeczeństwa w zakresie wagi mikrobioty i zwiększaniu wartości badań mikrobioty za pośrednictwem zdobywców grantów krajowych fundacji Biocodex Microbiota Foundation.

Kilka słów o najnowszych badaniach nad mikrobiotą nagrodzonych przez fundację Biocodex Microbiota Foundation

Są naukowcami, profesorami, lekarzami o różnych specjalnościach (gastroenterologia, pediatria, neurologia, kardiologia, mikrobiologia, farmakokinetyka…). Pochodzą z Portugalii, Finlandii, Belgii, Meksyku, Stanów Zjednoczonych… Poczynili znaczne postępy w badaniu wpływu mikrobioty na stan zdrowia i na związane z nią choroby… i zdobyli grant krajowy fundacji Biocodex Microbiota Foundation!

Od 2017 roku fundacja Biocodex Microbiota Foundation nagradza krajowe inicjatywy badawcze mające na celu zrozumienie związków między mikrobiotą i różnymi chorobami. Aby zwrócić uwagę społeczeństwa na społeczność badawczą, w Światowy Dzień Mikrobiomu 2022 instytut Biocodex Microbiota Institute przekazuje mikrofon zdobywcom grantów krajowych podczas specjalnych wywiadów.

Na co pozwolił im krajowy grant badawczy fundacji Biocodex Microbiota Foundation? Jaki wpływ ich badania mają na opiekę zdrowotną? Wypowiedzi zdobywców grantu, dostępne w specjalnej sekcji dla personelu medycznego, bardzo dobrze obrazują szeroki zakres i zróżnicowanie aktualnie prowadzonych projektów badawczych. Wywiady te zostaną opublikowane na koncie na Twitterze Instytutu w przeciągu 10 dni i na profilu LinkedIn fundacji Biocodex Microbiota Foundation do 27 czerwca. Udostępniaj i dziel się dobrą nowiną!

Krótko o instytucie Biocodex Microbiota Institute

Instytut Biocodex Microbiota jest niekomercyjnym międzynarodowym ośrodkiem wiedzy o mikrobiocie. Instytut edukuje społeczeństwo i personel medyczny w zakresie znaczenia mikrobioty w kontekście ochrony zdrowia i dobrego samopoczucia.

Krótko o fundacji Biocodex Microbiota Foundation

Od 2017 roku fundacja Biocodex Microbiota Foundation pracuje nad pogłębianiem naukowego zrozumienia ludzkiej mikrobioty. Każdego roku fundacja przekazuje środki na finansowanie światowych badań nad mikrobiotą, udzielając grantów na innowacyjne projekty badawcze. Konkursy na projekty są ogłaszane regularnie i dotyczą konkretnych tematów związanych z mikrobiotą, a międzynarodowy komitet naukowy w składzie niezależnych ekspertów wybiera spośród zgłoszonych projektów te, które są najbardziej obiecujące.

Kontakt z Biocodex Microbiota Institute dla prasy

Olivier VALCKE

PR i kierownictwo publikacji
Phone : +33 1 41 24 30 00
o.valcke@biocodex.com

BMI-22.38