Prof. Sarah Lebeer i Dr. Irina Spacova

Badacze mikrobiomów

Photo: Authors Irina Spacova & Sarah Lebeer

Sarah Lebeer
Profesor zwyczajny, Katedra Inżynierii Bioscience, Wydział Nauki, Uniwersytet w Antwerpii, Belgia.Prof.

Sarah Lebeer bada ludzką mikrobiotę w różnych miejscach ciała, ze szczególnym uwzględnieniem skóry, żeńskiego układu rozrodczego i jamy ustno-gardłowej. Wraz ze swoim zespołem koncentruje się na identyfikacji korzystnych członków mikrobioty i sposobach ich zastosowania w zapobieganiu i leczeniu infekcji i przewlekłych zaburzeń zapalnych.

Irina Spacova, PhD
Starszy badacz podoktorancki, Wydział Inżynierii Bioscience, Wydział Nauki, Uniwersytet w Antwerpii, Belgia.

Dr Irina Spacova bada funkcjonalną rolę społeczności drobnoustrojów na styku ludzkiego ciała i środowiska, koncentrując się na górnych drogach oddechowych. Jej obecne badania eksperymentalne mają na celu odkrycie, w jaki sposób bakterie rezydujące w drogach oddechowych bezpośrednio wpływają na przebieg infekcji wirusowych dróg oddechowych.

Zawartość od Prof. Sarah Lebeer i Dr. Irina Spacova