Brazylia : wiedza i zachowania dotyczące mikrobioty Wyniki w 2023 r

Biocodex Microbiota Institute zlecił firmie Ipsos przeprowadzenie wielkiej międzynarodowej ankiety obejmującej 6500 osób w 7 krajach (Francji, Hiszpanii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku i Chinach): Międzynarodowej Ankiety dot. Mikrobioty.

Mikrobiota jest bardzo ważna dla zdrowia, ale świat wie o niej niewiele. Francuzi są jednym z tych narodów, które podejmują najmniej działań służących ochronie mikrobioty.

1. Brazylijczycy są jednymi z tych, którzy podejmują najbardziej specyficzne działania w celu dbania o mikrobiotę, ale mają też bardzo niski poziom wiedzy na temat probiotyków.

Brazylia to obok Meksyku jeden z krajów o najwyższym poziomie wiedzy na temat tego, co należy robić, by dbać o mikrobiotę. W Ameryce Łacińskiej dobrze znane są terminy „flora jelitowa” (68% w Brazylii i 73% w Meksyku) i „flora pochwy” (52% w Brazylii i 43% w Meksyku). Z drugiej strony osoby te mają najniższy poziom wiedzy na temat probiotyków. Tylko 39% wie dokładnie, czym są probiotyki (w porównaniu z 43% dla ogólnego wyniku).

68%

 

Brazylijczyków bardzo dobrze zna termin „flora jelitowa”.

52%

Brazylijczyków bardzo dobrze zna termin „flora pochwy”.

39%

Brazylijczyków dokładnie wie, czym są probiotyki.

2. Brazylijczycy znacznie częściej niż inni dostrzegają związek między niektórymi problemami zdrowotnymi a mikrobiotą.

5 spośród 8 przebadanych problemów medycznych większość Brazylijczyków łączy z mikrobiotą. Tak jest na przykład w przypadku zapalenia żołądka i jelit (64%), biegunki poantybiotykowej (64%) i infekcji dróg moczowych (60%).

Antibiotics: what impact on the microbiota and on our health?

Antybiotyki: jaki wpływ na mikrobiotę i nasze zdrowie?

Dowiedz się więcej...

3. Niemal 1 na 2 Brazylijczyków (49%) otrzymał od pracownika służby zdrowia wyjaśnienia właściwych działań, które należy podjąć w celu utrzymania zrównoważonej mikrobioty (w porównaniu z 44% dla ogólnego wyniku). 

Są oni jednak gorzej poinformowani o negatywnym wpływie antybiotyków na mikrobiotę.  Tylko 1 na 3 Brazylijczyków otrzymał poradę dotyczącą zminimalizowania negatywnych skutków przyjmowania antybiotyków na mikrobiotę (32%) lub został poinformowany, że przyjmowanie antybiotyków może negatywnie wpłynąć na równowagę mikrobioty (32%). Informacje przekazywane przez lekarzy podczas przepisywania antybiotyków to dobra ilustracja tego, że nadal niewystarczające jest uświadamianie brazylijskich pacjentów o ryzyku związanym z zaburzeniem mikrobioty spowodowanym terapią.

49%

 

Niemal 1 na 2 Brazylijczyków (49%) otrzymał od pracownika służby zdrowia wyjaśnienia właściwych działań, które należy podjąć w celu utrzymania zrównoważonej mikrobioty.

32%

Tylko 1 na 3 Brazylijczyków otrzymał poradę dotyczącą zminimalizowania negatywnych skutków przyjmowania antybiotyków na mikrobiotę.

Brazylijczycy obok Chińczyków (64%) najczęściej twierdzą, że podejmują najbardziej specyficzne działania w celu zachowania równowagi mikrobioty (64% w porównaniu z 57% dla ogólnego wyniku).

Obraz
Photo Observatoire: Le microbiote à chaque étape de la vie : des parents sensibilisés, des seniors peu informés
Pobierz infografikę przedstawiającą ogólne wyniki

Metodyka

Duże międzynarodowe badanie zostało przeprowadzone w formie online przez panel Ipsos. Między 21 marca a 7 kwietnia 2023 r. przeprowadzono wywiady wśród 6500 osób w 7 krajach: Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Chinach.

Dane zebrano przy użyciu metody kwotowej, która jest najczęściej stosowanym planem pobierania prób w celu uzyskania reprezentatywnej próby badanej populacji. W każdym kraju zmienne kwotowe były następujące:

  • płeć
  • wiek
  • region
  • kategoria społeczno-zawodowa

Badana populacja składała się w 48% z mężczyzn i w 52% z kobiet. Średnia wieku wynosiła 46,9 lat. Próba 6500 osób pozwala na szczegółową analizę według kilku grup wiekowych: 18–24, 25–34, 35–44, 45–59, 60 i więcej.

westionariusz składający się z 26 pytań obejmuje:

  • dane społeczno-demograficzne
  • ocenę wiedzy na temat mikrobioty
  • poziom i chęć uzyskania informacji przez pracowników służby zdrowia
  • identyfikację i przyjęcie zachowań służących zwalczaniu braku równowagi mikrobioty
  • poziom wiedzy, informacji i zachowań kobiet w odniesieniu do mikrobioty sromu i pochwy
  • dane dotyczące zdrowia
BMI-23.31