Francja : wiedza i zachowania dotyczące mikrobioty Wyniki w 2023 r

Biocodex Microbiota Institute zlecił firmie Ipsos przeprowadzenie wielkiej międzynarodowej ankiety obejmującej 6500 osób w 7 krajach (Francji, Hiszpanii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku i Chinach): Międzynarodowej Ankiety dot. Mikrobioty

Mikrobiota jest bardzo ważna dla zdrowia, ale świat wie o niej niewiele. Francuzi są jednym z tych narodów, które podejmują najmniej działań służących ochronie mikrobioty.

1. Pod względem wiedzy o swojej mikrobiocie Francuzi wykazują pewne braki.

To oni na przykład najmniej wiedzą o tym, co dokładnie oznaczają terminy takie jak „probiotyk” (31% wobec 43% globalnie) albo „prebiotyk” (14% wobec 27% globalnie).

31%

 

Francuzi przykład najmniej wiedzą o tym, co dokładnie oznaczają terminy takie jak „probiotyk”

14%

Francuzi przykład najmniej wiedzą o tym, co dokładnie oznaczają terminy takie jak „prebiotyk”

2. Ich wiedza o nawykach, które trzeba sobie przyswoić, jest najmniejsza

Rzadziej niż inni wiedzą, że przyjmowanie probiotyków (45% przy 62% globalnie) i prebiotyków (31% wobec 51% globalnie) może korzystnie wpływać na ich mikrobiotę.

Bandeau_Article4_DTO

Czym dokładnie są probiotyki?

Dowiedz się więcej...

3. Francuzi najrzadziej deklarują również, że podejmują konkretne działania, żeby utrzymać równowagę swojej mikrobioty...

robi to tylko 47% (-10 punktów w porównaniu z poziomem globalnym), a tylko 10% twierdzi, że robią to „w dużym stopniu” (-5 punktów w porównaniu z poziomem globalnym).

4. Jednocześnie Francuzi są narodem najmniej rozmawiającym na ten temat ze swoimi lekarzami.

Tylko 27% deklaruje, że już im kiedyś przepisano probiotyki lub prebiotyki (przy odsetku ogólnym wynoszącym 46%). To oni najrzadziej twierdzą też, że ich lekarz wyjaśnił im, co należy robić, żeby chronić mikrobiotę (25% przy 44% ogółem). Ponadto tylko 1 Francuzowi na 4 wyjaśniono, do czego potrzebna jest mikrobiota (23% przy globalnym odsetku na poziomie 37%). Tylko 1 na 10 usłyszał od lekarza sugestię przebadania swojej mikrobioty (14% wobec 30% globalnie).

23%

Ponadto tylko 1 Francuzowi na 4 wyjaśniono, do czego potrzebna jest mikrobiota

14%

Tylko 1 na 10 usłyszał od lekarza sugestię przebadania swojej mikrobioty.

We Francji edukacja pacjentów jest obecnie kwestią o fundamentalnym znaczeniu dla propagowania wiedzy nie tylko o roli mikrobioty, ale także o zachowaniach pozwalających utrzymać jej jak najlepszy stan. Edukację tę muszą częściowo prowadzić lekarze.

Obraz
Photo Observatoire: Le microbiote à chaque étape de la vie : des parents sensibilisés, des seniors peu informés
Pobierz infografikę przedstawiającą ogólne wyniki

Metodyka

Duże międzynarodowe badanie zostało przeprowadzone w formie online przez panel Ipsos. Między 21 marca a 7 kwietnia 2023 r. przeprowadzono wywiady wśród 6500 osób w 7 krajach: Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Chinach.

Dane zebrano przy użyciu metody kwotowej, która jest najczęściej stosowanym planem pobierania prób w celu uzyskania reprezentatywnej próby badanej populacji. W każdym kraju zmienne kwotowe były następujące:

  • płeć
  • wiek
  • region
  • kategoria społeczno-zawodowa

Badana populacja składała się w 48% z mężczyzn i w 52% z kobiet. Średnia wieku wynosiła 46,9 lat. Próba 6500 osób pozwala na szczegółową analizę według kilku grup wiekowych: 18–24, 25–34, 35–44, 45–59, 60 i więcej.

westionariusz składający się z 26 pytań obejmuje:

  • dane społeczno-demograficzne
  • ocenę wiedzy na temat mikrobioty
  • poziom i chęć uzyskania informacji przez pracowników służby zdrowia
  • identyfikację i przyjęcie zachowań służących zwalczaniu braku równowagi mikrobioty
  • poziom wiedzy, informacji i zachowań kobiet w odniesieniu do mikrobioty sromu i pochwy
  • dane dotyczące zdrowia
BMI-23.25