Stany Zjednoczone : wiedza i zachowania dotyczące mikrobioty Wyniki w 2023 r

Biocodex Microbiota Institute zlecił firmie Ipsos przeprowadzenie wielkiej międzynarodowej ankiety obejmującej 6500 osób w 7 krajach (Francji, Hiszpanii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku i Chinach): Międzynarodowej Ankiety dot. Mikrobioty.

Mikrobiota jest bardzo ważna dla zdrowia, ale świat wie o niej niewiele. Francuzi są jednym z tych narodów, które podejmują najmniej działań służących ochronie mikrobioty.

1. Amerykanie wykazują niższy od innych narodów poziom wiedzy o swojej mikrobiocie, ale nie dotyczy to wiedzy o probiotykach...

To oni najrzadziej słyszą terminy „mikrobiota” (tylko 53% przy odsetku ogólnym wynoszącym 64%), „mikrobiota jelitowa” (42% przy odsetku globalnym wynoszącym 53%) i „dysbioza” (tylko 20% wobec 28% globalnie). Natomiast jeżeli chodzi o probiotyki, to choć poziom ich wiedzy nie jest zbyt wysoki, jest jednak wyższy niż w wielu innych krajach: Amerykanie częściej niż wynosi średnia wiedzą, co dokładnie oznaczają terminy takie jak „probiotyk” (53% przy odsetku globalnym na poziomie 43%) albo „prebiotyk” (36% przy 27% globalnie).

42%

 

Amerykanów zna pojęcia "mikrobioty jelitowej".

53%

 

 

Amerykanów zna dokładne znaczenie terminu "probiotyk".

36%

Amerykanów zna dokładne znaczenie terminu "prebiotyk".

2. Ich wiedza o działaniach, które należy podejmować, jest bardzo mała...

ale częściej niż inni wiedzą, że przyjmowanie probiotyków (65% przy 62% globalnie) i prebiotyków (56% wobec 51% globalnie) może korzystnie wpływać na ich mikrobiotę.

Bandeau_Article4_DTO

Czym dokładnie są probiotyki?

Dowiedz się więcej...

3. Mimo to Amerykanie najrzadziej deklarują, że podejmują konkretne działania, żeby utrzymać równowagę swojej mikrobioty...

robi to tylko 47%, co jest najniższym obok Francuzów odsetkiem (-10 punktów w porównaniu z poziomem globalnym), a tylko 16% twierdzi, że robią to „w dużym stopniu” (+1 punkt w porównaniu z poziomem globalnym).

4. Jednocześnie Amerykanie są jednym z narodów najmniej rozmawiających na ten temat ze swoimi lekarzami...

Tylko 37% deklaruje, że już im kiedyś przepisano probiotyki lub prebiotyki (przy odsetku ogólnym wynoszącym 46%). To jednak więcej niż we Francji, Hiszpanii czy Portugalii. Amerykanie ex aequo z Francuzami najrzadziej twierdzą też, że ich lekarz wyjaśnił im, co należy robić, żeby chronić mikrobiotę (31% przy 44% ogółem). Ponadto tylko 1 Amerykaninowi na 4 wyjaśniono, do czego potrzebna jest mikrobiota (28% przy globalnym odsetku na poziomie 37%). Tylko 1 Amerykanin na 5 usłyszał od lekarza sugestię przebadania swojej mikrobioty (21% wobec 30% globalnie).

28%

Ponadto tylko 1 Amerykaninowi na 4 wyjaśniono, do czego potrzebna jest mikrobiota.

21%

Tylko 1 Amerykanin na 5 usłyszał od lekarza sugestię przebadania swojej mikrobioty.

W Stanach Zjednoczonych edukacja pacjentów jest obecnie kwestią o fundamentalnym znaczeniu dla propagowania wiedzy nie tylko o roli mikrobioty, ale także o zachowaniach pozwalających utrzymać jej jak najlepszy stan. Tę arcyważną edukację muszą prowadzić pracownicy ochrony zdrowia.

Obraz
Photo Observatoire: Le microbiote à chaque étape de la vie : des parents sensibilisés, des seniors peu informés
Pobierz infografikę przedstawiającą ogólne wyniki

Metodyka

Duże międzynarodowe badanie zostało przeprowadzone w formie online przez panel Ipsos. Między 21 marca a 7 kwietnia 2023 r. przeprowadzono wywiady wśród 6500 osób w 7 krajach: Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Meksyku, Francji, Portugalii, Hiszpanii i Chinach.

Dane zebrano przy użyciu metody kwotowej, która jest najczęściej stosowanym planem pobierania prób w celu uzyskania reprezentatywnej próby badanej populacji. W każdym kraju zmienne kwotowe były następujące:

  • płeć
  • wiek
  • region
  • kategoria społeczno-zawodowa

Badana populacja składała się w 48% z mężczyzn i w 52% z kobiet. Średnia wieku wynosiła 46,9 lat. Próba 6500 osób pozwala na szczegółową analizę według kilku grup wiekowych: 18–24, 25–34, 35–44, 45–59, 60 i więcej.

westionariusz składający się z 26 pytań obejmuje:

  • dane społeczno-demograficzne
  • ocenę wiedzy na temat mikrobioty
  • poziom i chęć uzyskania informacji przez pracowników służby zdrowia
  • identyfikację i przyjęcie zachowań służących zwalczaniu braku równowagi mikrobioty
  • poziom wiedzy, informacji i zachowań kobiet w odniesieniu do mikrobioty sromu i pochwy
  • dane dotyczące zdrowia
BMI-23.25