Mikrobiota jelit: czyżby w wieku 5 lat nie była jeszcze „dorosła”?

Kiedyś uważano, że mikrobiota jelit „dorasta” w wieku 2 lub 3 lat. Niezupełnie – odpowiadają autorzy przeprowadzonego niedawno badania1: w wieku 5 lat jej skład wciąż nie jest taki jak u dorosłych. Rozwój niektórych istotnych dla dobrego stanu zdrowia mikroorganizmów trwa jeszcze po osiągnięciu tego wieku. Dlatego tak ważna jest troska o nią przez całe dzieciństwo!

Opublikowano 22 Czerwiec 2021
Zaktualizowano 06 Październik 2021
Actu GP : Microbiote intestinal : pas encore « adulte » à 5 ans ?

O tym artykule

Opublikowano 22 Czerwiec 2021
Zaktualizowano 06 Październik 2021

Tę naukową prawdę znajdziemy w każdym podręczniku biologii. Dziecko w brzuchu matki nie ma mikrobioty jelitowej – jego układ pokarmowy jest jeszcze sterylny. Mikrobiota zaczyna powstawać w chwili urodzenia dzięki kontaktowi z wszystkimi mikroorganizmami matki i jej otoczenia podczas porodu. Stopniowo staje się ona coraz bogatsza w „dobre” bakterie, aż wreszcie w wieku 2 lub 3 lat staje się podobna do mikrobioty dorosłych – uważali dotychczas naukowcy. Kilka zespołów badawczych wykazało niedawno, że rozwój ten może trwać dłużej. Nowe badanie przeprowadzone w Szwecji na ponad 470 dzieciach od urodzenia do wieku 5 lat potwierdza tę tezę.

Mikrobiota jelit „dorasta” w wieku 5 lat? Niezupełnie!

Naukowcy zanalizowali mikroorganizmy obecne w stolcu dzieci na różnych etapach życia (w chwili urodzenia, w wieku 4 miesięcy, 12 miesięcy, 3 miesięcy i 5 lat) i porównali je z mikroorganizmami obecnymi u ich matek i innych dorosłych. Najpierw zbadali zróżnicowanie tych próbek. Pierwsze odkrycie: bardzo niewiele dzieci (3,5%) w wieku 5 lat maiło mikrobiotę jelitową dojrzałą w takim stopniu jak u dorosłych.

Następnie zaobserwowali, jak mikroorganizmy te kolonizują jelita dzieci. Najczęściej od urodzenia do ukończenia 4 miesięcy mikrobiota jelit zawiera głównie bakterie mlekowe i bifidobakterie. W wieku od 4 miesięcy do 1 roku wraz z różnicowaniem diety następuje przewrót: wprowadza się dużo nowych mikroorganizmów. Jedne się mnożą, liczebność innych spada. W wieku od 1 roku do 3 lat następuje stabilizacja organizacji tej małej społeczności i upodobnienie jej do „dorosłej” mikrobioty jelit. Jednak niektóre mikroorganizmy, o których wiadomo, że są bardzo ważne dla dobrego stanu zdrowia, pojawiają się dopiero po upływie pierwszego roku życia, a ich rozwój trwa jeszcze po ukończeniu 3 lat. A nawet w wieku 5 lat nie osiągają jeszcze poziomu właściwego dla dorosłych.

Rozwój, o który trzeba dbać w interesie zdrowia

Autorzy badania podkreślają, że mikrobiota jelit jest bez wątpienia wrażliwa na zakłócenia występujące w okresie jej powstawania. Dziś już wiadomo, że zaburzenia równowagi mikrobioty jelit (dysbioza) u najmłodszych spowodowane na przykład przez antybiotyki mogą później odbijać się na zdrowiu w postaci zaburzeń trawienia, nadwagi, alergii2,3,4 itp. Wiadomo również, że zdrowa dieta w okresie różnicowania przyczynia się do powstania zdrowej mikrobioty jelitowej5. O harmonijny rozwój mikrobioty jelit trzeba zatem bez wątpienia dbać również po ukończeniu przez dziecko 5 lat, aby wyposażyć je we wszystko, czego będzie potrzebowało, żeby w przyszłości cieszyć się dobrym zdrowiem.

Źródła:

1. Roswall J, Olsson LM, Kovatcheva-Datchary P et al., Developmental trajectory of the healthy human gut microbiota during the first 5 years of life, Cell Host Microbe; 2021 Mar 23:S1931-3128(21)00100-1
2. Kronman MP, Zaoutis TE, Haynes K et al. Antibiotic exposure and iBD development among children: A population-based cohort study. Pediatrics 2012 ; 130 : e794–e803.
3. Mitre E, Susi A, Kropp LE, Schwartz DJ et al. Association Between Use of Acid-Suppressive Medications and Antibiotics During Infancy and Allergic Diseases in Early Childhood. JAMA Pediatr. 2018 Jun 4;172(6):e180315.
4. Stark CM, Susi A, Emerick J, et al. Antibiotic and acid-suppression medications during early childhood are associated with obesity. Gut 2019 ; 68 : 62–9.
5. Matsuyama M, Morrison M, Cao KAL et al. Dietary intake influences gut microbiota development of healthy Australian children from the age of one to two years. Sci Rep 9, 12476 (2019).

Old sources

Źródła:

1.    Roswall J, Olsson LM, Kovatcheva-Datchary P et al., Developmental trajectory of the healthy human gut microbiota during the first 5 years of life, Cell Host Microbe; 2021 Mar 23:S1931-3128(21)00100-1
2.    Kronman MP, Zaoutis TE, Haynes K et al. Antibiotic exposure and iBD development among children: A population-based cohort study. Pediatrics 2012 ; 130 : e794–e803.
3.    Mitre E, Susi A, Kropp LE, Schwartz DJ et al. Association Between Use of Acid-Suppressive Medications and Antibiotics During Infancy and Allergic Diseases in Early Childhood. JAMA Pediatr. 2018 Jun 4;172(6):e180315. 
4.    Stark CM, Susi A, Emerick J, et al. Antibiotic and acid-suppression medications during early childhood are associated with obesity. Gut 2019 ; 68 : 62–9.
5.    Matsuyama M, Morrison M, Cao KAL et al. Dietary intake influences gut microbiota development of healthy Australian children from the age of one to two years. Sci Rep 9, 12476 (2019).
 

en_view en_sources

    Przeczytaj także