Pierwsza edycja International Microbiota Observatory - Wyniki kobiet

3 października 2023 r. - Co kobiety wiedzą (i czego nie wiedzą) o mikroflorze pochwy

Chociaż mikroflora jelitowa pozostaje najlepiej poznana, to nie jest jedyna…  Mikrobiota pochwy również odgrywa istotną rolę dla zdrowia człowieka.Ale co kobiety wiedzą dzisiaj na temat roli mikroflory pochwy?Co wiedzą na temat tego, jak dbać o mikrobiotę?Jaką rolę w informowaniu pacjentów odgrywa personel medyczny?Aby odpowiedzieć na te pytania, Biocodex Microbiota Institute zlecił firmie Ipsos przeprowadzenie dużego międzynarodowego badania na ten temat: International Microbiota Observatory.Przeprowadzając tę ankietę, firma Ipsos przepytała 6500 osób z 7 krajów (Francja, Portugalia, Hiszpania, USA, Brazylia, Meksyk i Chiny).W przypadku każdego kraju badana próba była reprezentatywna dla krajowej populacji osób w wieku 18 lat i starszych pod względem płci, wieku, zawodu, regionu i obszaru miejskiego.W sumie ankietowano 3433 kobiety.Ankieta została przeprowadzona online w dniach od 21 marca do 7 kwietnia 2023 r.To wyjątkowe badanie ujawniło ogólny brak znajomości znaczenia mikroflory pochwy dla zdrowia i podkreśliło kluczową rolę personelu medycznego w edukowaniu pacjentek, zwłaszcza starszych, o roli mikroflory pochwy i zachowaniach, które należy wdrożyć, aby jak najlepiej ją zachować.

Opublikowano 03 Październik 2023
Zaktualizowano 12 Styczeń 2024
Vaginal microbiota

O tym artykule

Opublikowano 03 Październik 2023
Zaktualizowano 12 Styczeń 2024

Mikrobiota pochwy: mało znany narząd 

 • Poziom wiedzy na temat mikrobioty pochwy jest dość niski: tylko 1 na 5 kobiet twierdzi, że dokładnie zna znaczenie terminu „mikrobiota pochwy” (21% w por. z 18% wśród wyników ogółem). 53% kobiet twierdzi, że nigdy nie słyszało tego terminu (w por. z 55% ogółem).
 • Kiedy pyta się o termin „flora pochwy”, okazuje się, że wyobrażenia są powierzchowne: tylko 1 na 2 kobiety wie, czym dokładnie jest flora pochwy (49%), przy czym odsetek ten jest nieco wyższy niż wyniki ogółem (40%).
 • Jeśli chodzi o rolę i znaczenie mikrobioty dla zdrowia, zdecydowana większość kobiet ma świadomość, że mikrobiota pochwy pełni rolę bariery chroniącej kobiety przed chorobotwórczymi drobnoustrojami (67%) oraz że mikrobiota pochwy każdej kobiety jest nieco odmienna (60%).
 • Jednak tylko 1 na 2 kobiety wie, że pochwa oczyszcza się samoczynnie (52%) oraz że w okresie od dzieciństwa do menopauzy mikroflora pochwy nie pozostaje taka sama (52%).
 • Jeśli chodzi o konkretną wiedzę na temat porodu, różnorodności drobnoustrojów czy niezrównoważonej mikroflory, jej poziom gwałtownie maleje: tylko 1 na 3 kobiety wie, że bakterie mikrobioty pochwy są bezpieczne dla pochwy (37%) oraz że bakteryjne zapalenie pochwy wiąże się z zaburzeniem równowagi mikroflory pochwy (35%). Również 1 na 3 kobiety ma świadomość, że poród (siłami natury lub przez cięcie cesarskie) wpływa na mikroflorę jelitową noworodka (30%). Tylko 27% pacjentek twierdzi, że wie, iż mikroflora pochwy jest zrównoważona, gdy jej różnorodność bakteryjna jest niska.

Niewłaściwe zachowania podejmowane z zamiarem ochrony mikroflory pochwy 

 • W odpowiedzi na pytania mające na celu ocenę wiedzy na temat właściwych zachowań, które należy praktykować, aby chronić zdrowie mikroflory pochwy, ankietowane uzyskały stosunkowo niską średnią ocenę, wynoszącą tylko 2,8/5. 
 • W ujęciu szczegółowym, z wyjątkiem bawełnianej bielizny, w przypadku której właściwe zachowanie przyjęło 85% kobiet, umiarkowany odsetek kobiet wdrożył określone zachowania z zamiarem ochrony zdrowia mikroflory pochwy.
 • Prawie 1 na 2 kobiety twierdzi, że stosuje irygacje pochwy (45%), podczas gdy jest to szkodliwe dla mikroflory tego narządu.
 • Tylko 41% kobiet twierdzi, że przyjmowało probiotyki i/lub prebiotyki (doustnie lub dopochwowo).

Informacje są nadal zbyt rzadko przekazywane przez personel medyczny, ale są one potrzebne! 

 • Mniej niż 1 na 2 kobiety twierdzi, że lekarz kiedykolwiek wyjaśnił im, jak utrzymać zrównoważoną mikroflorę pochwy (42%, ale tylko 20% wyjaśniło im to więcej niż jeden raz), lub wskazał, jak istotne jest zachowanie jak największej równowagi mikroflory pochwy (40%, ale tylko 18% twierdzi, że zrobił to kilka razy).
 • Wreszcie tylko 1 osoba na 3 wskazała, że lekarz kiedykolwiek powiedział jej, czym jest mikrobiota pochwy i do czego służy (35%, a tylko 14% wyjaśniło to kilka razy).
 • Lekarze wciąż zbyt rzadko przekazują informacje na temat mikrobioty, ale kobiety ich potrzebują! 86% ankietowanych kobiet stwierdziło, że chciałoby uzyskać więcej informacji na temat znaczenia mikroflory pochwy i jej wpływu na zdrowie.

Realne różnice w zależności od profilu ankietowanych: najmniejszą wiedzę mają kobiety w wieku 60 lat i starsze 

 • Kobiety, które ukończyły 60 lat i starsze, chociaż są w wieku, w którym problemy zdrowotne związane ze starzeniem się będą coraz bardziej dokuczliwe, mają najniższy poziom wiedzy. Tylko 40% z nich wie, czym jest mikrobiota pochwy (w por. z 47% wśród wszystkich kobiet).
 • Kobiety w wieku 60 lat i starsze mają najmniejszą wiedzę na temat mikroflory pochwy, przy czym średni wynik dotyczący wiedzy wynosi 3,3/8 (w por. z 3,6/8 ogółem).  Na przykład: mniej niż 1 na 4 kobiety w wieku 60 lat i starsze (23%) wie, że mikroflora pochwy jest zrównoważona, gdy jej różnorodność bakteryjna jest niska (w por. z 27% ogółem).
 • W kontekście praktykowania odpowiednich zachowań zmierzających do utrzymania równowagi mikroflory pochwy kobiety w wieku 60 lat i starsze są (wraz z grupą wiekową poniżej 25 lat) grupą charakteryzującą się najmniej poprawnymi zachowaniami. Mniej niż 1 na 2 kobiety w wieku 60 lat i starsze używa płynu do mycia niezawierającego mydła (49% w por. z 52% ogółem).
 • Jednocześnie grupa wiekowa 60+ najrzadziej rozmawia na ten temat z lekarzem. Tylko 1 na 4 kobiety w wieku 60 lat i starsze stwierdziła, że lekarz kiedykolwiek powiedział jej, czym jest mikrobiota pochwy i do czego służy (29% w por. z 35% ogółem).
 • Podczas gdy 90% ankietowanych kobiet w wieku 35–44 lata stwierdziło, że chciałoby uzyskać od swoich lekarzy więcej informacji na temat znaczenia mikroflory pochwy i jej wpływu na zdrowie, tylko 79% osób w wieku 60+ chciałoby posiadać więcej danych (w por. z 86% ogółem).
 • Z drugiej strony grupy wiekowe 25–34 i 35–44 lata charakteryzują się najwyższym poziomem wiedzy na temat tego, co należy wiedzieć i robić, aby zachować mikroflorę pochwy.
 • Na przykład: grupa wiekowa 35–44 lata znacznie lepiej zna termin „flora pochwy” (47% dokładnie wie, co to jest, w por. z 40% ogółem).
 • Grupa wiekowa 25–34 lata jest najlepiej poinformowana przez swoich lekarzy. Niemal co drugiej kobiecie lekarz wyjaśnił, czym jest mikrobiota pochwy i jaka jest jej funkcja (48% w por. z 35% ogółem). Zdecydowana większość kobiet w wieku 25–34 lata (56% w por. z 42% ogółem) stwierdziła, że otrzymała od swojego lekarza informacje na temat zachowań pozwalających utrzymać dobrze zrównoważoną mikroflorę  

Badanie International Microbiota Observatory ujawniło również ogromne kontrasty między krajami pod względem wiedzy, zachowań i informacji dostarczanych przez personel medyczny.

Wszystkie wyniki są dostępne na stronie internetowej Biocodex Microbiota Institute:

Odwiedź ją

Krótko o instytucie Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute to międzynarodowy hub wiedzy, którego celem jest promowanie poprawy zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat ludzkiej mikrobioty. W tym celu Instytut zwraca się zarówno do pracowników ochrony zdrowia, jak i do ogółu populacji, aby zwiększyć świadomość ludzi na temat centralnej roli, jaką odgrywa ten mało znany organ.

 

Kontakt z Biocodex Microbiota Institute dla prasy
Olivier Valcke, Public Relations i szef publikacji  
+33 6 43 61 32 58 
→ o.valcke@biocodex.com 

Kontakt z firmą Ipsos dla prasy
Etienne Mercier, Dyrektor Działu Opinii i Zdrowia – Ipsos 
+33 6 23 05 05 17 
→ etienne.mercier@ipsos.com 

BMI-23.42