PRZYBIERANIE NA WADZE W CZASIE CIĄŻY DECYDUJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

Ze względu na wpływ wywierany na skład mikrobioty jelitowej dziecka przybieranie na wadze w czasie ciąży wydaje się być czynnikiem decydującym o zdrowiu dziecka w dalszej perspektywie.

Znaczne zwiększenie masy ciała w czasie ciąży stanowi czynnik ryzyka dla wielu zaburzeń u dzieci, w szczególności otyłości i astmy. Pewne rodzaje mikrobioty jelitowej mogą również przyczyniać się do rozwoju tych chorób. Naukowcy uzbrojeni w te obserwacje zastanawiali się, czy przybieranie na wadze przez matkę w czasie ciąży jest jednym z czynników wpływających na powstawanie mikrobioty jelitowej, co wyjaśniałoby rolę, jaką odgrywa ona w rozwoju pewnych chorób wieku dziecięcego.

Przebadali skład mikrobioty jelitowej u 84 dzieci i na podstawie dominujących grup bakterii zidentyfikowali cztery profile. Badacze porównali skład bakteryjny mikrobioty jelitowej każdego dziecka ze zwiększeniem masy ciała u matki w czasie ciąży. Zauważyli, że im więcej kobiety przybrały na wadze w czasie ciąży, tym mniej prawdopodobne, że w mikrobiocie ich dzieci będą dominowały bakterie odpowiadające za regulowanie odporności jelitowej. Okazało się również, że dzieci, których matki przytyły mniej niż 12 kg, miały bogatszą i bardziej zróżnicowaną mikrobiotę niż te, których matki przytyły bardziej. Wyniki te, analizowane łącznie, sugerują, że zwiększenie masy ciała u kobiet w czasie ciąży wpływa na skład mikrobioty jelitowej, a w efekcie również płodu, co ma znaczenie dla dalszego zdrowia dziecka.

 

Źródła:

Robinson A. et al. Association of Maternal Gestational Weight Gain With the Infant Fecal Microbiota. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2017 Nov;65(5):509-515.