Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

Zapalenie gruczołu krokowego

Zapalenia gruczołu krokowego dzielimy na ostre i przewlekłe. Ostre zapalenie może być wywołane przez infekcje za które najczęściej odpowiedzialna jest Escherichia coli. Przewlekły ból najprawdopodobniej oznacza również zaburzenie równowagi mikrobioty układu moczowego.

Zapalenie gruczołu krokowego dotyka około 10% mężczyzn. Objawy, podobnie jak w przypadku zapalenia pęcherza moczowego u kobiet, obejmują pieczenie podczas oddawania moczu i częstą potrzebę oddawania moczu. Mogą występować inne dolegliwości, takie jak: ból miednicy, okolic odbytu i odbytu oraz gorączkę, która wymaga natychmiastowego leczenia.

Ostre zapalenie gruczołu krokowego: pochodzenie zapalne?

Bakterie najczęściej powodujące ostre zapalenie gruczołu krokowego, Escherichia coli i inne enterobakterie, pochodzą z mikrobioty jelitowej. Escherichia coli jest przyczyną 80% przypadków ostrego zapalenia gruczołu krokowego. Infekcja najczęściej rozpoczyna się w cewce moczowej, która jest kanałem wychodzącym z pęcherza. Bakterie przenoszone drogą płciową, takie jak chlamydie lub gonokoki, mogą również powodować zapalenie gruczołu krokowego.

Mikrobiota układu moczowego ma udział w zapaleniu przewlekłym

Przyczyny przewlekłego zapalenia prostaty są mniej poznane. W tej postaci choroby występowanie mikroorganizmów chorobotwórczych jest rzadsze. Ostatnie badania sugerują, że zmiana mikrobioty układu moczowego odgrywa pewną rolę w pojawieniu się przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego.

Długo uważano, że mocz jest sterylny. Dzisiaj wiadomo, że nie jest to prawda, gdyż istnieje coś takiego jak mikrobiota układu moczowego. Ponadto zaobserwowano różnice w składzie mikrobioty układu moczowego między mężczyznami zdrowymi a tymi z przewlekłym zapaleniem gruczołu krokowego. Modyfikacja mikrobioty układu moczowego poprzez leczenie antybiotykami może prowadzić do chorób przewlekłych.

Leczenie antybiotykami  

Leczenie ostrego zapalenia gruczołu krokowego opiera się na przyjmowaniu antybiotyków. Poza tym wystąpienie poważnych objawów wymaga hospitalizacji. Terapia przewlekłego zapalenia prostaty jest bardziej skomplikowana. Badania dotyczące możliwości stosowania probiotyków są nadal na bardzo wczesnym etapie badań.

 

 

Źródła:

Nickel JC et al. Prevalence of prostatitis-like symptoms in a population based study using the National Institutes of Health chronic prostatitis symptom index. J Urol 2001 ; 165 (3) : 842-5

Shoskes DA et al. The urinary microbiome differs significantly between patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome and controls as well as between patients with different clinical phenotypes. Urology, 2016; 92: 26-32.

Amarenco G. Microbiote urinaire et troubles mictionnels. Prog Urol 2015; 25,11:625-27. http://www.urofrance.org/nc/science-et-recherche/base-bibliographique/article/html/microbiote-urinaire-et-troubles-mictionnels.html

SPILF 2014. Mise au point. Diagnostic et antibiothérapie des infections urinaires bactériennes communautaires de l’adulte. http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/medias/Recos/2014-infections_urinaires-long.pdf