Miesiąc świadomości na temat zespołu jelita drażliwego 2024

Ponad 10 000 narzędzi diagnostycznych związanych z zespołem jelita drażliwego (IBS – ang. Irritable Bowel Syndrome) rozpowszechnionych na całym świecie w celu skuteczniejszego jego rozpoznawania oraz niesienia pomocy lekarzom w zakresie komunikacji z pacjentami.

Opublikowano 08 Kwiecień 2024
Zaktualizowano 17 Maj 2024
Photo: Irritable bowel syndrome (IBS) - disease page

O tym artykule

Opublikowano 08 Kwiecień 2024
Zaktualizowano 17 Maj 2024

10 000 narzędzi diagnostycznych IBS rozpowszechnionych na kongresach i sympozjach na całym świecie

15 000 narzędzi diagnostycznych IBS wydrukowanych

300 narzędzi diagnostycznych IBS pobrań ze strony internetowej Instytutu

Rok po premierze przygotowanej przez trzech światowej renomy gastroenterologów obecność narzędzia diagnostycznego IBS nabiera tempa. By uczcić Miesiąc świadomości na temat zespołu jelita drażliwego, Biocodex Microbiota Institute idzie o krok dalej w zapewnianiu pracownikom ochrony zdrowia i ogółowi społeczeństwa specjalistycznych materiałów służących lepszemu zrozumieniu IBS oraz jego związku z mikrobiotą. 

Od 1997 r. kwiecień jest Miesiącem świadomości na temat zespołu jelita drażliwego (IBS). Jest to złożone zaburzenie, którego geneza jest prawdopodobnie wieloczynnikowa i które nie jest całkowicie poznane.  Istnieje jednak kilka dowodów na związek mikrobioty z IBS. Dlatego też podczas tego miesiąca Biocodex Microbiota Institute zrzesza pracowników służby zdrowia, pacjentów i członków ich rodzin, by podnosić poziom świadomości na temat IBS oraz związków tego zaburzenia z mikrobiotą jelit.  Świadectwa pacjentów, wywiady ze specjalistami, infografiki, certyfikowane kursy szkoleniowe, artykuły i in. Poznaj narzędzia pozwalające zwiększyć poziom świadomości na temat IBS i mikrobioty.

 

Narzędzie diagnostyczne IBS: pomoc dla lekarzy 

Stworzone w 2023 r. przez trzech światowej sławy gastroenterologów Prof. Jean-Marc Sabaté, Prof. Jan Tack oraz dr Pedro Costa Moreira, przy wsparciu Biocodex Microbiota Institute narzędzie diagnostyczne IBS zapewnia lekarzom łatwą w stosowaniu listę kontrolną do diagnostyki różnicowej (kryteria diagnostyczne, podtypy IBS, lista kontrolna znaków ostrzegawczych itp.) oraz do poprawy komunikacji z pacjentami.

Tysiące gastroenterologów, ale także lekarzy rodzinnych, farmaceutów i dietetyków wykorzystuje już w swojej pracy to innowacyjne narzędzie. To dostępne w trzech formatach narzędzie uzyskało aprobatę Światowej Organizacji Gastroenterologii (WGO). 

Można go pobrać tutaj.

To narzędzie w niezwykle praktyczny sposób wspiera lekarzy w procesie diagnostyki podczas spotkań z pacjentami

Pr. Jan Tack, jeden z współtwórców narzędzia

Infografika, folder tematyczny i kursy szkoleniowe – materiały edukacyjne dostosowane do potrzeb! 

Wielu pacjentów z zespołem jelita drażliwego cierpi przez lata, zanim zdecyduje się porozmawiać o objawach ze swoim lekarzem prowadzącym. Jednak z uwagi na ważną pozycję, jaką lekarze ci pełnią w codziennej opiece nad pacjentami, odgrywają oni niezwykle istotną rolę w szybkim diagnozowaniu i skutecznym leczeniu pacjentów z IBS. Charakter ich pracy ułatwia także otwartą, pełną zaufania relację z pacjentami. Dlatego też Biocodex Microbiota Institute zapewnia pracownikom służby zdrowia dostosowane do ich potrzeb narzędzia i treści, dzięki czemu mogą oni ulepszyć codzienną praktykę lekarskiej oraz szybko stać się ekspertami w dziedzinie IBS. Certyfikowany kurs szkoleniowy IBS, infografiki, które można udostępniać pacjentom, filmy z udziałem specjalistów, foldery tematyczne, ale także nowinki naukowe i in. Szereg innowacyjnych, aktualnych i łatwych w stosowaniu treści, by stać się specjalistą w dziedzinie zespołu jelita drażliwego.

Lepiej zrozumieć złożony związek między mikrobiotą a IBS

Jakie są objawy zespołu jelita drażliwego (IBS)? Dlaczego choruję na IBS? Czy ma to związek z mikrobiotą? Czy istnieje oś mikrobiota-jelita-mózg? By zwiększyć poziom świadomości na temat IBS i odpowiedzieć na pytania zadawane przez społeczeństwo, Biocodex Microbiota Institute oddaje głos specjaliście w tej dziedzinie – prof. Premyslowi Bercikowi, lekarzowi klinicyście i badaczowi na Uniwersytecie McMastera w Kanadzie. 

Pr. Premysl Bercik

W ciągu ostatniej dekady coraz więcej uwagi poświęca się mikrobiocie jelit jako kluczowi do odpowiedzi na pytania dotyczące IBS.

Pr. Premysl Bercik

Życie z IBS: świadectwa pacjentów

Aline, Jennifer i Mihai są pacjentami z IBS. W serii świadectw w formie filmików opowiadają oni o tym, jak choroba zmieniła ich życie i dzielą się swoimi radami na to, jak żyć z zespołem jelita drażliwego. Pierwsze odcinki „Patient stories” wyprodukowano przy wsparciu francuskiego Stowarzyszenia pacjentów z zespołem jelita drażliwego (APSSII).

Dzięki tej holistycznej kampanii uświadamiającej Biocodex Microbiota Institute zamierza aktywnie zachęcać wszystkie zainteresowane podmioty (m.in. pacjentów i pracowników służby zdrowia, ale także członków rodzin, opiekunów, organy służby zdrowia i ogół społeczeństwa) do lepszego rozumienia samej choroby oraz najnowszych postępów w badaniach wskazujących na rolę odgrywaną przez mikrobiotę jelitową.

Nawet jeśli nadal istnieje wiele do zrobienia w zakresie leczenia IBS i analizowania objawów choroby, nie ma wątpliwości, że rozwój nowych narzędzi diagnostycznych wkrótce odmieni rzeczywistość.

„Pracuję w tej dziedzinie od dawna i widzę, jak zmienia się postrzeganie IBS. Trzydzieści lat temu panowało mylne przekonanie, że wszystko to ma podłoże psychosomatyczne. Dzisiaj jesteśmy w pełni świadomi, że jest to poważne zaburzenie, które należy odpowiednio leczyć.”

Pr. Jan Tack

O Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute jest międzynarodową instytucją naukową, której działalność polega na propagowaniu dbałości o zdrowie poprzez popularyzację wiedzy o mikrobiocie człowieka. W tym celu instytut ten zwraca się zarówno do pracowników ochrony zdrowia, jak i do ogółu społeczeństwa, aby zwiększyć świadomość istotnej roli tego ważnego organu. 

Kontakt z Biocodex Microbiota Institute dla prasy

Olivier VALCKE

PR i kierownictwo publikacji
+33 1 41 24 30 00
o.valcke@biocodex.com

 

BMI-24.06