DAJMY SOBIE SPOKÓJ ZE SPRZĄTANIEM: KURZ MOŻE CHRONIĆ PRZED ASTMĄ!

Zwalczanie kurzu w celu zapobiegania astmie dziecięcej może mijać się z celem, a nawet przynieść skutki odwrotne od zamierzonych: mikrobiota pewnych alergenów może mieć działanie ochronne.

Astma, która jest najczęstszą chorobą przewlekłą u dzieci, może być powiązana z wczesnym narażeniem na środowiskowe lub psychospołeczne czynniki ryzyka. Aby opracować lepsze strategie profilaktyczne, należy bardziej szczegółowo określić dokładny charakter tych czynników ryzyka.

Przebadano grupę 442 siedmiolatków, aby określić przyczyny występującej u nich astmy: używanie tytoniu w ciąży, stres i depresja matki w pierwszych trzech latach życia, a także częste przeziębienia. Za przyczyny uznano również wrażliwość na alergeny w powietrzu występującą po raz pierwszy w wieku 2–3 lat oraz astmę dziecięcą stwierdzoną w wywiadzie u matki.

Nie wykazano za to, że kurz stanowił systematyczny czynnik ryzyka. Wręcz przeciwnie. Dzieci, które przez pierwsze trzy lata życia przebywały w otoczeniu bogatym w alergeny związane z obecnością kotów, myszy i karaluchów, były mniej narażone na zachorowanie niż inne. Bardziej szczegółowa analiza składu mikrobiologicznego kurzu wykazała obecność bakterii związanych ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia astmy (Staphylococcus, Haemophilus, CorynebacteriumSphingomonas) oraz związanych ze zmniejszonym ryzykiem jej wystąpienia (Kocuria, Alloiococcus, BifidobacteriumAcinetobacter).

Autorzy stwierdzają, że nie ma potrzeby tropienia kurzu w każdym kącie, aby zapobiec rozwojowi astmy u dziecka, sugerują natomiast podjęcie kroków mających na celu ograniczenie używania tytoniu przez matkę oraz stresu i depresji w czasie ciąży.

Źródła:

O'Connor GT et al. Early-life home environment and risk of asthma among inner-city children. J Allergy Clin Immunol. 2017 Sep 12. pii: S0091-6749(17)31204-6.