CZY ZAKAŻENIA JELIT MOGĄ WYWOŁYWAĆ CHOROBĘ PARKINSONA?

Jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Innate Immunity”, zakażenia przewodu pokarmowego mogą odgrywać pewną rolę w patogenezie choroby Parkinsona.

Różne badania wykazały, że białko alfa-synukleina (αS), którego nagromadzenie w mózgu jest charakterystyczne dla choroby Parkinsona, jest produkowane w jelitach. Konkretnie może być ono wytwarzane w jelitowym układzie nerwowym, naszym „drugim mózgu”, który kontroluje układ pokarmowy i który, jak się wydaje, za pośrednictwem nerwu błędnego łączy się ze strukturami mózgu. Jednak jego rola nadal nie jest znana.

Aby ją określić, naukowcy przeanalizowali próbki tkanki jelit (próbki biopsyjne) pobrane od dzieci z przewlekłymi albo ostrymi zaburzeniami przewodu pokarmowego oraz od dorosłych i dzieci poddanych przeszczepowi jelit, u których następnie wystąpiły zakażenia wirusowe. Odkryto, że αS jest wytwarzana w odpowiedzi na zakażenie jelit i że pełni ona rolę w obronie immunologicznej przewodu pokarmowego.

We wcześniejszych badaniach wykazano, że u pacjentów o określonym profilu genetycznym do wywołania choroby Parkinsona wystarczy zwiększenie ilości αS. Ponadto do porównywalnego wzrostu ilości αS dochodzi w trakcie wielokrotnych zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych przez określone mikroorganizmy.

W tym badaniu naukowcy sugerują, że pacjenci z chorobą Parkinsona mogą mieć zwiększoną przepuszczalność jelit dla mikroorganizmów, co sprzyja nadmiernej produkcji αS i jej odkładaniu się w jelitach, a następnie w mózgu. Zatem choroba Parkinsona może zaczynać się w jelitowym układzie nerwowym, w jelitach, na skutek nieprawidłowej odpowiedzi na zakażenie, co prowadzi do nadmiernej produkcji αS – pierwotnie niegroźnego elementu układu odpornościowego w naszym „drugim mózgu”.

Źródło: 
Stolzenberg et al. A Role for Neuronal Alpha-Synuclein in Gastrointestinal Immunity. J Innate Immun, 2017. DOI: 10.1159/000477990