DŁUŻSZE I ZDROWSZE ŻYCIE DZIĘKI BAKTERIOM!

Czy będziemy kiedyś w stanie spowolnić skutki starzenia? Zgodnie z wynikami badania możemy mieć teraz nadzieję, że jest to jedynie kwestia odbudowy mikrobioty jelitowej.

Chociaż chcemy wydłużyć nasze życie, chcielibyśmy zachować przy tym dobry stan zdrowia. Wiele badań wykazało, że z przewidywaną długością życia związane są określone geny i inne związki drobnocząsteczkowe. Jednak wydłużenie przewidywanej długości życia nie oznacza wydłużenia okresu dobrego stanu zdrowia. Wręcz przeciwnie: zdaje się, że określone mutacje, które wydłużają długość życia, są związane ze słabszym stanem zdrowia. Czy te mechanizmy, które wydają się współpracować, działają niezależnie? I czy bierze w nich udział mikrobiota? Wiemy, że mikrobiota przyczynia się do dobrego stanu zdrowia organizmu, w szczególności wzmacniając mechanizmy obronne układu odpornościowego i chroniąc organizm przed patogenami. Rozsądne jest przypuszczenie, że starzenie się przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia poprzez zaburzenie równowagi tego ekosystemu.

Zespół amerykańskich naukowców zainteresował się pewnymi związkami drobnocząsteczkowymi (indolem i jego pochodnymi) wydzielanymi przez bakterie flory jelitowej, które pełnią rolę w kontrolowaniu długości okresu dobrego stanu zdrowia. Indol może brać udział w ochronie gospodarza przez zakażeniem. Aby zbadać zależności pomiędzy mikrobiotą a długością okresu dobrego stanu zdrowia, badacze podawali zwierzętom w podeszłym wieku (nicieniom, muchom i myszom) bakterie wytwarzające indol i niewytwarzające go. Następnie mierzyli szereg parametrów wskazujących na młody wiek i dobry stan zdrowia (ruchliwość, brak porażenia, odporność na czynniki stresowe). Zwierzęta, które przyjmowały suplementy z indolem, zachowywały dobry stan zdrowia przez dłuższy okres, co obejmowało zwiększoną zdolność do tolerowania pewnych rodzajów stresu.

A jak to jest u ludzi? Możemy spodziewać się tego samego wyniku – starzenie prowadzi do zmniejszenia produkcji indolu. W związku z tym autorzy sugerują, że dieta bogata w warzywa zawierające indol (kapustę, brokuły itp.), suplementacja bakterii wytwarzających indol poprzez stosowanie probiotyków, prebiotyków lub przeszczep mikrobioty jelitowej albo bezpośrednie podawanie indolu może być skuteczną metodą przeciwdziałania skutkom dysbiozy związanej z wiekiem i spowalniania skutków starzenia.

Źródło:
Sonowal, Swimm et al. Indoles from commensal bacteria extend healthspan. Pnas, published online, August 21, 2017.