Mikrobiota jelitowa – nowy sekret młodości?

A gdyby się okazało, że wystarczy odmłodzić naszą mikrobiotę jelitową, aby zachować niektóre ze zdolności mózgu? Ten trop jest podejmowany przez naukowców, którzy szukają możliwości powstrzymania zaburzeń pamięci związanych z wiekiem.

Opublikowano 18 Styczeń 2021
Zaktualizowano 29 Sierpień 2023

O tym artykule

Opublikowano 18 Styczeń 2021
Zaktualizowano 29 Sierpień 2023

Utrata pamięci, trudności w orientacji przestrzennej, zaburzenia lękowe... Starzenie łączy się często ze spadkiem sprawności psychologicznej i poznawczej. Tymczasem mikrobiota jelitowa odgrywa ważną rolę w rozwoju obszarów mózgu odpowiedzialnych za uczenie się i zapamiętywanie. W szczególności chodzi o hipokamp. Stąd już tylko jeden krok do wykazania, że starzenie się mikrobioty powoduje pogorszenie zdolności poznawczych za sprawą osi jelita – mózg. I naukowcy właśnie ten krok wykonują.

Młode myszy, które zachowują się... jak stare!

Aby zbadać tę hipotezę, naukowcy przeanalizowali mikrobiotę jelitową dorosłych myszy, którym wszczepiono bakterie pobrane bądź z jelita osobników w tym samym wieku, bądź z przewodu pokarmowego starszych gryzoni. Po dokonaniu transferu mikrobioty kałowej (FMT) skład bakteryjny był ten sam z wyjątkiem 4 rodzajów bakterii, których liczebność była wyraźnie zmniejszona u osobników, które otrzymały starszą mikrobiotę. U tych samych myszy na poziomie hipokampu zmieniła się ekspresja wielu białek biorących udział w ważnych funkcjach mózgu, takich jak uczenie się i poznawanie.

Myszy, które tracą pamięć

Myszy zostały następnie poddane dwóm testom: jednemu oceniającemu ich zdolność do uczenia się i zapamiętywania drogi przez labirynt i drugiemu – mierzącemu ich zdolność do zapamiętywania obiektu. W obu przypadkach gryzonie z mikrobiotą starych myszy wypadały gorzej niż pozostałe. Natomiast transfer „starej” mikrobioty kałowej nie miał żadnego wpływu na inne aspekty starzenia się, takie jak aktywność ruchowa czy stany lękowe.

Odmłodzenie mikroflory ograniczy spadek zdolności poznawczych?

Zmniejszenie zdolności poznawczych wywołane wszczepieniem starszej mikrobioty przypomina fizjologiczne pogorszenie obserwowane w procesie starzenia się. Fakt ten sugeruje, że oś jelitowo-mózgowa może odgrywać ważną rolę w starzeniu się. Dla autorów wyniki te stanowią uzasadnienie dla podejść terapeutycznych, które mają na celu przywrócenie mikroflory jelitowej, aby poprawić funkcje poznawcze, a co za tym idzie, jakość życia osób starszych.

Polecane przez naszą społeczność

"Badania udowodniły, że to prawda"Komentarz przetłumaczony z Shirley Cousineau (Od My health, my microbiota)

Old sources

Źródła

D'Amato A, Di Cesare Mannelli L, Lucarini E, et al. Faecal microbiota transplant from aged donor mice affects spatial learning and memory via modulating hippocampal synaptic plasticity- and neurotransmission-related proteins in young recipients. Microbiome. 2020 Oct 1;8(1):140.

    Przeczytaj także