Choroba alzheimera: jak przez jelita tracimy głowę

Związek między zaburzeniami równowagi mikrobioty jelit a chorobą Alzheimera został potwierdzony. To badanie wyjaśnia jego mechanizm i wskazuje dwa słabe ogniwa: zapalenie oraz bariery jelit i mózgu.

Opublikowano 02 Marzec 2021
Zaktualizowano 30 Sierpień 2023

O tym artykule

Opublikowano 02 Marzec 2021
Zaktualizowano 30 Sierpień 2023

Od liczby publikowanych każdego miesiąca badań wpływu mikrobioty jelit na funkcjonowanie mózgu może zakręcić się w głowie. Wiele z tych badań zajmuje się konsekwencjami braku równowagi mikrobioty jelit na wystąpienie lub postępy choroby Alzheimera (AD). W tym badaniu naukowcy podjęli próbę identyfikacji mechanizmu wpływu bakterii jelit na ten patologiczny stan, a dokładniej na gromadzenie słynnych złogów amyloidowych.

Odtworzyć drogę z jelit do mózgu

W tym celu zebrali grupę około 90 osób w wieku od 50 do 85 lat – zarówno chorych na AD, jak i niedotkniętych tą chorobą – w celu odtworzenia drogi między jelitami a mózgiem. Przeprowadzone analizy pozwoliły wykryć we krwi: 1) cząstki pochodzące z bakterii mikrobioty jelit, 2) cząstki zapalne oraz 3) markery oznaczające zaburzenia bariery jelitowej (umożliwiające zawartym w jelitach związkom przeniknięcie do krwi) oraz bariery krew-mózg (umożliwiające przenikanie z krwi do mózgu). Zmierzono także ilość złogów amyloidowych w mózgu w celu znalezienia powiązań między wszystkimi tymi parametrami i ustalenia, jakie mechanizmy wchodzą tu w grę.

Podejrzani: związki bakteryjne i zapalne

Poszukiwania okazały się owocne. Ustalono istnienie wielu silnych powiązań, na przykład między złogami amyloidowymi z jednej strony a stanem zapalnym i obecnością we krwi związków pochodzących z mikrobioty jelit z drugiej, a także między tymi związkami a zaburzeniami przepuszczalności wyżej wymienionych barier. Zaburzenie równowagi mikrobioty jelit może zatem uruchomić mechanizm zapalny zdolny do zaburzenia działania barier chroniących organizm, co powoduje przenikanie związków do mózgu i, ewentualnie, tworzenie się blaszek amyloidowych. Odkrycie to otwiera perspektywy dla różnych ścieżek terapeutycznych, takich jak podawanie koktajlu korzystnych bakterii (probiotyków) w celu ochrony równowagi mikrobioty, zwłaszcza u osób zagrożonych. Niemniej trzeba jeszcze określić charakter tego koktajlu.

Polecane przez naszą społeczność

"Nie wiedziałam o tym. Bardzo ciekawe" - Komentarz przetłumaczony z Charlotte Brennan (Od My health, my microbiota)

"Fajnie by było poczytać o tym więcej" - Komentarz przetłumaczony z Marion MacIntosh (Od My health, my microbiota)

Old sources

Źródła:

Marizzoni M, Cattaneo A, Mirabelli P, et al. Short-Chain Fatty Acids and Lipopolysaccharide as Mediators Between Gut Dysbiosis and Amyloid Pathology in Alzheimer's Disease. J Alzheimers Dis. 2020;78(2):683-697

    Przeczytaj także