Międzynarodowe Obserwatorium Mikrobioty Wyniki za rok 2024

Drugi rok z rzędu instytut Biocodex Microbiota Institute zlecił firmie Ipsos przeprowadzenie dużego międzynarodowego badania dotyczącego mikrobioty: International Microbiota Observatory. Czy w tym roku wiedza społeczeństwa na temat mikrobioty jest większa? Czy poszerzyła się ich wiedza na temat jej roli i funkcji? Jaką rolę odgrywają obecnie pracownicy opieki zdrowotnej w przekazywaniu pacjentom informacji na temat mikrobioty? 

Ten ekskluzywny sondaż ujawnia, że świadomość znaczenia mikrobioty dla zdrowia nieznacznie rośnie, ale wciąż jest jeszcze długa droga do przebycia...

1. Wiedza na temat mikrobioty i jej roli rośnie na całym świecie, ale wciąż zbyt często jest ona źle rozumiana

23%

W tym roku ponownie zaledwie 1 na 5 osób twierdzi, że dokładnie wie, co oznacza termin „mikrobiota”.

26%

Mikrobiota jelitowa wciąż pozostaje najbardziej znaną mikrobiotą: 26% respondentów wie dokładnie, o co chodzi. Kolejne miejsca zajmują: mikrobiota pochwy (20%), mikrobiota jamy ustnej (20%), mikrobiota skóry (17%) i mikrobiota układu moczowego (16%).

34%


 

 

Tylko 1 na 3 osoby kiedykolwiek słyszała termin „dysbioza” (innymi słowy, nierównowaga mikrobioty).

rodzaje mikrobioty

jak dobrze je znamy?

Mikrobiota jelitowa

Tylko 26% ankietowanych twierdzi, że dokładnie wie, czym jest mikrobiota jelitowa.
+2 punkty w porównaniu z 2023 r. 

Dowiedz się więcej o mikrobiocie jelitowej…
Mikrobiota pochwy

Tylko 20% ankietowanych twierdzi, że dokładnie wie, czym jest mikrobiota pochwy.
+3 punkty w porównaniu z 2023 r.

Dowiedz się więcej o mikrobiocie pochwy…
Mikrobiota jamy ustnej

Tylko 20% ankietowanych twierdzi, że dokładnie wie, czym jest mikrobiota jamy ustnej.
+2 punkty w porównaniu z 2023 r. 

Dowiedz się więcej o mikrobiocie jamy ustnej…
Mikrobiota skóry

Tylko 17% ankietowanych stwierdziło, że dokładnie wie, czym jest mikrobiota skóry.
+1 punkt w porównaniu z 2023 r.

Dowiedz się więcej o mikrobiocie skórej…
Mikrobiota układu moczowego

Tylko 16% ankietowanych stwierdziło, że dokładnie wie, czym jest mikrobiota układu moczowego.
+2 punkty w porównaniu z 2023 r.

Dowiedz się więcej o mikrobiocie układu moczowego...
Dysbioza (nierównowaga mikrobioty)

Tylko 34% ankietowanych kiedykolwiek słyszało termin „dysbioza” (innymi słowy, nierównowaga mikrobioty).

Dowiedz się więcej o dysbiozie…

2. Chcąc utrzymać zrównoważoną mikrobiotę, ludzie zaczynają zmieniać swoje zachowanie!

Dobre nawyki

Ponad połowa badanej populacji (58%) twierdzi, że zmieniła już swoje dotychczasowe nawyki, aby chronić równowagę i prawidłowe funkcjonowanie swojej mikrobioty. Należy jednak spojrzeć na tę świadomość z odpowiedniej perspektywy: zaledwie 17% respondentów twierdzi, że postępuje w ten sposób „często”, a 2 na 5 twierdzi, że postępuje w ten sposób tylko „trochę” (41%).

Dieta, aktywność fizyczna…

Nutrition sportive personnalisée

Zdecydowana większość twierdzi, że stosuje zrównoważoną i zróżnicowaną dietę (84%, ale jedynie 33% robi to w pełnym zakresie), bierze udział w aktywności fizycznej (78%, ale tylko 35% twierdzi, że robi to w pełnym zakresie), unika palenia (76%) lub ogranicza przetworzoną żywność (75%, ale tylko 26% twierdzi, że robi to w pełnym zakresie), aby zmniejszyć ryzyko zaburzenia równowagi mikrobioty. 

Niewłaściwe zachowania

59% kobiet twierdzi, że myje się kilka razy dziennie, co może powodować dysbiozę, a 42% kobiet bierze prysznic dopochwowy, mimo że jest to szkodliwe dla ich mikrobioty pochwy.

Co oznacza tajemniczo brzmiące pojęcie „dysbiozy”?

Dowiedz się więcej...
Obraz
Young parents

3. „Złoty wiek mikrobioty”? Rodzice i osoby w wieku 25–44 lat wykazują się największą wiedzą na temat mikrobioty w przeciwieństwie do osób starszych

76%

 

 

 

 

3 na 4 rodziców dzieci poniżej 3 roku życia słyszało termin „mikrobiota” (w porównaniu do 70% ogółu), podobnie jak 78% osób w wieku 25–34 lat i 75% osób w wieku 35–44 lat.

68%

 

 

Prawie 7 na 10 rodziców małych dzieci (68%) stwierdziło, że zmodyfikowało swoje zachowania, aby chronić równowagę i prawidłowe funkcjonowanie swojej mikrobioty (w porównaniu do 58% ogółu).

34%

Tylko jedna trzecia seniorów otrzymała od nich informacje na temat mikrobioty, jej roli i funkcji (34% w porównaniu z 45% ogółem)

Allergies : et si tout venait du microbiote ?

Co może zapobiec alergiom dróg oddechowych u dzieci?

Dowiedz się więcej...
Obraz

4. Pracownicy opieki zdrowotnej uznawani przez światową populację za najbardziej wiarygodne źródło informacji na temat mikrobioty mają do odegrania kluczową rolę w zachęcaniu swoich pacjentów do przyjęcia właściwych nawyków.

78% 

Ponad 3 na 4 respondentów uważa pracowników opieki zdrowotnej za pierwszenajbardziej wiarygodne źródło informacji na temat mikrobioty

45%

Jednak informacje przekazywane przez profesjonalistów docierają tylko do mniejszości osób. 
Na przykład 45% badanych dowiedziało się, czym jest mikrobiota.

95% 

Ponad 9 na 10 osób, które wielokrotnie otrzymywały informacje od swojego pracownika służby zdrowia, przyjęło zachowania mające na celu utrzymanie zrównoważonej mikrobioty, w porównaniu do 58% wszystkich respondentów.

I tylko jedna na trzy osoby została poinformowana przez nich, że przyjmowanie antybiotyków może mieć negatywne konsekwencje dla równowagi ich mikrobioty.

Antibiotics: what impact on the microbiota and on our health?

Antybiotyki: jaki wpływ na mikrobiotę i nasze zdrowie?

Dowiedz się więcej...

“Ta druga edycja pokazuje po raz kolejny, że od momentu, w którym pacjenci otrzymują informacje od pracowników służby zdrowia, ich stosunek do mikrobioty ulega zmianie. Co więcej, zaczynają zachowywać się w odpowiedni sposób. Należy zatem zwiększyć wsparcie pracowników służby zdrowia, by mikrobiota stała się integralną częścią opieki nad pacjentem”.

Murielle Escalmel Corporate Scientific Communication Director - Biocodex Microbiota Institute
Obraz

5. Istnieją rzeczywiste różnice między krajami, jeśli chodzi o wiedzę na temat mikrobioty i praktyk przyjętych w celu zachowania jej równowagi

 • Wietnamczycy (92%), Francuzi (85%), Chińczycy (76%), Hiszpanie (76%) i Polacy (75%) w największym stopniu znają termin „mikrobiota”, podczas gdy Amerykanie (62%), Portugalczycy (62%), Marokańczycy (59%) i Finowie (41%) w najmniejszym stopniu
   
 • Meksyk, Brazylia, Chiny, Wietnam i Polska to kraje, w których ludzie mają większą świadomość roli i funkcji mikrobioty, a pracownicy opieki zdrowotnej są bardziej skłonni do przyjmowania korzystnych zachowań
   
 • Wietnamczycy (84%), Meksykanie (67%), Chińczycy (62%) i Polacy (65%) są najbardziej skłonni do zmiany swoich zachowań.
   
 • Z kolei Finlandia, Portugalia, Francja, Hiszpania, Stany Zjednoczone i Maroko pozostają w tyle, jeśli chodzi o wiedzę na temat mikrobioty i podejmowanie zachowań związanych z dbałością o nią. Na przykład zaledwie jedna trzecia Finów (36%) zmieniła swoje nawyki, a bardzo niewielu (20%) zostało poinformowanych o tym, jak należy postępować.

Etienne Mercier, Dyrektor działu opinii i zdrowia, komentuje wyniki z 2024 r.

Obraz

Komitet Naukowy

W 2024 r. powołano multidyscyplinarny międzynarodowy komitet naukowy: 

 • nadzorowanie procesu redakcyjnego ankiety 2024 (wykonanej przez Ipsos)  
 • przedstawić krytyczną analizę ankiety 2024 i wyników w swojej dziedzinie (gastroenterologia, ginekologia, dieta...) w artykule naukowym, wywiadzie lub innej publikacji, która mogłaby zostać udostępniona na stronie internetowej Instytutu i dostępna w 7 językach 
 • promowanie i wspieranie Międzynarodowego Obserwatorium Mikrobioty na poziomie krajowym wśród kolegów, lekarzy, pacjentów, stowarzyszeń medycznych ... 

W skład tego komitetu naukowego wchodzą:

Observatory photo: Scientific board - Hanna Stolińska-Fiedorowicz

Hanna Stolińska-Fiedorowicz, PhD

Polska
Dietetyk kliniczny, wykładowca, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Przez 7 lat pracowała w Instytucie Żywności i Żywienia. 
Sprawdź jej profil Linkedin tutaj.

Observatory photo: Scientific board - Joël Doré

Joël Doré, PhD

Francja
Dyrektor ds. badań w INRA i dyrektor naukowy MetaGenoPolis.
Sprawdź jego profil Linkedin tutaj.

Observatory photo: Scientific board - Purna C. Kashyap

Purna C. Kashyap, M.B.B.S. 

STANY ZJEDNOCZONE
Gastroenterolog, Mayo Clinic College of Medicine.
Sprawdź jego profil Linkedin tutaj.

Observatory photo: Scientific board - Jean-Marc Bohbot

Jean-Marc Bohbot, MD, PhD

Francja
Androlog, specjalista chorób zakaźnych, Institut Alfred Fournier.
Sprawdź jego profil Linkedin tutaj.

Metodologia

Druga edycja Międzynarodowego Obserwatorium Mikrobioty została przeprowadzona przez Ipsos wśród 7500 osób w 11 krajach (Francja, Hiszpania, Portugalia, Polska, Finlandia, Maroko, USA, Brazylia, Meksyk, Chiny i Wietnam). W 2. edycji badania uwzględniono cztery nowe kraje: Polska, Finlandia, Maroko i Wietnam.

Badanie zostało przeprowadzone przez Internet w okresie od 26 stycznia do 26 lutego 2024 roku. W każdym kraju ankietowana próba jest reprezentatywna dla populacji kraju w wieku 18 lat i więcej pod względem :

 • płci
 • wiek
 • zawód
 • regionu

Reprezentatywność została zapewniona za pomocą metody kwotowej, która jest najczęściej stosowanym planem doboru próby w celu uzyskania reprezentatywnej próby badanej populacji. W każdym kraju zmiennymi kwotowymi były płeć, wiek, region i kategoria społeczno-zawodowa. Dane zostały dostosowane :

 • w każdym kraju, aby ponownie zapewnić, że każda populacja była reprezentatywna
 • globalnie, tak aby każdy kraj reprezentował tę samą wagę. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Cosi (M.L.I., Francja, 1994), przy poziomie istotności 95%.

Populacja objęta badaniem składała się w 48% z mężczyzn i 52% z kobiet. Średnia wieku wynosiła 46,1 lat. Próba 7 500 osób pozwala na szczegółową analizę według grup wiekowych:

 • 18-24 lata
 • 25-34 lata
 • 35-44 lata
 • 45-59 lat
 • 60 lat i więcej

Zmiany mierzone z roku na rok zostały obliczone na zasadzie podobieństwa, tj. biorąc pod uwagę tylko te kraje, które zostały uwzględnione zarówno w pierwszej, jak i drugiej edycji badania. Chociaż mamy wyniki dla nowych krajów uwzględnionych w tym nowym badaniu (Polska, Finlandia, Maroko i Wietnam), nie zostały one uwzględnione przy obliczaniu zmian, ponieważ nie były obecne w pierwszej edycji badania.

 

Kwestionariusz składa się z 27 pytań i obejmuje : 

 1. dane społeczno-demograficzne
 2. ocenę wiedzy na temat mikrobioty
 3. poziom i zapotrzebowanie na informacje ze strony pracowników służby zdrowia
 4. identyfikację i przyjęcie zachowań mających na celu zwalczanie zaburzeń równowagi mikrobioty
 5.  poziom wiedzy, informacji i zachowań kobiet w odniesieniu do mikrobioty sromu i pochwy
 6. dane dotyczące zdrowia.

Kwestionariusz trwał 10 minut, a 7500 osób musiało wypełnić cały kwestionariusz, aby zostać uwzględnionym w badaniu. Terminy używane w kwestionariuszu do omówienia mikrobioty zostały przetłumaczone i dostosowane zgodnie z terminami używanymi w każdym kraju.

BMI-24.25