Polska 2024: wiedza i postawy wobec mikrobioty

Badanie 2024 zostało przeprowadzone przez Ipsos wśród 7500 osób,
w 11 krajach (Polska, Francja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Maroko, Stany Zjednoczone, Brazylia, Meksyk, Chiny i Wietnam).

Polski paradoks: ograniczona wiedza na temat mikrobioty, ale dobre praktyki pozwalające utrzymać ją w równowadze.

1. Polacy niewiele wiedzą o mikrobiocie

Tylko 1 na 4 Polaków wie dokładnie, co oznacza termin "mikrobiota" (24%, w porównaniu z 23% ogółem), przy czym 19% odnosi się do mikrobioty jelitowej (26% ogółem).

Polacy mają więcej luk w wiedzy na temat różnych mikrobiot:

Mikroorganizmy: cenne mikroorganizmy dla ludzkiego zdrowia

Dowiedz się więcej...
Obraz
Young parents

2. Więcej Polaków przyjmuje zachowania, które promują zrównoważoną mikrobiotę

2 na 3 Polaków twierdzi, że zmieniło swoje zachowanie, aby utrzymać zrównoważoną mikrobiotę, co stanowi wyższy odsetek niż średnia dla badanych krajów (65% w porównaniu z 58% ogółem).

79%


 

Polaków ogranicza spożycie przetworzonej żywności
(w porównaniu z 75% ogółem).

60%Polaków spożywa probiotyki
(w porównaniu z 50% ogółem).

51%


Polaków spożywa prebiotyki
(w porównaniu z 44% ogółem). 

Nadal istnieje możliwość poprawy, ponieważ 70% nadal myje się kilka razy dziennie (w porównaniu z 59% ogółem).

3. Pracownicy służby zdrowia mają do odegrania kluczową rolę w dostarczaniu informacji na temat mikrobioty w Polsce.

Pracownicy służby zdrowia są uważani przez 3 na 4 Polaków za główne źródło wiarygodnych informacji na temat mikrobioty (72%, w porównaniu z 78% ogółem). 

Polacy wiedzą mniej o mikrobiocie niż reszta świata...

39%


zostało poinformowanych przez swojego pracownika służby zdrowia o tym, czym jest mikrobiota i do czego jest wykorzystywana
(w porównaniu z 45% ogółem).

43%
otrzymało wyjaśnienia dotyczące znaczenia zachowania równowagi ich mikrobioty w jak największym stopniu 
(w porównaniu z 48% ogółem).

Czy kiedykolwiek słyszałeś o "dysbiozie"?

Dowiedz się więcej...

Polacy są jednak bardziej skłonni do otrzymywania pewnych informacji od pracowników służby zdrowia: prawie połowa z nich została poinformowana o negatywnych konsekwencjach przyjmowania antybiotyków dla równowagi ich mikrobioty (47% w porównaniu z 39% ogółem). Większej liczbie Polaków pracownicy służby zdrowia przepisali również probiotyki i prebiotyki (68% w porównaniu z 50% ogółem).

Polacy niewiele wiedzą o mikrobiocie, ale mimo to przyjęli praktyki sprzyjające zbilansowanej diecie.

Informacje przekazywane przez pracowników służby zdrowia koncentrują się głównie na probiotykach i prebiotykach i należy je rozszerzyć, aby lepiej edukować pacjentów na temat mikrobioty.

Czym są probiotyki?

Dowiedz się więcej...
Obraz

Metodologia

Druga edycja Międzynarodowego Obserwatorium Mikrobioty została przeprowadzona przez Ipsos wśród 7500 osób w 11 krajach (Francja, Hiszpania, Portugalia, Polska, Finlandia, Maroko, Stany Zjednoczone, Brazylia, Meksyk, Chiny i Wietnam). W 2. edycji uwzględniono cztery nowe kraje: Polskę, Finlandię, Maroko i Wietnam.

Badanie zostało przeprowadzone przez Internet w okresie od 26 stycznia do 26 lutego 2024 roku. W każdym kraju ankietowana próba jest reprezentatywna dla populacji kraju w wieku 18 lat i więcej pod względem :

 • płci
 • wiek
 • zawód
 • regionu

Reprezentatywność została zapewniona za pomocą metody kwotowej, która jest najczęściej stosowanym planem doboru próby w celu uzyskania reprezentatywnej próby badanej populacji. W każdym kraju zmiennymi kwotowymi były płeć, wiek, region i kategoria społeczno-zawodowa. Dane zostały dostosowane :

 • w każdym kraju, aby ponownie zapewnić, że każda populacja była reprezentatywna
 • globalnie, tak aby każdy kraj reprezentował tę samą wagę. Analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Cosi (M.L.I., Francja, 1994), przy poziomie istotności 95%.

Populacja objęta badaniem składała się w 48% z mężczyzn i 52% z kobiet. Średnia wieku wynosiła 46,1 lat. Próba 7 500 osób pozwala na szczegółową analizę według grup wiekowych:

 • 18-24 lata
 • 25-34 lata
 • 35-44 lata
 • 45-59 lat
 • 60 lat i więcej

Zmiany mierzone z roku na rok zostały obliczone na zasadzie podobieństwa, tj. biorąc pod uwagę tylko te kraje, które zostały uwzględnione zarówno w pierwszej, jak i drugiej edycji badania. Chociaż mamy wyniki dla nowych krajów uwzględnionych w tym nowym badaniu (Polska, Finlandia, Maroko i Wietnam), nie zostały one uwzględnione przy obliczaniu zmian, ponieważ nie były obecne w pierwszej edycji badania.

Kwestionariusz składa się z 27 pytań i obejmuje : 

 1. dane społeczno-demograficzne
 2. ocenę wiedzy na temat mikrobioty
 3. poziom i zapotrzebowanie na informacje ze strony pracowników służby zdrowia
 4. identyfikację i przyjęcie zachowań mających na celu zwalczanie zaburzeń równowagi mikrobioty
 5.  poziom wiedzy, informacji i zachowań kobiet w odniesieniu do mikrobioty sromu i pochwy
 6. dane dotyczące zdrowia.

Kwestionariusz trwał 10 minut, a 7500 osób musiało wypełnić cały kwestionariusz, aby zostać uwzględnionym w badaniu. Terminy używane w kwestionariuszu do omówienia mikrobioty zostały przetłumaczone i dostosowane zgodnie z terminami używanymi w każdym kraju.

BMI-24.50