Strefa
profesjonalistów
DOSTĘP OGÓLNY

Dieta

Skład mikrobioty jelitowej zależy od spożywanego pożywienia i wpływa na ogólny metabolizm.

Mikrobiota jelitowa zaczyna się rozwijać od urodzenia, a na jej skład wpływa pożywienie. Dlatego też spożywanie pożywienia może odgrywać pewną rolę, korzystną albo niekorzystną, w modulacji mikrobioty jelitowej w pierwszych tygodniach życia. Dlatego też skład mikrobioty różni się u dzieci karmionych piersią i dzieci karmionych butelką1 : mówiąc konkretnie, mikrobiota dzieci karmionych piersią wykazuje większą zawartość bakterii kwasu mlekowego (Lactobacillus) i bifidobacteria (Bifidobacterium). Dlatego też spożycie z pożywieniem wpływa na skład mikrobioty, najpierw z ilościowego punktu widzenia, ale zwłaszcza z jakościowego punktu widzenia, pociągając za sobą istotne zmiany metaboliczne.

Zróżnicowanie odżywiania

Wykazano, że zwiększenie ilości tłuszczów w diecie zwiększa odsetek bakterii Gram-ujemnych oraz zwiększa poziom lipopolisacharydów zapalnych, co ostatecznie sprzyja powstawaniu insulinooporności, prowadząc do cukrzycy typu1 i otyłości2.  Wykazano również, że niektóre aminokwasy znajdujące się w czerwonym mięsie i jajach mogą być metabolizowane przez mikrobiotę jelitową i mogą wpływać na to, jak cholesterol jest metabolizowany, zwiększając ryzyko rozwinięcia się miażdżycy3. Rola diety w zaburzeniach równowagi mikrobioty w związku z otyłością jest przedmiotem coraz większej liczby badań4,5 ponieważ stwierdzono istotną różnicę między mikrobiotą u osób otyłych i szczupłych. 

Wpływ diety

Uwzględniając ten fakt nie jest trudno wyobrazić sobie rolę, którą dieta odgrywa w modulacji mikrobioty: badania wykazały wpływ różnych schematów odżywiania albo przyzwyczajeń (wegetarianizm, weganizm) na skład mikrobioty6. Modyfikacja tego składu poprzez wprowadzenie błonnika (w postaci warzyw, pełnych zbóż i rozpuszczalnego błonnika) może przyczynić się do przywrócenia bardziej zróżnicowanej mikrobioty, co udowadnia, że zbilansowana dieta jest jednym z fundamentów zbilansowanej mikrobioty.

 

Sources :

1. Orrhage K et al. Factors controlling the bacterial colonization of the intestine in breastfed infants. Acta Paediat Suppl 1999 ; 430 : 47-57.

2. Julie Tomas et al. High-fat diet modifies the PPAR-γ pathway leading to disruption of microbial and physiological ecosystem in murine small intestine. PNAS 2016. 113 (40) :  E5934-E5943.

3. Tuohy et al. The way to a man's heart is through his gut microbiota - dietary pro - and prebiotics for the management of cardiovascular risk. Proceedings of the Nutrition Society 2014 ; 73(2) : 172-85.

4. TurnbaughPJ et al. An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for energy harvest. Nature 2006 ; 444 : 1027-31. 

5. Ojeda P et al. Nutritional modulation of gut microbiota - the impact on metabolic disease pathophysiology. J Nutr Biochem. 2016 ; 28 : 191-200.

6. Hayashi H et al. Fecal microbial diversity in a strict vegetarian as determined by molecular analysis and cultivation. Microbiol Immunol 2002 ; 46 : 819-31.

Source complémentaire :

Recommandations 2016 de l’ICNM (International Conference on Nutrition in Medicine) : http://www.pcrm.org/health/reports/seven-dietary-guidelines-healthy-microbiota

 

Biocodex Microbiota Institute

Biocodex Microbiota Institute : międzynarodowy lider w dziedzinie mikrobioty

Voir