MIKROBIOTA JELITOWA ZWIĄZANA Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM

Zespół metaboliczny oznacza grupę czynników ryzyka związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi, udarem mózgu i cukrzycą – nadmierny obwód w talii, hipertrójglicerydemia, niskie stężenie cholesterolu HDL, zwiększone ciśnienie krwi i wysoka glikemia na czczo. Zmiany w mikrobiocie jelitowej były wcześniej wiązane z chorobami metabolicznymi, w szczególności otyłością i cukrzycą typu 2, ale mechanizmy je regulujące nie zostały jeszcze dokładnie opisane.

W ramach badań na myszach uzyskano ważne dane wskazujące na to, że w przypadku chorób metabolicznych bakterie w mikrobiocie jelitowej są w stanie przeniknąć do warstwy śluzowej pokrywającej ścianę przewodu pokarmowego, powodując przewlekły stan zapalny leżący u podstaw chorób metabolicznych. Autorzy przeprowadzonego niedawno badania zaobserwowali to samo zjawisko u pacjentów z zaburzeniami stężenia glukozy we krwi – stwierdzili, że bakterie jelitowe u pacjentów z cukrzycą były w stanie wniknąć do zazwyczaj jałowej warstwy śluzowej.

Ponadto odległość bakterii z mikrobioty jelitowej od ściany okrężnicy była odwrotnie proporcjonalna do stopnia nasilenia cukrzycy typu 2. To odkrycie, potwierdzające wyniki wcześniejszych badań na zwierzętach, otwiera drogę do nowych badań dotyczących roli, jaką mikrobiota jelitowa odgrywa w cukrzycy typu 2.

Źródła
Benoit Chassaing et al. Colonic Microbiota Encroachment Correlates With Dysglycemia in Humans. Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology. 7 czerwca 2017 r.

 http://www.cmghjournal.org/article/S2352-345X(17)30075-9/fulltext
http://www.cmghjournal.org/article/S2352-345X(17)30075-9/pdf