PROMIENIOWANIE EMITOWANE PRZEZ TELEFONY KOMÓRKOWE WPŁYWA NA MIKROBIOTĘ SKÓRY

Zgodnie z wynikami badania opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Microbiology” fale elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe mogą zaburzać ekosystem mikrobiologiczny skóry.

Telefony komórkowe i inne urządzenia elektryczne wkradły się w nasze codzienne życie do tego stopnia, że ciężko się bez nich obyć. Jednak niektórzy obawiają się potencjalnych zagrożeń, na jakie jesteśmy narażeni w związku z wytwarzanymi przez te urządzenia polami elektromagnetycznymi. Szereg badań wykazał ich wpływ na sen, rytm okołodobowy i hormony tarczycy, a ponadto ze względu na niewielką odległość od głowy Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowała je jako „czynniki o możliwym działaniu rakotwórczym”. Jednak wpływ na mikrobiotę skóry, która z kolei uczestniczy w wielu chorobach, wciąż nie jest znany.

Próbki skóry ludzkiej pobrane z dłoni, policzków i podbródka czterech ochotników, korzystających z telefonów komórkowych w stopniu umiarkowanym albo bardzo wysokim, poddano działaniu pól magnetycznych (pól statycznych i pól o częstotliwości radiowej) porównywalnych do wytwarzanych przez telefony komórkowe. W trakcie badania zbadano również trzy gatunki bakterii wyhodowanych w warunkach laboratoryjnych – Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa oraz Staphylococcus epidermidis. Pola elektromagnetyczne miały różny wpływ na wzrost bakterii w zależności od gatunku, w niektórych przypadkach przyspieszały go, a w innych hamowały; ku zaskoczeniu naukowców zmiany w próbkach skóry ludzkiej zaobserwowano w przypadku osób rzadziej korzystających z telefonu. Postawiono hipotezę, że mikrobiota tych osób nie miała czasu, aby przystosować się do fal elektromagnetycznych, podczas gdy u osób często korzystających z telefonu bakterie prawdopodobnie przeszły proces selekcji w celu zachowania szczepów najbardziej odpornych na te pola. Jednak ta dysbioza może sprawić, że mikrobiota skóry będzie bardziej podatna na zakażenie patogenami lub zakażenia oportunistyczne. Według autorów uzyskane wyniki potwierdzają pogląd, że promieniowanie pochodzące z telefonów komórkowych może być szkodliwe dla zdrowia oraz że należy w większym stopniu uregulować korzystanie z tych urządzeń.

Źródło:
Crabtree et al. The response of human bacteria to static magnetic field and radiofrequency electromagnetic field. Journal of Microbiology (2017) Vol.55, N°10, pp. 809-815