PRZESZCZEP MIKROBIOTY JELITOWEJ: OCZEKIWANA ALTERNATYWA W POSTACI KAPSUŁEK DOUSTNYCH

Actu GP Greffe fécale : l’alternative bienvenue des gélules orales

Czy droga podania przeszczepu mikrobioty jelitowej ma wpływ na jego skuteczność? Aby odpowiedzieć na to pytanie i utorować drogę do mniej inwazyjnej metody leczenia, zespół kanadyjskich naukowców porównał skuteczność kapsułek doustnych ze skutecznością kolonoskopii, która jest standardową metodą leczenia w zapobieganiu nawrotom zakażenia Clostridium difficile.

 

Chociaż zakażenia wywołane przez bakterie o nazwie C. difficile są zazwyczaj łagodne, w niektórych przypadkach mogą one okazać się bardzo niebezpieczne, a nawet śmiertelne. Najczęściej występują one u pacjentów o obniżonej odporności, co czyni placówki służby zdrowia idealnym miejscem rozprzestrzeniania się bakterii. Zakażenie to wywołuje biegunkę, niekiedy bardzo ciężką, i może nawracać pomimo leczenia antybiotykami, na które bakteria zyskuje oporność.

Przeszczep mikrobioty jelitowej: w jaki sposób się go podaje?

Na szczęście przeszczep mikrobioty jelitowej wykazuje około 90% skuteczność w leczeniu tych nawracających zakażeń.  Ta stara technika, którą niedawno zwalidowano pod względem naukowym, to zabieg polegający na umieszczeniu kału od zdrowego dawcy w przewodzie pokarmowym chorego biorcy w celu przywrócenia równowagi jego flory jelitowej. Zespół kanadyjskich naukowców z Uniwersytetu Alberty chciał pójść dalej i porównał standardowe leczenie metodą kolonoskopii z obiecującymi kapsułkami doustnymi. Ich zamiarem było opracowanie rozwiązania znacznie mniej nieprzyjemnego dla pacjentów i istotna poprawa komfortu ich życia.

Porównywalna skuteczność

Do badania klinicznego włączono 105 dorosłych pacjentów z nawracającą postacią zakażenia. Jego celem był pomiar skuteczności przeszczepu kału drogą doustną z nadzieją uzyskania wyników równoważnych wynikom uzyskanym metodą kolonoskopii. W przypadku obu dróg podania wyniki były doskonałe: w 96,2% przypadków udało się zapobiec nawrotom w okresie 12 tygodni po wykonaniu pojedynczego przeszczepu. Ponadto w przypadku doustnej drogi podania zmniejszyła się częstość występowania drobnych zdarzeń niepożądanych, a koszt był mniej więcej trzykrotnie niższy. Chociaż badanie nie wykazało wyraźnej różnicy pod względem jakości życia, swoje doświadczenia opisało jako „wcale nie nieprzyjemne” dwie trzecie pacjentów leczonych z zastosowaniem kapsułek w porównaniu do dwóch piątych pacjentów poddanych kolonoskopii. Wszystkie te wnioski pozwoliły naukowcom na potwierdzenie, że przeszczep mikrobioty jelitowej z użyciem kapsułek może obecnie stanowić część arsenału leczniczego do walki z nawracającymi zakażeniami Clostridium difficile i może stać się nową metodą obniżenia jej kosztów.

 

Jedynym potwierdzonym wskaźnikiem wskazującym na PMK jest nawracające zakażenie Clostridioides difficile. Praktyka ta może stanowić zagrożenie dla zdrowia i musi być wykonywana pod nadzorem lekarza, nie rozmnażać się w domu!

 

 

Źródła:

Kao D., Roach B., Silva M. et al. Effect of Oral Capsule– vs Colonoscopy-Delivered Fecal Microbiota Transplantation on Recurrent Clostridium difficile Infection / A Randomized Clinical Trial - JAMA November 28, 2017 Volume 318, Number 20