ŚLEDZENIE LOSÓW JABŁKA W SZTUCZNYM PRZEWODZIE POKARMOWYM: PRAWDZIWY PROJEKT!

Czy można sztucznie odtworzyć poszczególne etapy trawienia kawałka jabłka?  W Narodowym Instytucie Badań Rolniczych (Institut National de la Recherche Agronomique, INRA) przebadano drogę jabłka przez układ pokarmowy: od zjedzenia do strawienia. Do tego projektu o nazwie Modaltub wykorzystano sztuczne komory fermentacyjne i modele matematyczne w celu naśladowania procesów rozkładu pożywienia na każdym odcinku przewodu pokarmowego. Stworzono już imitacje jamy ustnej, żołądka i jelita cienkiego. Naukowcy chcą obecnie przebadać jelito grube i odtworzyć sztuczną mikrobiotę. Celem jest zbadanie, co dzieje się podczas trawienia pokarmu na tym etapie – poprzez zmiany kluczowych parametrów, takich jak pH lub skład mikrobioty. Model ten pozwala naukowcom tworzyć symulacje komputerowe procesu trawienia w różnych warunkach.

 

Sources :

Communication Salon International de l'Agriculture (SIA) 2016, feb 2017, Gilles Feron, Paris, France. 1p., 2017