Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

Astma

Astma to częsta przewlekła choroba układu oddechowego, która może być poważna, jeśli prawidłowo nie kontroluje się jej przebiegu. Podobnie jak w przypadku innych chorób, brak różnorodności mikrobioty prawdopodobnie sprzyja jej rozwojowi.

Na świecie około 334 milionów osób cierpi na astmę. Choroba częściej dotyka dzieci niż dorosłych (średnio 14% w porównaniu do 6%).

Zmienne natężenie

Ataki astmy, wynikają z zapalenia oskrzeli, które jest wynikiem reakcji na czynniki wyzwalające, powodując zwężenie dróg oddechowych. Skutkiem tego są problemy z oddychaniem. Częstotliwość występowania tych problemów oraz nasilenie różnią się pomiędzy pacjentami.

Liczne czynniki ryzyka

Astma rozwija się u osób, które mają ku temu predyspozycje genetyczne (alergie, wcześniactwo) i/lub które są narażone na czynniki środowiskowe, takie jak: alergeny (pyłki, roztocza kurzu), dym tytoniowy i zanieczyszczenie powietrza. Silne emocje, zimne powietrze i ćwiczenia fizyczne mogą również wywoływać ataki. Poza tym w kilku badaniach ustalono związek między dysbiozą mikrobioty jelitowej i płucnej. Sugeruje to, że te ekosystemy odgrywają pewną rolę w patogenezie choroby.

Nieuleczalna choroba

Chociaż nie ma lekarstwa na astmę, można ją skutecznie kontrolować za pomocą leków, które w krótkim czasie łagodzą nasilenie objawów podczas ataku choroby oraz leków mających na celu zmniejszenie częstotliwości i nasilenie ataków. 
Badania przedkliniczne dotyczące związku między mikrobiotą a astmą sugerują, że modyfikacja mikrobioty może zapobiec astmie. Ta obserwacja uzasadnia sens podejmowania dalszych badań nad zastosowaniem w tym celu probiotyków i prebiotyków.

 

 

Źródła:

Abrahamsson TR, Jakobsson HE, Andersson AF, et al. Low gut microbiota diversity in early infancy precedes asthma at school age. Clin Exp Allergy 2013.

Hilty M, Burke C, Pedro H, et al. Disordered microbial communities in asthmatic airways. PLoS One. 2010;5(1):e8578.

Global burden of disease due to asthma. The global Asthma Report 2014. http://www.globalasthmareport.org/burden/burden.php

Asthme. Dossier Inserm http://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/asthme

Site de l'Institut de veille sanitaire. InVS http://invs.santepubliquefrance.fr//Dossiers-thematiques/Maladies-chroniques-et-traumatismes/Asthme

Anne Tsicopoulos, Inserm U1019, CNRS UMR 8204, Univ Lille Nord de France, Institut Pasteur de Lille. Microbiote et allergie. http://www.aart-toulouse.org/AARTDOCS/RESUMES/Resumes_C_121.pdf

Vael C, Nelen V, Verhulst S, Goossens H, Desager K. Early intestinal Bacteroides fragilis colonisation and development of asthma. BMC Pulm Med 2008: 8: 19

Songjinda P, Nakayama J, Tateyama A, et al. Differences in developing intestinal microbiota between allergic and nonallergic infants: a pilot study in Japan. Biosci Biotechnol Biochem 2007 ; 71 : 2338-42

Vael C, Vanheirstraeten L, Desager KN, Goossens H. Denaturing gradient gel electrophoresis of neonatal intestinal microbiota in relation to the development of asthma. BMC Microbiol 2011 ; 11 : 68

Fonseca VM, Milani TM, Prado R, Bonato VL, Ramos SG, Martins FS, Vianna EO, Borges MC . Oral administration of Saccharomyces cerevisiae UFMG A-905 prevents allergic asthma in mice. Respirology. 2017 Feb 6.

Juan Z, Zhao-Ling S, Ming-Hua Z, Chun W, Hai-Xia W, Meng-Yun L, Jian-Qiong H, Yue-Jie Z, Xin S. Oral administration of Clostridium butyricum CGMCC0313-1 reduces ovalbumin-induced allergic airway inflammation in mice. Respirology. 2017 Jan 25.