Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

Astma

Astma to częsta przewlekła choroba układu oddechowego, która może być poważna, jeśli prawidłowo nie kontroluje się jej przebiegu. Podobnie jak w przypadku innych chorób, brak różnorodności mikrobioty prawdopodobnie sprzyja jej rozwojowi.

Na świecie około 334 milionów osób cierpi na astmę. Choroba częściej dotyka dzieci niż dorosłych (średnio 14% w porównaniu do 6%).

Zmienne natężenie

Ataki astmy, wynikają z zapalenia oskrzeli, które jest wynikiem reakcji na czynniki wyzwalające, powodując zwężenie dróg oddechowych. Skutkiem tego są problemy z oddychaniem. Częstotliwość występowania tych problemów oraz nasilenie różnią się pomiędzy pacjentami.

Liczne czynniki ryzyka

Astma rozwija się u osób, które mają ku temu predyspozycje genetyczne (alergie, wcześniactwo) i/lub które są narażone na czynniki środowiskowe, takie jak: alergeny (pyłki, roztocza kurzu), dym tytoniowy i zanieczyszczenie powietrza. Silne emocje, zimne powietrze i ćwiczenia fizyczne mogą również wywoływać ataki. Poza tym w kilku badaniach ustalono związek między dysbiozą mikrobioty jelitowej i płucnej. Sugeruje to, że te ekosystemy odgrywają pewną rolę w patogenezie choroby.

Nieuleczalna choroba

Chociaż nie ma lekarstwa na astmę, można ją skutecznie kontrolować za pomocą leków, które w krótkim czasie łagodzą nasilenie objawów podczas ataku choroby oraz leków mających na celu zmniejszenie częstotliwości i nasilenie ataków. 
Badania przedkliniczne dotyczące związku między mikrobiotą a astmą sugerują, że modyfikacja mikrobioty może zapobiec astmie. Ta obserwacja uzasadnia sens podejmowania dalszych badań nad zastosowaniem w tym celu probiotyków i prebiotyków.