Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

Schizofrenia

W schizofrenii prawdopodobnie ma miejsce przewlekły proces zapalny mózgu. Mogą również występować zaburzenia w składzie mikrobioty układu pokarmowego i zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego.

Schizofrenia dotyka około 0,7% światowej populacji. Ta choroba psychiczna charakteryzuje się majaczeniem i halucynacjami, izolacją społeczną i zaburzeniami psychicznymi. Początek ma miejsce najczęściej w wieku młodzieńczym lub we wczesnej dorosłości, w wieku od 15 do 25 lat.

Czy oś jelitowo-mózgowa ma swój udział?

Schizofrenii bardzo często towarzyszą zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Uważa się, że zachorowanie na choroby psychiczne, takie jak schizofrenia, może być związane z przewlekłym stanem zapalnym jelit w który zaangażowany jest układ odpornościowy. Przyczynę stanowi brak równowagi mikrobioty jelitowej (flory jelitowej), co sprzyja rozwojowi stanu zapalnego. U chorych na schizofrenię stwierdzono zmiany w składzie mikrobioty związane ze wzrostem przepuszczalności jelit (bakterie i inne substancje przenikają do krwioobiegu przez ścianę jelita). Wyniki tych badań wydają się wskazywać na kluczową rolę osi jelitowo-mózgowej w rozwoju choroby.

Oddziaływanie na skład mikrobioty

Opierając się na opisanych powyżej badaniach, zaproponowano nowe metody zapobiegania i leczenia: jedną z nich jest przywrócenie równowagi mikrobioty w celu zmniejszenia przewlekłego stanu zapalnego. W badaniach wykazano, że podawanie probiotyków o działaniu przeciwzapalnym może wpływać na reakcję immunologiczną. Jednakże do chwili obecnej jeszcze żadne leczenie tego typu nie dowiodło swojej skuteczności w schizofrenii.