PIECZYWO BIAŁE CZY PEŁNOZIARNISTE? WSZYSTKO ZALEŻY OD TWOJEJ MIKROBIOTY!

Actu pain blanc ou complet

Naukowcy rewidują przekonania o korzyściach dla organizmu płynących ze spożywania obu rodzajów pieczywa.

Choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, nowotwory... Białe pieczywo jest nieustannie oskarżane o sprzyjanie występowaniu tych chorób poprzez zwiększanie glikemii poposiłkowej (wzrost stężenia glukozy we krwi po posiłku), podczas gdy pieczywo pełnoziarniste jest chwalone za posiadanie wszelkich możliwych zalet. Jednak zdaniem autorów nowego badania opublikowanego w czasopiśmie „Cell Metabolism” te twierdzenia nie mają rzeczywistego oparcia w faktach. Badacze oparli swoją pracę na niedawnym odkryciu – mówiącym o skrajnej zmienności osobniczej pod względem poposiłkowej odpowiedzi glikemicznej – i porównali skutki spożywania pieczywa białego i pełnoziarnistego u 20 ochotników na podstawie szeregu parametrów klinicznych i markerów chorób, a także składu i czynność ich mikrobioty jelitowej.

Badacze dokonali kilku obserwacji:

  • Spożywanie pieczywa – niezależnie od tego, czy białego, czy pełnoziarnistego – powoduje zmiany w zakresie markerów we krwi, ale nie w stopniu mającym znaczenie kliniczne.
  • Co bardziej zaskakujące, pożywienie nie powodowało zmian w składzie mikrobioty, co stanowi świadectwo jej ogromnej stabilności w obliczu zmian w zakresie żywienia.
  • Przede wszystkim odpowiedź glikemiczna zależała raczej od charakteru mikrobioty, a nie od pożywienia. W związku z tym jest ona różna u poszczególnych osób i jest niemożliwa do przewidzenia.

Odkrycia te stoją w sprzeczności z powszechnie panującymi poglądami, zgodnie z którymi „pieczywo pełnoziarniste jest korzystne”, a „biały chleb jest zły”, i podkreślają znaczenie dostosowywania porad żywieniowych do danej osoby.

Źródła:
Korem et al. 2017, Cell Metabolism 25, 1243-1253, June 6, 2017 http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2017.05.002