Strefa
entuzjastów
DOSTĘP PRO

Mikrobiota płuc

Jeszcze niedawno za pewnik przyjmowano, że w zdrowych płucach nie występują mikroorganizmy. Teorię tę podważyło niedawne odkrycie mikrobioty płuc.

Skład mikrobioty płuc kształtuje przede wszystkim środowisko: klimat, strefa geograficzna, obszar, na którym żyjemy oraz ekspozycja na zwierzęta domowe i wykazuje on wiele podobieństw do mikrobioty jelitowej. Mikrobiota dolnych dróg oddechowych (płucach, oskrzelach itp.) na każdym odcinku charakteryzuje się dużą różnorodnością i jest odmienna od tej występującej w górnych drogach oddechowych (nosie, ustach). Jej rola nie została wprawdzie dobrze poznana, ale uważa się, że zapobiega ona powstaniu alergii i stanu zapalnego.
Wiele czynników zmniejsza różnorodność bakterii i prowadzi do zaburzenia równowagi mikrobioty układu oddechowego: niektóre związane z organizmem człowieka (obniżona odporność, zaburzenia kaszlu itp.), inne pochodzą ze środowiska (tytoń, infekcje wirusowe, leczenie antybiotykami itp.). Brak równowagi (dysbioza) mikrobioty płuc sprzyja pojawieniu się patogennych bakterii lub grzybów i przyczynia się do rozwoju przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak astma i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

 

Źródła:
Michon A-L, Marchandin H. Diversité physiopathologique du microbiote respiratoire. Revue Francophone des Laboratoires - février 2015 - n°469.
Shukla SD, Budden KF, Neal R, et al. Microbiome effects on immunity, health and disease in the lung. Clin Transl Immunology. 2017;6(3):e133. Published 2017 Mar 10.

Choroby

SPOSOBY MODYFIKOWANIA MIKROBIOTY

Probiotyki mogą wpływać na równowagę mikrobioty. Odkryj ich różne tryby działania.